Ps.91:1-16

În aceste zile toride ale lunii lui cuptor, căutăm umbra și alergăm spre orice loc unde să ne ferim de razele soarelui și să găsim odihnă și confort.

Pe lângă un loc la umbră, unde să fim ocrotiți de razele soarelui, unii oameni caută și un alt fel de adăpost, unde să fie ocrotiți de lucrurile rele pe care le-au săvârșit, precum umbra imunității parlamentare, sau a posesiunilor materiale. În fața rachetelor balistice, unii cred că pot fi adăpostiți la umbra scutului antirachetă, iar în cazul unui atac nuclear, alții și-au pregătit adăposturi în buncăre antiatomice.

Indiferent însă de locul pe care și-l aleg ca adăpost, Sfânta Scriptură arată că, de fapt, toți oamenii au ajuns sub umbra morții. În acest sens, omul după inima lui Dumnezeu numește călătoria vieții: “o umblare prin valea umbrei morții” (Ps.23:4). Iar Iov, omul care a gustat cel mai profund experiența celor ce se află sub umbra morții, a mărturisit:

Săgețile Lui mă înconjoară din toate părțile, îmi străpunge rinichii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți bucăți, Se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a înroșit fața; și umbra morții este pe pleoapele mele Iov.16:13-16

Vorbind despre cei ce trăiesc în păcat, el spune:  “Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit, și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul: Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune marama pe față. Noaptea sparg casele, ziua stau închiși; se tem de lumină. Pentru ei, dimineața este umbra morții , și când o văd, simt toate spaimele morții” Iov.24:14-17
Iar psalmistul descrie starea din care Dumnezeu i-a scos pe cei ce s-au depărtat de El, spunând: “Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt.  El le-a smerit inima prin suferință: au căzut, și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile.”Ps.107:10-14
Dacă locurile la umbra cărora unii oameni își caută adăpost sunt nesigure, și a fi sub umbra morții înseamnă a trăi cea mai mare teamă și a avea cel mai dureros destin, în psalmul pe care îl avem în atenție, descoperim binecuvântările de care au parte cei ce se odihnesc la umbra Celui Atotputernic (Ps.91:1).

Acest psalm este atribuit lui Moise, care a experimentat ce înseamnă a fi la umbra Celui Atotputernic, fiindcă timp de 40 de ani cât a durat călătoria poporului Israel prin pustiu, aceștia au fost umbriți de stâlpul de nor (Ex.13:21-22;Neemia 9:12,19), iar Dumnezeu care i-a însoțit, le-a împlinit nevoileși i-a ocrotit în fața pericolelor care au apărut pe drum (Deut.29:2-6:Neemia 9:7-15,21-25).

Urmărind promisiunile lui Dumnezeu întâlnite în psalmul 91, descoperim că este important să ne adăpostim la umbra Celui Atotputernic, deoarece:

1.  La umbra Celui Atotputernic este un loc de ocrotire

În lumea în care trăim sunt multe pericole cu care ne confruntăm zi de zi. Dar cu toate acestea, cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, este izbăvit de lațul vânătorului (cursele și capcanele diavolului), de ciumă și pustiirile ei (boli năpraznice), de groaza din timpul nopții (fobii și temeri), de săgeata care zboară ziua (ispitele vieții și atacurile vrăjmașilor), de ciuma din timpul nopții și de molima care bântuie ziua în amiaza mare (epidemii și pandemii) și de accidente, calamități naturale, atentate teroriste, sau atacuri armate, situațiiîn care o mie pot să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta (Ps.91:3-8).

Pentru a ilustra modul în care suntem ocrotiți de către Dumnezeu, psalmistul folosește imaginea cloștii care își ascunde puii sub aripile ei (Ps.91:4), a unei cetăți întărite cu turnuri de apărare (Ps.91:9) și cel al armatei de îngeri, care îi poartă pe brațe pe toți acei ce fac din Cel Prea Înalt turnul lor de scăpare. (Ps.91:9-12).

