15.Decembrie – A doua venire și judecata de apoi

0
359

““ Mat.25:31-46 (2Cor.5:10)

Noi credem și mărturisim că potrivit învățăturii Noului Testament, Domnul nostru Isus Hristos, care s-a înălțat la cer, va veni cu slavă și strălucire pentru a face judecata celor vii și a celor morți. Venirea Sa va fi văzută de toți și se va petrece în clipa în care o știe numai Dumnezeu. La venirea Sa, morții vor învia, iar cei credincioși, care au rămas în viață, vor fi schimbați într-o clipă și răpiți în întâmpinarea Mirelui (Extras din Mărturisirea de Credință a Cultului Baptist din România).

Ce caracteristici va avea venirea Domnului Isus?

Isus va veni în mod personal ( 1 Tes .4, 16), neașteptat (Mat. 24:44), vizibil (Mat. 24:30; Apoc. 1:7), în trup (Fapte 1:11) și în mod glorios (Mat. 24:30; 25:31-46)

Care sunt semnele prevestitoare venirii Sale?

Predicarea Evangheliei la toate națiunile (Mat. 24.14), necazul cel mare (Marcu 13:19-20), profeții mincinoși, semne și minuni înșelătoare (Mat. 24:23-24), semne în cer (Mat. 24:29-30), arătarea omului fărădelegii și lepădarea de credință (2 Tes. 2:1-10), mântuirea lui Israel (Rom. 11.25-26)

Venirea Domnului ar putea avea loc oricând sau există profeții care ar trebui să se împlinească mai întâi?

În mod cert, trebuie să fim gata oricând pentru venirea Lui. Isus i-a îndemnat pe ucenicii Lui să fie gata oricând pentru venirea Sa (Mat. 24-25). Multe pasaje din Scriptură (Rom. 5:19-25; 1 Cor. 1:7; Filip. 4;5; Tit 2:13; Iacov 5:8-9; Iuda 21) arată că venirea Lui ar putea fi foarte curând și probabil în orice moment. Afirmația lui Pavel că noi așteptăm binecuvântata noastră nădejde (Tit 2:13) cere ca evenimentul viitor în planul lui Dumnezeu să fie venirea Domnului.

De asemenea, Domnul Isus a arătat prin intermediul celor trei pilde (pilda polilor, Luca 19:11-17; pilda fecioarelor, Mat. 25:5; pilda talanților, Mat. 25:19) că urma să aibă loc o amânare. În plus, era necesar să aibă loc anumite evenimente înainte de a doua venire (Petru să ajungă bătrân, Ioan 21:18, Evanghelia să fie predicată tuturor națiunilor, Mat. 24.24 și altele amintite mai sus). Acestea conduc la concluzia că ceea ce este iminent este complexul de evenimente care înconjoară a doua venire.

Ce spune Scriptura cu privire la Învierea Morților?

Vechiul Testament (Isaia 26:19) și Noul Testament (Mat. 22:29-32; Ioan 5:25, 28-29) afirmă în mod clar despre învierea morților. Ea este prezentată ca o lucrare a Dumnezeului Triunic (Rom. 8-11; 1 Cor 15:12-14; 1 Petru 1:3-5), este de natură trupească (Rom. 8:11) este o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. (Luca 14:14; Daniel 12:2)

După ce criterii se va face Judecata de apoi?

Judecătorul Isus Hristos va condamna necredincioșii după faptele lor (Rom. 2:5-7) iar credincioșii vor fi răsplătiți după faptele lor (2 Cor. 5.10). Standardul pe baza căruia se va face evaluarea este voia revelată a lui Dumnezeu. (8 Ioan 12:48, Rom. 2:12)

Ce implicații are a doua venire?

Istoria va ajunge la final iar scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite. Ca și credincioși, ar trebui să veghem și să lucrăm, anticipând întoarcerea sigură a Domnului Isus. Trupurile pământești vor fi transformate, trupurile veșnice nu vor cunoaște durerea, boala sau moartea. Vine o vreme când se va face dreptate, răul va fi pedepsit și credincioșia va fi răsplătită. Având în vedere toate acestea, este imperios necesar ca noi să acționăm în concordanță cu voia lui Dumnezeu.

Întrebări exegetice:

1. Cine va fi Judecătorul și când va începe judecata finală? (Matei 25:31).

2. Cine se va prezenta la judecată? Care este criteriul fundamental după care se va face separația între oameni la judecată (natura spirituală ““ accea potrivit căreia cineva este “oaie” sau “capră” (25:32-33).

3. După ce criterii se va face răsplătirea celor de la dreapta Judecătorului? (25:34-39)

4. Cine este ultimul beneficiar al fapelor noastre de milă și slujire creștină? (25:40)

5. După ce criterii se fa face condamnarea celor de la stânga Judecătorului? (25:41-46)

Întrebări aplicative:

1. Sunteți pregătiși pentru venirea lui Hristos?
2. Cum putem să ne pregătim pentru venirea lui Hristos?
3. Dacă ai ști că Domnul Isus se întoarce în următoarele 24 de ore, ce relații sau situații ai vrea să îndrepți?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.