J. ISUS SE ARATĂ UCENICILOR SĂI

0
415

Text: Ioan 20:19-23
Verset de aur: Ioan 20:21

Urmărind evenimentele petrecute la prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere, descoperim:

1. Timpul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19

a. în seara zilei întâi a săptămânii Ioan 20:19/a
b. la sfîrșitul zilei învierii ““ “aceleeași zile” Ioan 20:19/a
c. după întâlnirea cu femeile care au venit la mormânt Mat.28:8-9
d. după întâlnirea cu Maria Magdalena Ioan 20:13-18
e. după o întâlnire privată cu Petru Luca 24:34
f. după întâlnirea cu cei doi ucenici de pe drumul Emausului Luca 24:13-31

2. Cadrul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19/b

a. ucenicii erau adunați împreună (probabil în camera de sus) Luca 24:33
b. ucenicii erau plini de frică Ioan 20:19/c;Luca 24:33
c. ușile camerei în care erau adunați erau încuiate Ioan 20:19/d
d. între ucenici (probabil) erau discuții aprinse referitoare la învierea Domnului Isus și arătările Lui pentru primii martori ai învierii Luca 24:33-35

3. Modul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19/e

a. Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi în trupul Său transformat după înviere Ioan 20:19/e
– nu mai era dependent de spațiu ( S-a arătat în mai multe locuri în perioade scurte de timp)
– nu mai putea fi împiedicat de ușile închise
– nu mai era afectat de frica iudeilor
b. Domnul Isus a stat în mijlocul ucenicilor Ioan 20:19/e
c. Domnul Isus a folosit salutul evreesc “Pace vouă” (Șalom)
– pentru a arăta politețe
– pentru a liniști atmosfera
– pentru a oferi adevărata pace Ef.2:13-14;Ioan 14:27;16:33
d. Domnul Isus le-a arătat mâinile și coasta Sa Ioan 20:20/b
– pentru a înlătura credința că au o vedenie
– pentru a îndepărta credința că văd un spirit
– pentru a-i ajuta să-L recunoască Ioan 20:20/b ;Luca 24;36-42;1 Ioan 1:1-2;1 Cor.15:50

4. Scopul pentru care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:20-23

a. ca să confirme învierea Sa Fapte 1:3
b. ca să-i ajute pe ucenici să se convingă că El este viu Ioan 20:20;Luca 24:36-42
c. ca să restabilească pacea și părtășia între ucenici Ioan 20:19/e
d. ca să-i ajute pe ucenici să se bucure de biruința Sa Ioan 20:20/b;Luca 24:41/a
e. ca să-i ajute pe ucenici să înțeleagă Scriptura Luca 24:44-46
f. ca să-i ajute pe ucenici să înțeleagă planul lui Dumnezeu Luca 24:47
g. ca să-i angajeze pe ucenici în misiune Ioan 20:21;Luca 24:48;Ioan 3:17;18:37;2 Cor.5:20-21;Ioan 15:16;
h. ca să dea ucenicilor un ajtor pentru a aștepta împlinirea promisiunilor făcute Ioan 20:22; Luca 24:49
i. ca să arate ucenicilor importanța slujirii la care sunt chemați Ioan 20:23;Mat.16:19;Mat.18:18

Întrebări pentru discuții:

1. Când S-a arătat Domnul Isus ucenicilor Săi?
2. Cui S-a arătat Domnul Isus înainte de a se arăta ucenicilor Săi?
3. De ce nu S-a arătat Domnul Isus mai devreme ucenicilor Săi?
4. Care a fost cadrul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?
5. De ce ucenicii Domnului Isus erau plini de frică atunci când li S-a arăîtat Domnul?
6. Care a fost modul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?
7. Care a fost scopul pentru care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.