Capitolul 3 – Isus Hristos Domnul Bisericii

0
1471

CAPITOLUL 3 – CELE ȘAPTE BISERICI

PARTEA II

Apocalipsa 3:1

Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice (1) Cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele: „Știu faptele tale (2) că îți merge numele că trăiești, dar ești mort.

1. Identificarea lui Hristos ca expeditor = Cel ce are cele 7 Duhuri ale lui Dumnezeu. Fiecare din imaginile care Îl descriu pe Hristos pentru primele 4 biserici poate fi regăsită în Apocalipsa 1:12-18. Apocalipsa 1:16 arată că Domnul ține în mâna dreaptă 7 stele. Ioan identifică „cele 7 Duhuri ale lui Dumnezeu” cu cele 7 stele, ceea ce face legătura cu Apocalipsa 1:12-18.

2. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort = nume se referă la reputație. Viața și moartea sunt figuri de stil. Acești oameni nu sunt morți fizic, ci le lipsește orice vitalitate spirituală.

Apocalipsa 3:2

Veghează și întărește ce rămâne, (1) care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu.

1. Ce este pe moarte = aici metafora se schimbă puțin – nu totul este mort. Încă mai este puțină viață, dar e gata să se stingă.

Apocalipsa 3:3

Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit! Ține și pocăiește-te! (1) Dacă (2) nu veghezi, (3) voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas (4) voi veni peste tine.

1. Dacă = indică o condiție. Potențialul de a dormi este real. Cei ce se vor trezi nu vor fi luați prin surprindere.

2. Nu veghezi = acesta este opusul pocăinței.

3. Voi veni ca un hoț = Domnul folosește de mai multe ori imaginea de a veni ca un hoț (Apocalipsa 16:15). Scriptura ne spune că Ziua Domnului va veni ca un hoț (1 Tesaloniceni 5:2; 1 Petru 3:10).

Metafora folosită în Scriptură a pătrunderii neașteptate a unui hoț în timpul nopții i-a făcut pe mulți să aplice un fals principiu de hermeneutică. De fiecare dată când se folosește expresia ca un hoț noaptea, cititorul presupune că este vorba despre

același eveniment, care are loc în același timp cu același rezultat. Aceasta nu este o interpretare corectă a Scripturii.

Domnul Isus spune în Ioan 10:10 că „hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească…” În contextul acesta hoțul vine pentru a fura oile, să ucidă oile pentru a fugi cu ele, sau pur și simplu să le distrugă. Astfel, scopul hoțului este clar: atunci când are ocazia el va face oricare din lucrurile de mai sus. Modul său de operare este să atace noaptea și fără avertizare. Majoritatea actelor de hoție au loc la adăpostul întunericului.

Deci, când interpretăm un text care folosește metafora hoțului, cititorul trebuie să pună 2 întrebări: (1) Care este scopul hoțului și (2) Care este modul lui de operare? În Apocalipsa 3:3, motivul pentru care Domnul va veni ca un hoț este acela că în Sardes credincioșii au adormit spiritual. Vegherea lor ar fi făcut ca venirea Domnului să nu mai fie neașteptată.

4. Voi veni peste tine = aceasta declară scopul pentru care Domnul va veni ca un hoț. El va veni să-i nimicească. Acest lucru ne arată că venirea Domnului va avea două aspecte: (1) El va veni cu un scop pozitiv și (2) El va veni într-un sens negativ. Cei ce nu vor fi pregătiți pentru venirea Lui vor suferi consecințele. Nu ni se spune exact care vor fi aceste consecințe, însă ele trebuie evitate cu orice preț.

Apocalipsa 3:4

Totuși ai în Sardes câteva nume care (1) nu și-au mânjit hainele. (2) Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici.

