11 Noiembrie – Fugi de poftele firii

0
21

2 Tim.2:22-26 (1 Pet.1:14-15)

Scopul lecției: Să descoperim ce înțelegem prin poftele firii, modul în care le putem birui și cum îi putem ajuta și pe alții să aibă parte de aceeași biruință.

Conținutul lecției: Următoarea atenționare adresată de apostolul Pavel lui Timotei prvește pericolul generat de poftele tinereții. Pentru a preveni acest pericol el folosește imperativul :”fugi de poftele tinereții” (2 Tim.2:22/a).  Studiind pasajul în care este prezentat acest pericol, descoperim :

1. Dfinirea poftelor firii

Pentru a defini poftele, apostolul Pavel a folosit termenul “epitumia” ce are în rădăcina sa termenul “epitumeo”, care înseamnă: dorințe rele, dorințe pentru ceea ce este interzis, sau pofte. Acest termen apare menționat de 38 de oriîn 37 de versete ale Noului Testament (în limba greacă), făcând referire la:

a. pofta firii (cărnii)(Rom.1:24;6:12;7:7-8;8:12-13:13:14;Gal.5:16-17,24;Ef.2:3;Col.3:5;Iac.1:14-15)
b. pofta ochilor(1 Ioan.2:16-17;Ecl.11:9-10;Mat.5:29)
c. pofta lumii (lăudăroșia vieții ““ 1 Tim.6:9;Tit.2:12;Ef.2:2-3;1 Pet.1:14).

Apostolul Pavel numește aceste pofte “poftele tinereții” arătândcă în această perioadă a vieții poftele sunt mai intense și mai greu de biruit, dar și la faptul că Timotei căruia i-a adresat aceste atenționări, era tânăr și predispus acestor ispite (Ecl.11:9-10; 1Tim.4:12;Tit 2:6-8).

2. Prevenirea poftelor firii

Pentru a-l ajuta pe Timotei să biruie poftele firii, apostolul Pavel îl îndeamnă să fugă.  Pentru acest îndemn el folosește termenul “peugo” care înseamnă a fugi, a ieși afară, a căuta un loc sigur, a evita o confruntare directă, sau a alege condiții de siguranță.

Pentru a preveni manifestarea poftelor, apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei nu numai să fugă (să părăsească locul în care ispita poftelor are cea mai mare putere ““ Mat.6:13, sau să curme procesul de manifestare a poftelor, înainte de a se ajunge la păcat- Iac1:14-15), ci și să caute lucruri care merită (2 Tim.2:22/b). Pentru a defini acest fapt, apostolul Pavel folosește temenul “dioke”, care înseamnă: să fugi după, să cauți cu dedicare, sau să urmărești cu insistență. Lucrurile pe care apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să le caute (urmărească) cu insistență sunt :

a. neprihănirea “““dikaiosune” ““ care înseamnă să fii drept înaintea lui Dumnezeu, a avea inima curată și a lucra după voia lui Dumnezeu (Rom.3:21-24;2 Pet.1:4; Ef.5:8-11;Col.3:5-6; Mat.5:20;2 Cor 5:17,Ef.4:22-24)
b. credința ““ “pistis” ““ care înseamnă să crezi , să fii credincios și să lupți lupta credinței (1 Tim.6:11-12;Evrei 11:1;1 Cor.4:2; 2 Tim.4:7).
c.dragostea “““agape”““ care definește dragostea ce are izvorul în Dumnezeu (Mat.22:37-39;Ioan:13:34-35;15:12-13;Rom:12:9;Evrei 13:1;1 Tim.1:5).
d. pacea ““ “eirene” ““ care înseamnă a fi legat, unit într-o relație bună, asigurat, a fi confident liniștit și sigur (Ioan 14:27;16:33;Rom.5:1;8:6;Gal 5:22-23).
e. părtășia “meta”– care înseamnă cu, sau împreună cu. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să nu rămână singur și nici să nu lupte de unul singur, ci să caute părtășia cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată (2 Tim 2:22/c)

3. Izbăvirea de poftele firii

Apostolul Pavel îi arată lui Timotei nu numai modul cum ar putea să scape de poftele firii (tinereții), ci și calea prin care ar trebui să-i ajute și pe alții să ajungă să guste această izbăvire (2 Tim. 2:24-26)- Pentru aceasta el îi cere lui Timotei :

a. să depună o bună mărturie ca rob al Domnului
b. să slujească cu responsabilitate ““ să nu se certe, să fie blînd, în stare să învețe pe alții și să fie plin de îngăduință (2 Tim.2:24/b)
c. să-i conducă la Domnul pe cei nemântuiți ““ să-i îndrepte pe potrivnici, să-i ajute să se pocăiască, să cunoască adevărul, să recunoască starea în care sunt (să-și vină în fire) șisă scape din capcanna (cursa) diavolului, pentru ca să nu-i mai facă voia.

Întrebări pentru discuții:

1. Care a fost cea de-a doua atenționare adresată e apostolul Pavel lui Timotei ?
2. Ce pericol este descoperit de această atenționare ?
3. Ce înțelegem prin poftele firii ?
4. De ce a numit apostolul Pavel aceste pofte, pofrele tinereții ?
5. Ce îndemnuri i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l ajuta să biruie aceste pofte ?
6. Care dintre lucrurile pe care apostolul Pavel l-a îndemnat pe Timotei să le caute sunt cel mai neglijate de credincioșii din zilele noastre ?
7. Ce îndemnuri i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l învăța cum trebuie să-i ajute și pe alții să biruie poftele firii și să se întoarcă la Domnul ?

Pastor Dan Boingeanu

11 Noiembrie – Fugi de poftele firii
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here