26 Iulie ““ Învinge ispitele celui rău

0
282

Iacov 1:12-21 (1 Corinteni 10:13)

Scopul lecției: Să descoperim ce sunt ispitele și să învățăm cum le putem învinge.

Contextul lecției: Una dintre cele mai mari provocări ale vieții creștine este lupta împotriva ispitelor. Dacă încercările sunt lucruri îngăduite de Dumnezeu și au în general cauze externe, ispitele sunt atacuri sau acțiuni inițiate de Diavol, cu scopul de a ne răpune. Ispitele sunt deosebit de putenice nu numai datorită celui ce le inițiază, ci și pentru faptul că ele găsesc un corespondent în inima noastră (firea veche) și un cadru propice în care să se manifeste (starea de păcat a omenirii).

Sfânta Scriptură ne prezintă multe cazuri ale celor ce s-au confruntat cu puterea ispitei: Adam și Eva (Gen. 3:1-6), Iosif (Gen. 39:7-20), Acan (Iosua 7:1-21), Anania și Safira (Fapte 5:1-11) sau Domnul Isus (Mat. 4:1-11). Confruntați cu ispita, unii dintre cei menționați au fost învinși, iar alții au câștigat o mare biruință.

Conținutul lecției: Studiind pasajul lecției biblice de astăzi, descoperim că un alt semn ce confirmă o credință adevărată este “Biruința asupra ispitelor!” Dacă cei credincioși nu pot evita provocările ispitelor, în pasajul pe care îl studiem descoperim cum putem învinge aceste curse întinse de cel rău. Pentru a trăi acestă biruință, Iacov ne dă următoarele îndemnuri:

1. Menține o perspectivă corectă Iacov 1:12-13

Fiindcă ispita începe atunci când Diavolul a reușit să ne distragă atenția și să ne prezinte realitatea dintr-o altă perspectivă (Gen. 3:6; Iosua 7:21; Mat. 4:8-9; Fapte 5:3-4), Iacov ne îndeamnă să avem în atenție lucrurile de la urmă și o imagine corectă despre Dumnezeu (Iacov 1:13). Răsplatirea spre care Iacov ne îndeamnă să ne ațintim privirile este promisă, este măreață, dar și condiționată, fiindcă o pot primi numai cei ce rabdă ispita, cei ce vor fi găsiți buni și care Îl iubesc pe Dumnezeu (Iacov 1:12).  Dacă aceasta este binecuvântarea pe care o pot avea toți cei ce înving ispita, pentru cei învinși, plata păcatului este moartea (Rom. 6:23).

Pentru că, înainte de a întinde cursa ispitei, Diavolul încearcă să denatureze imaginea lui Dumnezeu (Gen. 3:1-5), Iacov ne îndeamnă să nu ne lăsăm înșelați și nici să nu aruncăm vina pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu ispitește pe nimeni (Iacov 1:13; 1 Cor. 10:13) și nici nu urmărește să ne facă vreun rău (Iacov 1:13; 2 Pet. 3:9-10).

2. Curmă procesul ispitei Iacov1:14-15

După ce ne-a îndemnat să păstrăm o perspectivă corectă asupra realității, Iacov își continuă scrierea sa, îndemnându-ne să curmăm procesul ispitei încă din momentul când acesta este în fașă. Ispita care își are rădăcina în firea veche (Iacov 1:14; Evrei 12:15; 3:12), are în procesul acțiunii ei momeala, amăgirea, pofta, fapta, păcatul și moartea(Iacov 1:14-15; Gen. 3:1-19; Iosua 7:21-26; Fapte 5:1-11). Dacă procesul ispitei poate fi asemănat cu un tobogan, cel mai înțelept este să nu încercăm să ne oprim la jumătatea cursei de coborâre, fiindcă nu vom reuși, ci mai degrabă, așa cum ne rugăm și în rugăciunea Tatăl Nostru, să nu ne ducem în parcul unde este toboganul (Matei 6:13; Ioan 17:15).

3. Contează pe oferta lui Dumnezeu 
Iacov 1:16-17

Pentru că în timpul ispitei Diavolul vine cu o altă ofertă (Gen. 3:4-6; Matei 4:8-9), pot birui ispita numai cei ce aleg oferta lui Dumnezeu. Trebuie să alegem oferta lui Dumnezeu fiindcă El nu ne înșeală, ne dă numai daruri bune, oferta lui este continuă (verbul care arată modul în care Dumnezeu împarte darurile Sale “pogorându-se”,  este un prezent continuu) și nu se schimbă (Iacov 1:16-17).

4. Păstreză-te curat Iacov.1:18-21

Pentru că ispita este mai puternică pentru cei ce nu trăiesc o viață sfântă, îndemnul lui Iacov este pentru curăție morală și spirituală. Pentru a ajunge la acestă stare de curăție trebuie să dobândim o natură divină (Iacov 1:18), să ne păstrăm sub control (Iacov 1:19-20), să lepădăm tot ceea ce este rău (Iacov 1:21/a) și să lăsăm Cuvântul să-și împlinească lucrarea (Iacov 1:1:21/b).

Întrebări pentru discuții:

1.  Cum definim ispita ?
2.  Ce lucruri fac ispita să fie deosebit de puternică ?
3.  Cunoașteți oameni care au fost înfrânți în fața ispitelor ?
4.  Ce îndemnuri ne-a dat Iacov pentru a ne ajuta să biruim ispitele?
5.  Care este procesul ispitei ?
6.  De ce trebuie să curmăm procesul ispitei încă din fașă ?
7.  De ce unii creștini nu mai luptă împotriva ispitelor ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.