1. Ei nu și-au mânjit hainele = o figură de stil care se referă la starea morală sau spirituală a cuiva. În repetate rânduri cartea Apocalipsa se focalizează asupra stării îmbrăcăminții celor neprihăniți. Caracteristicile hainelor celor credincioși Domnului sunt următoarele: haine spălate și haine curate și strălucitoare.

2. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb = o răsplătire pentru cei credincioși.

Apocalipsa 3:5-6

Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel (1) în haine albe. (2) Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

1. Haine albe = haine albe strălucitoare, care reprezintă îmbrăcămintea cerească (Luca 9:29; Apocalipsa 19:8)

2. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții = reprezintă o expresie controversată. Pentru cei ce cred că o persoană își poate pierde mântuirea, înțelesul expresiei este clar. Cei care credem că viața veșnică este pentru totdeauna, avem probleme în a explica acest verset.

Cartea vieții se poate referi la 2 concepte: (1) Viața fizică pe pământ sau (2) Viața spirituală (veșnică) de la Dumnezeu. Pentru prima dată în Scriptură aflăm despre „o carte” care conține numele celor neprihăniți în Exod 32:30-35. Moise oferă ștergerea numelui său din cartea lui Dumnezeu, în schimbul iertării poporului care a păcătuit. Printre cei care au păcătuit se aflau atât Aaron (mare preot) cât și poporul (unii mântuiți și alții nemântuiți). Ceea ce indică faptul că în carte sunt și numele sfinților și ale păcătoșilor. Aceasta este, deci, o carte a celor ce sunt în viață fizic pe pământ. Fiecare referire explicită la cartea vieții în Vechiul Testament se referă la cei ce sunt în viață fizic pe pământ (Exod 32:32-; Psalmul 69:28; Isaia 4:3; Daniel 12:1; Maleahi 3:16-17).

În schimb, Cartea vieții Mielului se referă la cei aleși din veșnicie. În Apocalipsa 13:8 citim, „toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat”.

”Toți locuitorii pământului” este o expresie tehnică folosită în cartea Apocalipsa pentru a se referi la oamenii nemântuiți spre deosebire de Dumnezeu și poporul Său. „Scris de la întemeierea lumii” arată că acești locuitori ai Pământului nu au avut niciodată numele scrise în cartea vieții Mielului”. Deci, numele lor n-au putut fi șterse. Cei ce sunt scriși în această carte nu pot fi șterși deoarece Dumnezeu cunoaște sfârșitul încă de la început, deci Dumnezeu ar fi cunoscut înainte de întemeierea lumii orice eveniment care ar fi putut rezulta în ștergerea acelui nume. Nu are niciun sens ca Dumnezeu să aștepte până la derularea evenimentului pentru a șterge numele cuiva. Deci, cartea vieții Mielului se referă la aleșii duhovnicești.

Apocalipsa 3:7

Îngerului (1) bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice (2) Cel (2a) sfânt, Cel (2b) adevărat, Cel ce (2c) ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide

1. Biserica din Filadelfia = biserică credincioasă, căreia i se permite ocrotire fizică

2. Cel = Isus, Cel ce ține cheile morții și ale locuinței morților (Apocalipsa 1:1).

2a. Sfânt = textul în greacă spune literalmente „Sfântul”. Acest adjectiv special

este folosit rareori cu referire la Isus în Noul Testament (Marcu 1:24; Luca 4:34; Ioan 6:69; Fapte 3:14; 4:27,30). În Ioan 6:69, Petru folosește acest adjectiv ca un titlu pentru Domnul. Isus este ființa pusă deoparte în cel mai radical mod pentru slujirea lui Dumnezeu din întreaga istorie.

2b. Adevărat = textul în limba greacă spune „adevăratul”. Ioan folosește și aici un cuvânt rareori utilizat cu privire la Isus în Noul Testament (Marcu 12:14; Matei 22.16; Ioan 7:18). Isus este adevărat, după cum Tatăl este adevărat (Ioan 3:33 și 8:26)

2c. Cheia lui David = majoritatea văd în această expresie o aluzie la Isaia 22:22. Comentatorii sunt, în general, de acord că cheile sunt un simbol al puterii și autorității. Domnul deține autoritatea și puterea lui David. Puterea și autoritatea Lui sunt absolute: ce deschide El, nimeni nu poate închide și ce închide El nimeni nu poate deschide.