Evenimentele prezentate la știri în ultima vreme precum atacuri teroriste, lovituri de stat, războaie și boli nemaiauzite, arată că pericolele cu care ne confruntăm, sunt tot mai mari și tot mai frecvente. Iar acestea nu sunt decât începutul durerilor! Însă cei ce se adăpostesc la umbra Celui Atotputernic, sunt ocrotiți, și în toate aceste încercări au parte de biruință deplină.  Ei vor privi doar și vor vedea răsplătirea celor răi. Și vor păși peste lei și peste năpârci, calcând peste pui de lei și peste șerpi, fără a fi vătămați (Ps.91:8-13).

2. La umbra Celui Atotputernic este un loc de odihnă

Pe lângă ocrotire, cei ce se adăpostesc la umbra Celui Atotputernic, au parte și de odihnă. Sunt situații în care deși ești ocrotit de relele din jur, nu te poți bucura, fiindcă nu ai pace și liniște în suflet. Psalmistul arată că: “Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, …..se odihnește la umbra Celui Atotputernic” (Ps.91:1), găsind odihnă fizică cât și spirituală.

Un exemplu în acest sens, este apostolul Petru, care în noaptea dinaintea zilei în care avea să fie judecat, deși era închis în temniță și păzit de patru cete a câte doi ostași, a adormit atât de profund, încât pentru a-l trezi, îngerul Domnului a trebuit să-l lovească în coastă (Fapte.12:1-7). Iar în mijlocul strâmtorării David spune: “Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dau liniște deplină în locuința mea” (Ps.4:8).

Mai mult însă decât odihna fizică, la umbra Celui Atotputernic găsim și odihnă spirituală. La umbra curcubetelui care a crescut prin îndurarea lui Dumnezeu, Iona a găsit odihnă. Dar odihna lui n-a fost deplină, fiindcă nu era plin de pace, ci de mânie (Iona 4:1-9). De aceea, celor trudiți și împovărați, Domnul Isus le-a promis adevărata odihnă spunând: “Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Mat.11:28). Iar ucenicilor Săi, le-a spus: ” Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27).

3. La umbra Celui Atotputernic este un loc de onoare

Este o binecuvântare să fii ocrotit de pericole și să găsești odihnă în mijlocul celor mai mari încercări, dar cei ce se adăpostesc la umbra Celui Preaînalt sunt și onorațiprin faptul că sunt slujiți de însuși Dumnezeu.

Pentru a înțelege acest fapt, să ne amintim de cei trei bărbați care au venit la Avraam în zăduful zilei. Aceștia au fost invitați să se adăpostească de razele soarelui la umbra unui pom. Dar, sub acel pom au găsit nu numai ocrotire și odihnă ci, în acel loc au fost și ospătați de către Avraam, care a pregătit pentru ei un vițel, unt și lapte, și le-a slujitînmod personal până ce toți s-au săturat (Gen.18:1-8).

Spre deosebire de Avraam, Dumnezeu însuși se angajează să slujească celor ce se odihnesc la umbra Celui Atotputernic, oferindu-le atât binecuvântări fizice cât și spirituale. Astfel în ultimile două versete al acestui psalm găsim șapte angajamente ale lui Dumnezeu care promite: izbăvire din necaz, ocrotire în încercări, răspuns la rugăciune, însoțire în strâmtorare, proslăvire, viață lungă și mântuire. (Ps.91:14-16).

Aceste binecuvântări sunt condiționate, fiindcă sunt oferite doar celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu și strigă după ajutorul lui Dumnezeu (Ps.91:14-15), dar și sigure, deoarece Cel ce s-a angajat să le împlinească este Cel Atotputernic! (Ps.91:14/b).

Știind că numai la umbra Celui Atotputernic găsești ocrotire în fața pericolelor, odihnă fizică și spirituală și ești onorat prin binecuvântările pe care însuși Dumnezeu s-a angajat să le împlinească pentru tine, lasă-mă să te întreb la ce umbră te adăpostești ?  Dacă te afli sub umbra morții și până acum ai căutat ocrotire numai sub umbra unor adăposturi nesigure, alege prin credință să te adăpostești la umbra Celui Atotputernic, ca să ai parte de toate binecuvântările pe care El le oferă.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.