22 Februarie – Persistența în păcat și fărădelege

0
172

Romani 3:9-20 (Psalm 14:2-3)

Scopul lecției: Să înțelegem care sunt concluziile apostolului Pavel cu privire la starea de păcat a omenirii și să descoperim ce motive ne arată că această stare de păcat este o boală spirituală cronică.

Contextul lecției: După ce a a arătat cât de mare este stricăciunea păcatului asupra naturii spirituale a ființei umane (Rom. 1:18-32) și asuprarelațiilor pe care aceasta ar fi trebuit să le dezvolte (Rom. 2:1-16) și după ce ne-a prezentat haina religiozității pe care cel păcătos este gata sa o îmbrace pentru a-și ascunde adevărata identitate (Rom. 2:17-3:8), apostolul Pavel își încheie această secțiune a epistolei sale (Rom. 1:18-3:20) cu câteva concluzii cutremurătoare cu privire la ce înseamnă starea de păcat a omenirii(Rom. 3:9-20).

Conținutul lecției: Apostolul Pavel începe acest pasaj (Rom. 3:9-20) folosind două întrebari majore. Cea dintâi dintre acestea sugerează o concluzie: “ce urmează atunci?” Sau, cu alte cuvinte: “ce putem spune după cele menționate până acum?” Iar cea de-a doua, arată constatareaapostolului Pavel, unadevăr de care el a dorit să-i facă conștienți pe iudeii din vremea lui, pe credincioșii din Roma și pe fiecare dintre noi astăzi.

Răspunsurile pe care apostolul Pavel le dă acestor două întrebări arată că întrega omenire, atâtiudeii și grecii (neamurile), se află sub păcat (Rom. 3:9-12). Analizând aceste răspunsuri descoperim că pentru ființa umană păcatul nu este un incident sau o situație vremelnică, ci o profundă cădere spirituală, o adevărata robie ce indică o persistență în păcat și fărădelege. Pentru a înțelege această realitate, în cadrul acestei lecții vom face o comparație între starea de păcat și o boală cronică.

1. Păcatul este o boală spirituală generală (Rom. 3:9-12)

Întrebării “Suntem noi mai buni decât ei?” apostolul Pavel îi răspunde cu un răspicat “Nicidecum!” (Rom. 3:9/a). Acest răspuns, așa cum explică el în continuare, arată că atât iudeii cât și grecii, au același statut spiritual înaintea lui Dumnezeu: sunt “sub păcat”, declarație ce ilustrează o stare de robie, sau de stăpânire a păcatului (Rom. 3:9/b; Rom. 6:12-14; Ef. 2:1-2; 1 Ioan 5:19).

Apostolul Pavel susține această generalitate a păcatului prin lucrurile pe care le-a dovedit anterior (Rom.  3:9/b ; 1:18-2:24), prin afirmațiile Scripturii (Rom. 3:10; Ps. 14:1-3; 53:1) și prin folosirea repetată a afirmației “toți” sau “niciunul!” În aceste patru versete afirmații acestea sunt repetate de opt ori (Rom. 3:9-12).

2. Păcatul este o boală spirituală reală (Rom. 3:12-18; Ps. 14:2-3)

Pentru a dovedi că această stare de păcat este reală, apostolul Pavel folosește multe citate din Vechiul Testament, arătândcă acest diagnostic a fost pus chiar de Dumnezeu (Ps. 14:1-3; 53:1-3;), iar simptomele acestei boli sunt evidente.
Astfel, omul afectat de păcat și-a pierdut curăția spirituală (neprihănirea) (Rom. 3:10; Ps. 143:2; 130:3; Ecl.7:20; Isaia.59; 1-8; 1 Ioan 1:8), nu mai are pricepre (Rom. 1:21-22; Ps. 14:1), nu mai caută pe Domnul (Rom. 1:23; Ier. 2:11-13), nu mai urmează adevărul (Rom. 1:25) și nu mai înfăptuiește ceea ce este bine (Rom. 3:10-12; 1:26-32).

După ce apostolul Pavel a arătat că omul păcătos nu împlinește ceea ce ar trebui să facă, el își continuă lista simptomelor spirituale, arătând lucrurile pe care omul păcătos le face și nu ar trebui să le facă!

Cei păcătoși beau nelegiuirea ca apa, au gâtlejul deschis gata să înghită tot ceea ce duce la moarte (Rom. 3:13/a; Ps. 5:9; Iov 15:14-16), limba le este înșelătoare (Rom. 3:13/b; Ps. 140:1-3), gura lor rostește blesteme (Rom. 3:14; Ps. 10:7), picioarele aleargă spre rău (Rom. 3:15; Prov. 1:15-16; Is. 59:7-8; Ef. 6:15) și merg pe calea păcatului fără a avea frică de Dumnezeu (Rom. 3:16-18; Ps. 36:1-4: Prov. 1:7).

3.  Păcatul este o boală spirituală severă (Rom. 3:19)

Apostolul Pavel ne face cunoscut faptul că păcatul nu este numai o boală generală și reală, ci și una deosebit de severă. El subliniază acest fapt arătând că păcatul ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu (Rom. 3:19; 1:20; 2:1), atrăgând o dreaptă judecata și o pedeapsă care înseamnă moarte fizică și moarte veșnică(Rom. 1:32; 2:2-12; 5:12; 6:23; Ap. 20:12-15).

4.  Păcatul este o boală spirituală fără leac (din perspectivă umană) (Rom. 3:20)

Fiindcă nimeni nu poate să-și câștige neprihănirea prin eforturi personale sau prin lucrarea Legii, din perspectivă umană, boala spirituală cauzată de păcat este fără leac (Rom. 3:20;8;3; Ps. 49:6-9; Gal. 2:16; 3:21-24).

Întrebări pentru discuție:

1. Cum putem defini păcatul ?
2. De ce considerau iudeii că nu sunt la fel de păcătoși ca oamenii dintre Neamuri ?
3. De ce au unii oameni din zilele noastre aceeași atitudine ?
4. Ce motivații a folosit apostolul Pavel ca să arate că păcatul este o boală spirituală generală ?
5. Ce ne face să credem că păcatul este o boală spirituală reală ?
6. Ce lucruri descoperă grozăvia stării de păcat ?
7. De ce Legea nu ne poate asigura vindecarea spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.