Apocalipsa 3:8

Știu faptele tale. Iată, Ți-am pus înainte (1) o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, (2) pentru că ai (2a) puțină putere, (2b) și ai păzit Cuvântul Meu, (2c) și n-ai tăgăduit Numele Meu.

1. O ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide = odată stabilit faptul că El are puterea să facă așa ceva, Domnul afirmă clar că în fața credincioșilor din Fildadelfia stă o ușă deschisă. Metafora ușii deschise nu este identificată în mod explicit.

2. Pentru că = arată motivul pentru care Domnul a pus o „ușă deschisă” în fața celor din Filadelfia.

2a. Ai puțină putere = termenul putere se referă la abilitatea de a demonstra forță în realizarea unei acțiuni.

2b. Ai păzit Cuvântul Meu = cel de-al doilea motiv pentru care în fața celor din Filadelfia stă o ușă deschisă

2c. N-ai tăgăduit Numele Meu = acesta este al treilea motiv

Este important să înțelegem că Domnul pune o ușă deschisă în fața celor din Filadelfia numai după ce ei s-au dovedit a fi vrednici. Deci ușa deschisă este un rezultat; cu alte cuvinte, beneficiile ușii deschise vin după ce persoana s-a dovedit credincioasă. Acest detaliu ne ajută să înțelegem ce reprezintă ușa deschisă.

Apocalipsa 3:9

Iată că îți dau din cei ce sunt din (1) sinagoga Satanei, (2) care zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină (3) să se închine la picioarele tale, și să știe că (4)te-am iubit.

1. Sinagoga Satanei = o figură de stil care nu se referă la un loc concret, ci la o comunitate de oameni caracterizați de minciună.

2. Care zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint = scopul minciunii nu este afirmat.

3. Să se închine la picioarele tale poartă cu sine ideea de închinare. Termenul este folosit de 24 ori în Apocalipsa, de obicei închinarea fiind în fața unei ființe cerești, dar cei din Apocalipsa 3:9 se închină în fața unor oameni. Cartea Apocalipsa ne învață că biruitorii vor ședea pe scaune de domnie și vor primi autoritatea de a judeca (Apocalipsa 20:4a; 2:25-27).

4. Te-am iubit = verbul este la timpul trecut, ceea ce înseamnă că Dumnezeu i-a iubit pe cei din Filadelfia chiar și atunci când sufereau. Unii ar putea trage concluzia că Dumnezeu nu-i mai iubește pe cei asupra cărora permite să se abată suferința. Această opinie nu este adevărată. Credincioșii din Filadelfia vor domni într-o zi cu Hristos. Unul din beneficiile răsplătirii va fi să-i vadă pe prigonitorii lor închinându-se la picioarele lor, pentru a fi judecați.

Apocalipsa 3:10

(1) Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, (2) Te voi păzi și Eu de (3) ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca (4) să încerce pe (5) locuitorii Pământului.

1. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele = în versetul 8 de mai sus, Ioan afirmă, mai întâi, o realitate și, apoi, oferă motivele care susțin acea afirmație. În acest verset lucrurile stau invers: mai întâi ni se oferă motivul. Este important să înțelegem că cei din Filadelfia au făcut mai întâi ce trebuia făcut pentru a primi această promisiune. Abia apoi este făcută promisiunea. „Ai păzit” nu înseamnă „vei păzi”. Cei din Filadelfia au ascultat poruncile Domnului și au rămas credincioși chiar când au fost confruntați cu prigoana.

