24 Iunie ““ Argumentul exemplelor biblice

0
64

Galateni 4:21-31 (Romani 9:7-8)

Scopul lecției: Să descoperim modul în care a concluzionat apostolul Pavel seria argumentelor în favoarea Evangheliei și să înțelegem interpretarea și aplicația pe care a dat-o exemplelor biblice pe care le-a folosit în acest sens.

Conținutul lecției: Apostolul Pavel încheie secțiunea argumentelor în favoarea Evangheliei printr-o alegorie. În acest fel, el a concluzionat argumentele teologice prezentate anterior prin care a evidențiat:
a. experiențele personale ““ Galateni 3:1-5
b. mărturia Scripturii ““ Galateni 3:6-14
c. superioritatea Evangheliei față de Lege ““ Galateni 3:15-25
d. binecuvântările oferite de Hristos ““ Galateni 3:26-4:7
e. relațiile noi prin Hristos ““ Galateni 4:8-20,

folosindcâteva exemple din Vechiul Testament (cazul lui Isaac și Ismael și al Sarei și a lui Agar), cărora le-a dat o interpretare și o aplicație specifică pentru credincioșii din vremea harului.

Această formă de concluzie (alegoria), i-a dat posibilitate apostolului Pavel :

a. să folosească exemple bine cunoscute de iudaizatori
b. să răspundă iudaizatorilor folosind învățăturile pe care ei le promovau (se considerau urmașii lui Avraam)
c. să exemplifice pe înțelesul tuturor argumentele teologice folosite anterior
d. să prezinte un contrast ușor de observat (Ismael și Isaac ““ robie și libertate)
e. să încheie șirul argumentelor cu o concluzie solidă.

Studiind această alegorie, descoperim:

1. Exemplele biblice folosite de apostolul Pavel 
Galateni 4:22-23

Pentru a exemplifica superioritatea Evangheliei față de Lege, apostolul Pavel folosește exemplul fiilor lui Avraam, arătând că:

Ismael:s-a născut în urma unui proces natural (în chip firesc ““ Galateni 4:23)
s-a născut într-o stare de robie (Agar era roabă ““ Galateni 4:22)
s-a născut ca urmare a necredinței și a unei soluții omenești (Genesa 16:1-6)
Isaac: s-a născut prin făgăduință (Galateni 4:23)
s-a născut într-o stare de libertate (Sara era femeie liberă ““ Galateni 4:22)
s-a născut prin puterea lui Dumnezeu (prin credință ““ Genesa 18:1-15)


2. Interpretarea dată de apostolul Pavel acestor exemple biblice
 Galateni 4:24-27

Apostolul Pavel folosește exemplul celor doi fii ai lui Avraam și al mamele lor pentru a exemplifica cele două legăminte:
Agar și Ismael prefigureazăVechiului Legământ, definit de Lege și Muntele Sinai (Galateni 4:25), care:
a. naște copii pentru robie
b. prefigurează Ierusalimul fizic
c. reprezintă efortul uman privind apropierea de Dumnezeu (religie, ceremonii, jertfe)

Sara și Isaac prefigurează Noul Legământ, definit de har și făgăduință, care:
a. naște copii pentru libertate
b. prefigurează Ierusalimul de sus (spiritual)
c. reprezintă oferta harului lui Dumnezeu dobândită prin credință (Galateni 4:26-27; Isaia 54:1-17)

3. Aplicația făcută de apostolul Pavel pentru aceste exemple biblice Galateni 4:28-31

Aplicând aceste exemple biblice în contextul Noului Legământ, apostolul Pavel arată că:

a. cei credincioși sunt copii ai făgăduinței născuți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință (Galateni 4:28; Romani 4:13-14; Evrei 11:8-16, 12:18-24, 13:14-15; 2 Petru 3:10-13).
b. cei firești îi persecută pe cei duhovnicești (născuți prin credință). Aceasta afirmație este o referire la iudaizatorii care îl desconsiderau și îl persecutau pe apostolul Pavel și o aplicație privitoare la suferințele îndurate de cei credincioși din partea celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu (Galateni 4:29; Matei 4:29, 5:11,  10:22, 38, 39; Filipeni 1:29; 2 Timotei 3:12-13)
c. Legalismul nu poate coabita cu harul (Galateni 4:30; Genesa 21:10; Romani 4:13, 8:15-17; Tit 3:4-7)
d. Cei credincioși trăiesc în libertate, fiindcă au fost izbăviți din robie, de Hristos (Galateni 4:31-5:1; Ioan 3:16, 5:24; Romani 5:8; Efeseni 2:4-10).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce exemple a folosit apostolul Pavel pentru a concluziona seria argumentelor în favoarea Evangheliei ?
2. Ce facilități a oferit apostolului Pavel prin folosirea alegoriei?
3. Ce deosebiri sunt între Isaac și Ismael ?
4. Ce deosebiri sunt între Sara și Agar ?
5. Ce interpretare a dat apostolul Pavel acestei alegorii ?
6. Cum a aplicat apostolul Pavel această alegorie pentru cei credincioși ?
7. Cum au ajuns cei credincioși să trăiască în libertate ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.