Evanghelia dupa Ioan

M. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

Text. Ioan 16:5-15 Verset de memorat: Ioan 16:8 Domnul Isus îi anunță pe ucenici despre lucrarea Duhului Sfânt, precizând: 1. Timpul în care Duhul Sfânt își va împlini Lucrarea a. după plecarea Sa Ioan 16:5-7 - o promisiune adevărată Ioan 16:7/a - o promisiune benefică Ioan 16:7/b - o promisiune împlinită de Domnul Isus Ioan...
Text: Ioan 16:1-7 Verset de aur: Ioan 16:2 1. Domnul Isus anticipează vremea persecuției a. pentru ca persecuția să nu fie o surpriză Ioan 16:1:15:20;16:33 b. pentru ca persecuția să nu fie pentru ucenici o pricină de poticnire Ioan 16:1;Mat.11:6;24:10;Mat.26:31 c. pentru ca persecuția să fie o cale de întărire a credinței Ioan...
Text: Ioan 15:18-27 Verset de aur: Ioan 15:19 Urmărind modul în care oamenii din lume îi tratează pe cei credincioși, descoperim: 1. Realitatea urii din partea oamenilor din lume a. a fi urâți de oamenii din lume este ceva obișnuit "dacă", poate fi tradus "în timp ce"(present continuu) Ioan 15:18/a;Mat.5:11;10:22;Fil.1:29;2 Tim.3:12 b. oamenii din...
Text:  Ioan 15:12-17 Verset de aur: Ioan 15:12 Creștinii trebuie să trăiască în dragoste și să se iubească unii pe alții, deoarece: 1. Aceasta este porunca Domnului Isus a. o poruncă autoritară "“ rostită de Domnul Isus Ioan 15:12/a;13:34-35 b. o poruncă generală "“adresată tuturor Ioan 15:12;Rom.12:9:1 Pet.1:22 c. o poruncă reciprocă "“ "unii pe...

I. PROMISIUNEA DUHULUI SFÂNT

Text: Ioan 14:15-31 Verset de aur: Ioan 14:16 1. Promisiunea Duhului Sfânt Ioan 14:15-16 a. a fost facută în cadrul mesajului de rămas bun rostit de Domnul Isus Ioan 14:1-31 b. a fost făcută după ce Domnul Isus a arătat că cei ce cred vor face lucrări mai mari decât cele pe...

H. ISUS ȘI UCENICII SĂI

Text: Ioan 13:31-38 Verset de aur: Ioan 13:34 1. Experimentează o înaltă părtășie a. după ce au fost curățiți Ioan 13:4-5 b. după ce a fost descoperit vânzătorul Ioan 13:18-30 c. după ce a fost îndepărtat trădătorul Ioan 13:31/a 2. Actualizează o înaltă revelație a. moartea Domnului Isus zugrăvește slava Sa "Fiul omului a fost...

G. ISUS ȘI VÂNZĂTORUL SĂU

Text: Ioan 13:18-30 Verset de aur: Ioan 13:21 1. Statutul vânzătoruluiIoan 13:18 a. nu se numără printre cei aleși Ioan 13:18/a;2 Pet.3:9;Mat.10:32;22:14 b. este în planul lui Dumnezeu Ioan 13:18/b c. este printre cei apropiați "“ "cel ce mănâncă pâine cu mine" Ioan 13:18/c d. este un împotrivitor față de Domnul Isus "“"a ridicat...

F. SLUJIREA DIN CAMERA DE SUS

Text: Ioan 13:1-17 Verset de aur: Ioan 13:17 1. A fost împlinită la timpul potrivit Ioan 13:1 a. era înainte de praznicul Paștelor Ioan 13:1 b. era înainte de plecarea Domnului Isus Ioan 13:1/b;4:34;9:4;12:23-24;Rom.13:11-12;Ef.5:16 c. era înainte de a sta la masa pascală Mat.26:1-19 2. A fost împlinită cu dragoste Ioan 13:1/b-2 a. din partea Celui...
Text: Ioan 12:37-50 Verset de aur: Ioan 12:48 1. Reacțiaiudeilor necredincioși Ioan 12:37-41 a. Dovada necredinței Ioan 12:37 - n-au luat în seamă minunile înfăptuite de Domnul Isus x. minumile au fost multe "atâtea" x. minunile au fost publice "înaintea lor" x. minunile au fost înfăptuite de către Domnul Isus " El"¦făcuse" - n-au crezut în Domnul...
Text: Ioan 12:20-36 Verset de aur: Ioan 12:24 1. Identitatea grecilor care au dorit să-L vadă pe Domnul Isus a. grecii erau reprezentanții celor dintre neamuri 1Cor.1:22-23 b. grecii erau prozeliți care au venit la Ierusalim să se închine Ioan 12:20 c. grecii erau (probabil) personalități care îi puteau oferi Domnului Isus o alternativă...