2. Te voi păzi și Eu de = această expresie a fost manipulată de comentatori. Înseamnă, pur și simplu, „te voi ține în afară”. Conducând recent pe un drum de țară, am observat pe o poartă un semn care spunea „Stați afară, intrarea interzisă”. Aceasta este ideea prezentată în verset.

3. Ceasul încercării = este definit ca (a) un eveniment viitor, (b) un eveniment

global, (c) un eveniment al încercării și (d) un eveniment îndreptat împotriva locuitorilor pământului.

Viitorul va aduce două încercări pe întreg pământul: (1) un mare necaz (Daniel 12:1; Matei 24.15-21; Apocalipsa 13.7-8) și (2) Ziua Domnului (Ieremia 30:7; Luca 21:35; Apocalipsa 16:17). Biblia promite clar că aceia care L-au urmat cu credincioșie pe Isus Hristos vor fi scăpați de Ziua Domnului (1 Tesaloniceni 5:1-11; Luca 21:34-36). Nu există, însă, nicio promisiune clară că aleșii nu vor avea de înfruntat prigoana lui Satan / Anticrist. De fapt, mulți credincioși vor fi martirizați atunci.

4. Să încerce = peirasmos = verbul are 2 înțelesuri de bază: (a) să încerce, în sensul de-a observa caracterul cuiva supunându-l unei examinări amănunțite sau (b) să încerce, în sensul de-a face pe cineva să păcătuiască.

5. Locuitorii pământului = expresia apare de 9 ori în cartea Apocalipsa. De fiecare dată se referă la necredincioși care sunt ostili față de Dumnezeu și poporul Său.

Asupra acestui verset s-au luptat de-a lungul timpului și pre-tribulaționiștii și post-tribulaționiștii. Și unii și alții consideră că interpretarea corectă a acestui verset va rezolva disputa referitoare la momentul întoarcerii Domnului pentru a-Și răpi Biserica la cer. Din păcate, sistemele teologice au împiedicat o exegeză sănătoasă. În ce privește marea prigoană împotriva aleșilor lui Dumnezeu pornită de Satan și de Anticrist, acest verset nu oferă nicio speranță. Polemicile pe marginea acestui verset vor continua.

Apocalipsa 3:11

(1) Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.

1. Eu vin curând = este o expresie favorită a pre-tribulaționiștilor, folosită de ei pentru a argumenta ideea de iminență, care spune că niciun eveniment profetic nu va preceda revenirea Domnului. Cu alte cuvinte, Domnul ar putea reveni în orice secundă, a oricărui minut, din orice oră, a oricărei zile, din oricare an.

Totuși, o astfel de noțiune trebuie tratată cu rezerve, datorită faptului că au trecut mai bine de 1900 ani de când cuvintele acestea au fost scrise. Dacă Ioan ar fi scris aceste cuvinte din perspectiva unui pre-tribulaționist modern, atunci el s-ar fi înșelat. Isus nu a revenit în curând. Nu putem reconcilia „curând” cu trecerea a 1900 ani. A veni curând nu poate să însemne „în orice clipă”. Revenirea Domnului va deveni iminentă numai după ce se va declanșa cea mai mare prigoană împotriva copiilor Săi pe care a cunoscut-o vreodată istoria.

Apocalipsa 3:12

Pe cel ce va birui, îl voi face (1) un stâlp în Templul Dumnezeului meu, și nu va mai ieși afară din el. (2) Voi scrie pe el (2a) Numele Dumnezeului Meu, și (2b)numele cetății Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, și (2c) numele Meu cel nou

1. Un stâlp în Templul Dumnezeului Meu = evident că autorul nu se referă la un Templu și la un stâlp literal. Apocalipsa 21:22 afirmă că în noul Ierusalim nu va fi niciun Templu. Dumnezeu Însuși va fi Templul orașului. Pentru evrei, Templul a fost reședința permanentă a lui Dumnezeu, locul în care sălășluia prezența Lui. Deci, a fi un stâlp în Templul lui Dumnezeu însemna că acea persoană este pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu, făcând parte din cadrul unde se menține prezența Lui. Domnul promite biruitorilor că un astfel de om nu va mai ieși niciodată din prezența imediată a lui Dumnezeu.

