K. TOMA UCENICUL NECREDINCIOS

0
17

Ioan 20:24-31

Întâlnirea Domnului Isus cu Toma a avut loc după opt zile de la înviere și de la arătarea Domnului Isus către ucenicii Săi. La această întâlnire surprinde declarația făcută de Domnul Isus care după ce s-a arătat lui Toma a afirmat: “nu fi necredincios ci credincios” Ioan 20:27/b. Luând în considerare acestă afirmație și experiențele trăite de Toma pentru a trece de la necredință la credință, descoperim:

1.Semnele necredinței din viața lui Toma
Ioan 20:25

a.n-a primit mărturisirile făcute de ceilalți ucenici
–termenul grecesc este la prezent continuu ““ îi tot spuneau Ioan 20:25/a
b.a folosit afirmația “dacă” Ioan 20:25/b
c.a prezentat condiții radicale Ioan 20:25/c
d.a prezentat condiții multiple Ioan 20:25/d
–să vadă semnul cuielor
–să atingă semnul cuielor
–să pună mâna în coasta Domnului Isus
e.a mărturisit necredința Ioan 20:25/e

2.Cauza necredinței din viața lui Toma Ioan 20:24

a.a fost o fire predispusă spre necredință Ioan 11:16; Ioan 14:5
b.a avut o concepție greșită despre Domnul Isus Ioan 1:20-23,49;13:1-17;Luca 22:24-30;Mat.16:13-14;Marcu 6:3
c.s-a lăsat influențat de evenimentele din ultimile zile Luca 24:20-24
d.n-a fost prezent la întâlnirea din ziua învierii Ioan 20:24

3.Urmările necredinței din viața lui Toma Ioan 20:24

a.a pierdut bucuria învierii Mat.28:9
b.a avut o săptămână de frământare Ioan 20:24
c.a întrerupt părtășia cu ucenicii Ioan 20:25
d.a pierdut nădejdea pentru viitor Ioan 20:25

4.Biruința necredinței din viața lui Toma Ioan 20:26-31

a.Domnul Isus S-a arătat lui Toma Ioan 20:26-27
–a venit după opt zile de la înviere
–a venit în aceleași condiții ““ ușile erau închise
–a venit cu același salut ” Pace vouă”
–a folosit o adresație directă “Toma”
–a răspuns așteptărilor prezentate

b.Mărturisirea de credință făcută de Toma Ioan 20:29

–este cea mai măreață declarație de credință din Sfânta Scriptură
–Toma confirmă faptul că Domnul Isus este viu
–Toma confirmă faptul că Domnul Isus este Domnul Rom.10:9; 1Cor.8:6;1 Ioan 1:1-2
–Toma confirmă faptul că Domnul Isus este Dumnezeu 1Ioan 2:23;4:15;Col.2:9-10
–Toma arată că Domnul Isus este Domnul și Dumnezeul său – mărturisire personală

5.Lecția necredinței din viața lui Toma Ioan 20:24-31

a.Domnul Isus cunoaște starea inimii noastre Ioan 20:27;Ioan 2:25;1 Cor.3:20;1 Sam.2:3;Ier.17:10
b.Domnul Isus dorește să fim credincioși Ioan 20:27/b ;3:18,36;8:24;5:24
c.Domnul Isus răspunde necredinței sincere Ioan 20:27
d.Domnul Isus apreciază credința Ioan 20:29-31;2 Cor 5:7;1 Pet.1:5-9

K. TOMA UCENICUL NECREDINCIOS
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here