Evanghelia dupa Ioan

Ioan 12:13-25 - un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani); aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire) - două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici de ștreanguri, casă de negustorie, casă de...
Ioan 2:1-12 EVANGHELIA IOAN Tema: Isus Fiul lui Dumnezeu Verset central: Ioan 20:31 "“Aceste lucruri au fost scrise..... I. Mesajul din prologul Evangheliei II. Mărturisiri despre Domnul Isus - Ioan Botezătorul Ioan.1:33-34 - Ucenicii (Andrei și Ioan) Ioan.1:41 - Filip Ioan 1:45 - Natanael Ioan1:49 - Tatăl Ioan1:18,50-51;Mat.3:16-17 III. MINUNILE ÎNFĂPTUITE DE DOMNUL ISUS A. PREFACEREA APEI ÎN VIN...
Ioan 1:19-51 (mărtursirea lui Ioan Botezătorul) 1. Mărturisire autorizată a. om trimis de Dumnezeu v 6 b. om autorizat pentru această misiune v 7 c. om credibil v 7 2. Mărturisire afirmată a. cu fermitate v.15 b. cu responsabilitate v.19-28 c. cu detalii v.29 d. cu convingere v 30-33 e. cu statornicie v 35-36 3. Mărturisire experimentată - de ucenici - de...
EVANGHELIA IOAN Tema: Isus Fiul lui Dumnezeu Verset central: Ioan 20:31 "“lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este HRISTOSUL, FIUL LUI DUMNEZEU; și crezând, să aveți viața în Numele Lui. DOVEZI PENTRU CREDINțĂ: I. MESAJUL DIN PROLOGUL EVANGHELIEI Ioan 1:1-18 Matei "“ spița neamului lui Iosif "“ fiul...