Evanghelia dupa Ioan

Text: Ioan 12:12-19 Verset de aur: Ioan 12:15 1. Momentul în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim a. a doua zi după ungerea cu mir din Betania și cu cinci zile înainte de paștele Iudeilor. Dacă paștele Iudeilor a fost în data de 14 Nissan, într-o zi de vineri, Domnul Isus...
Text: Ioan 12:1-11 Verset de aur: Ioan 12:8 1. Cadrul în care Domnul Isus a fost uns cu mir Ioan 12:1-2 a. cu șase zile înainte de sărbătoarea Paștelui v.1/a b. în Betania v.1 c. în timpul cinei v.2 d. în casa lui Simon Leprosul (probabil soțul Martei) Mat.26:6;Marcu 14:3 deoarece: x. Marta slujea v.2/a x. Lazăr era...
A. CONDAMNAREA LA MOARTE A DOMNULUI ISUS O sentință extremă: Domnul Isus condamnat la moarte! Text: Ioan 11:47-57 Verset de aur: Ioan 11:50 1. Cine a pronunțat această sentință Ioan 11:47 a. Sinedriul (sfatul bătrânilor sau Soborul) - a fost convocat de marii preoți - era format din 71 de membri dintre:farisei, saduchei, cărturari și legiuitori. - era...

L. ISUS “VIțA”

Text: Ioan 15:1-11 Verset de aur: Ioan 15:5 1. Însemnătatea rămînerii în Hristos a. aceptarea adevărului - Domnul Isus este vița Ioan 15:1/a - Dumnezeu Tatăl este vierul Ioan 15:1/b - noi suntem mlădițele x. am fost fără (despărțiți) de Hristos Ef.2:1-3,11-12 x. am fost uniți cu Hristos Ioan 1:11-13;Ef.2:13-18 x. suntem hrăniți prin Hristos Ioan 6:48-59;16:13- 14;2Cor.3:18 b. unirea...
Text: Ioan 14:1-14 Verset de aur: Ioan 14:6 1. Momentul în care Domnul Isus a mărturisit că "El este Calea, addevărul și viața" a. într-un moment detulburare pentru ucenici, cauzat de: - rivalitatea și suspiciunile dintre ucenici Luca 22:24-30;Ioan 13:18 - dezertarea lui Iuda Ioan 13:30 - anunțul plecării Domnului Isus Ioan 13:33 - avertizările adresate...
Text: Ioan 11:17-46 Verset de aur: Ioan 11:25 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această declarație Ioan 11:17-24 a. la patru zile de la moartea lui Lazăr v.17 b. la sosirea Domnului Isus în Betania (3,5 km de Ierusalim) b. v.11,18 c. la întâlnirea Domnului Isus cu Marta care i-a ieșit înainte...

I. ISUS ESTE “HRISTOSUL”

Text: Ioan 10:22-42 Verset de aur: Ioan 10:37-38 1. Cadrul în care Domnul Isus a mărturisit că El este Mesia Ioan 10:19-24 o vreme în care: a. mulțimile erau dezbinate v.19 b. acuzațiile erau radicalizate v.20 c. dovezile erau concretizate v.21 d. așteptările erau accentuate v.24 - la praznicul Înnoirii Templului v.22 - în timpul vizitei Domnului Isus...

H. ISUS “UȘA OILOR”

Text: Ioan 10:7-21 Verset de aur: Ioan 10:9 - o declarație surprinzătoare a Domnului Isus - această declarație arată că : 1. Această Ușa este unică Ioan 10:34/a a. deoarece afirmația Domnului Isus este la singular "Ușa" v.34/b;Ioan 14:6;Ef.2:18 b. deoarece ușa este Hristos "Eu sunt Ușa"v.34/a c. deoarece nu mai există o altă ușă Ioan.10:1;Fapte.4:12;1...
Text: Ioan 10:1-21 Verset de aur: Ioan 10:11 a. Domnul Isus a precedat această mărturisire cu o repetiție v.1/a x. ca să atragă atenția x. ca să accentueze importanța spuselor Sale x. ca să-i instruiască pe cei ce Îl ascultă 1. Domnul Isus este deosebit față de pretinșii păstori Ioan 10:1-3 a. intra pe ușă v.1/b-2;Ioan...

F. ISUS ADEVĂRATA LIBERTATE

Text: Ioan 8:30-59 Verset de aur: Ioan 8:32 1.Adevărata libertate este descoperită celor ce cred Ioan 8:30-31/a a. au crezut în Domnul Isus "au crezut în El" Ioan 8:30-31/a b. au dat credit spuselor Domnului Isus Ioan 8:14-29 c. au dovedit o atitudine diferită față de cea a împotrivitorilor Ioan 8:13,19,22,27. 2. Adevărata libertate este...