2. Voi scrie = o figură de stil care se referă la dreptul de proprietate

2a. Numele Dumnezeului Meu = Eu sunt (Exod 3:14-15)

2b. Numele cetății Dumnezeului Meu = Domnul este în mijlocul ei (Ezechiel 48.35)

2c. Numele Meu cel nou = deocamdată necunoscut (Apocalipsa 12:19)

Apocalipsa 3:13

Cine are urechi, să asculte ce zice (1) bisericilor Duhul.

1. Bisericile = ne-am aștepta ca aceste avertizări să fie adresate „bisericii”. Faptul că Ioan folosește pluralul biserici, la fel ca și în celelalte pasaje, are importanță în ceea ce privește aplicația. Oare mesajul adresat fiecărei biserici locale se aplică și celorlalte biserici? Pot biruitorii din biserica din Tiatira să-și însușească promisiunile făcute bisericii din Efes?

Întrucât tuturor biruitorilor li se promit anumite binecuvântări concrete în Apocalipsa 21:7, fiecărei biserici locale îi sunt promise răsplătiri spirituale, în funcție de situația particulară în care s-a găsit. Biruitorilor din Efes, care se luptă pentru dragostea dintâi, li se promite o întoarcere la părtășia din Eden. Biruitorilor din Smirna, care se confruntă cu prigoana fizică până la moarte, li se promite protecție față de moartea a doua. Biruitorilor din Pergam, care se confruntă cu practicile înșelătoare ale lui Satan, li se promite că se vor arăta în slavă. Biruitorilor din Tiatira, care trebuie să-și înfrâneze zilnic pornirile firești, li se promite domnie și slavă. Biruitorilor din Sardes, care trebuie să evite mânjirea cu ceea ce este lumesc, li se

promite o puritate veșnică. Biruitorilor din Filadelfia, care trebuie să reziste în fața prigoanei fizice, li se promite o părtășie veșnică în prezența lui Dumnezeu. Iar biruitorilor din Laodiceea, care trebuie să-și învingă orbirea, li se promite autoritate împărătească.

Apocalipsa 3:14

Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este (1) Amin, (2) Martorul credincios și adevărat, (3) începutul zidirii lui Dumnezeu

1. Amin = un cuvânt grecesc care înseamnă cu adevărat, așa să fie. Acest titlu este folosit cu privire la Dumnezeu Tatăl în Isaia 45:15. El este folosit în contextul binecuvântării sau al jurământului. Semnificația titlului se vede în faptul că Domnul Isus Îl poartă de asemenea, ceea ce indică egalitate ca persoană.

2. Martorul credincios și adevărat = de dezbătut mai târziu

3. Începutul zidirii lui Dumnezeu = de dezbătut mai târziu

Apocalipsa 3:15-16

Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești (1) căldicel, nici rece, nici în clocot, (2) am să te vărs din gura Mea.

1. Căldicel = această figură de stil arată că purtarea laodiceenilor nu este acceptabilă înaintea Domnului.

2. Am să te vărs (vomit) = este o figură de stil care înseamnă „te voi respinge de tot”. Același înțeles poate fi găsit în Levitic 18:35, 38; 20:22.

Nu știm cu exactitate ce se are în vedere. În ceea ce ne privește pe noi, realizatorii acestui comentariu, pierderea mântuirii nu este o opțiune valabilă. Un lucru pe care îl știm cu certitudine este că putem conta pe cuvintele lui Dumnezeu că se vor împlini exact așa cum a spus. Viața veșnică este tocmai aceasta: veșnică, pentru totdeauna (Ioan 3:15-16). Dacă elementul condițional ar juca un rol în mântuire, Biblia ne-ar spune în mod clar lucrul acesta. Nu ar fi loc de dispute. Înțelesul acestei metafore extinse este disciplinarea: laodiceenii vor primi o mustrare severă din partea Domnului, tot așa cum Domnul a avertizat pe poporul Israel în Vechiul Testament și apoi l-a pedepsit (Levitic 2:20; 2 Cronici 36:15-21).

Apocalipsa 3:17-18

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești (1) ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc (2) să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și (3) haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea

goliciunii tale; și (4) doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.

1. Ticălos… gol = 5 adjective descriu starea disperată a laodiceenilor.

2. Să cumperi de la Mine aur curățit prin foc = aur curat, care este foarte scump. Faptul că Domnul le spune laodiceenilor că sunt săraci, dar îi îndeamnă, „să cumpere aur” ne ajută să înțelegem natura figurativă a acestui schimb. Dacă cineva își permite să cumpere aur, nu este acea persoană deja bogată? Ce poate fi mai scump decât aurul? Loialitatea valorează mai mult decât aurul! Printr-o slujire credincioasă, cei din Laodiceea „pot cumpăra aur de la Domnul”.

3. Haine albe = simbolul purității.

4. Doctorie pentru ochi = medicamente pentru tămăduirea ochilor

Cei din Laodiceea se confruntă cu 3 probleme: (1) neplăcerea lui Dumnezeu, (2) lipsa purității și (3) lipsa unei percepții spirituale. Aceste probleme pot fi rezolvate cumpărând cele necesare de la Domnul: aurul, hainele și medicamentele le vor rezolva problemele. Ei știu care e problema și care e soluția. Întrebare: vor apela la soluția oferită?

Apocalipsa 3:19

(1) Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia (2) pe care îi iubesc. (3) Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te.

1. Mustru și pedepsesc = o afirmație explicită a lucrurilor la care face aluzie Apocalipsa 3:15-16. Este o disciplină menită să-l întoarcă pe om de la păcat.

2. Pe care îi iubesc = motivul pentru care Dumnezeu ne disciplinează.

3. Fii plin de râvnă = fii devotat întru totul lucrării Domnului.

Apocalipsa 3:20

Iată Eu stau (1) la ușă și bat. (2) Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, (3) voi cina cu el, și el cu Mine.

1. La ușă și bat = ambele sunt figuri de stil. Nici ușa și nici ciocănitul la ușă nu sunt literale. Domnul caută părtășia noastră, dar ciocănitul Lui nu este perceptibil cu simțurile.

2. Dacă = poate că persoana dinăuntru va auzi, sau poate că nu va auzi. Problema nu este recunoașterea glasului, ci auzirea glasului.

3. Voi cina cu el și el cu Mine = acest verset reprezintă o metaforă extinsă.

Reciprocitatea servirii mesei indică părtășie. În context, acesta este scopul disciplinei lui Dumnezeu – restaurarea părtășiei. Metafora face aluzie la măsurile folosite de Domnul pentru a reface părtășia cu poporul Său. El bate, dar nimeni nu aude. El cheamă! Oare va răspunde cineva?

Apocalipsa 3:21-22

Celui ce va birui, îi voi da (1) să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și (2) am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

1. Să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie = este o nouă figură de stil. Hristos este așezat pe un (singur) tron. Este imposibil ca toți biruitorii să șadă cu El pe un singur tron. Această expresie reprezintă o figură de stil care indică autoritatea de a domni. Aceasta este o repetare a promisiunii făcută biruitorilor din Tiatira (Apocalipsa 2:26b-27).

2. Am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie = se face o comparație între drepturile pe care Tatăl le-a dat Fiului și drepturile pe care Fiul le dă urmașilor Săi credincioși. Domnul Isus nu șade literalmente pe tronul Tatălui (Psalmul 110:1). Totuși, El împărtășește autoritatea Tatălui (Matei 28:13).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.