10 Aprilie ““ Binecuvântările făgăduite celor din Israel

0
93

Deuteronomul 28:1-14 (Isaia 55:2)

Scopul lecției: Să descoperim ce binecuvântări a promis Dumnezeu copiilor lui Israel, condițiile în care erau oferite și ce mărturii arată că acestea urmau să se împlinească.

Contextul lecției: Alegerea lui Israel de către Dumnezeu a fost anunțatăprin legământulîncheiat cu Avraam. Dacă acest legământ cuprindea doar oferta lui Dumnezeu pentru urmașii lui Avraam (Dumnezeu S-a oferit să fie Dumnezeul lor, să-i facă un neam mare, să le dea o țară și să-i facă o binecuvântare ““ Geneza 12:1-3; 17:1-8), la muntele Sinai Dumnezeu a completatacest legământ cu promisiuni noi (Dumnezeu a promis celor din Israel că vor fi poporul Său, un popor sfânt și un neam de preoți ““ Exodul 19:5-6). Stând însă în prezența lui Dumnezeu, poporul Israel a avut parte la muntele Sinai nu numai de promisiuni noi, ci și de experiențe noi (copiii lui Israel au fost martori la manifestarea prezenței lui Dumnezeu și au auzit vocea lui Dumnezeu ““ Exodul 19:10-25, cadru în care le-au fost prezentate responsabilitățile pe care le aveau față de Domnul ““ au primit Legea ““ Exodul 19:10 – 20:17).

Datorită acestui fapt, putem spune că prin legământul de la muntele Sinai, încheiat de Dumnezeu prin Moise cu întreg poporul Israel (Exodul 19:7-9, 24:1-8), au fost descoperite condițiile în care aveau să primescă urmașii lui Avraam binecuvântările promise (Exodul 20:1-17, 19:8, 24:3).

Însă după aproape 40 de ani de la acest eveniment, în câmpia Moabului, înainte de intrarea în Canaan, Moise a repetat Legea. Repetarea Legii a însemnat: autoritate (Legea a fost repetată de Moise, cel prin care a fost dată ““ Deuteronomul 1:1, 5:1, 27:1, 31:1), aducere aminte (repetarea Legii a amintit poporului ceea ce le-a poruncit Dumnezeu ““ Deuteronomul 4:10-12;5:1-5), instruire (Moise a repetat Legea exemplificând ceea ce a poruncit Dumnezeu cu experiențele trăite de poporul Israel în timpul călătoriei prin pustie ““ Deuteronomul 9:7-29, 11:1-9 etc.), responsabilitate (repetarea Legii arată că Dumnezeu nu Și-a schimbat așteptările chiar dacă trecuseră 40 de ani de la momentul când aceasta a fost dată iar cei din Israel o călcaseră de multe ori ““ Deuteronomul 5:32-33, 6:10-17, 6:24-25) și continuitate (Moise a repetat Legea arătând că și a doua generație de evrei care s-a născut în pustie trebuiau să cunoască și să împlinească ceea ce a poruncit Dumnezeu, având datoria ca să-i învețe tot ceea ce le-a poruncit Domnul și pe copiii copiilor lor ““ Deuteronomul 4:9, 6:6-9, 11:18-21).

Studiind însă cartea Deuteronomul, observăm că repetarea Legii de către Moise a însemnat și completare. Repetând Legea, Moise a adăugat într-un mod mult mai explicit binecuvântările de care vor avea parte cei ce o vor păzi (Deuteronomul 28:1-14) și blestemele care vor veni asupra celor ce o vor încălca (Deuteronomul 28:15-68). În același timp Moise a dat și instrucțiuni clare privind modul în care urma să fie aplicată Legea în vremea în care poporul Israel avea să dețină stăpânirea țării Canaanului (Deuteronomul 8:6-20, 11:8-17) și i-a chematpe cei din Israel la o reînnoire a legământului făcut cu Dumnezeu (Deuteronomul 29:1-15).

Conținutul lecției:Studiind binecuvântările promise de Dumnezeu celor ce aveau să păzească Legea, descoperim:

1. Condiția binecuvântărilor Deuteronomul 28:1-2

Binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru poporul Israel nu aveau să fie oferite în mod automat și nici împărțite haotic sau având în vedere fața omului, ci acestea urmau să fie primite doar de aceia ce aveau să împlinească așteptările lui Dumnezeu. Acest fapt este bine subliniat de contextul în care Moise a prezentat binecuvântările promise de Dumnezeu. El a început înșiruirea acestor binecuvântări folosind ca primă afirmație conjuncția “dacă”, ce implică anumite condiții sau clauze. Acestea sunt: “ascultarea de glasul Domnului, păzirea poruncilor date de Dumnezeu și împlinirea poruncilor pe care le-a dat Dumnezeu” (Deuteronomul 28:1-3).

Aceste condiții sunt de netăgăduit, fiindcă au fost stabilite de Dumnezeu (Deuteronomul 28:1-2), sunt clare, fiindcă au fost formulate foarte explicit (Deuteronomul 28:1-3), sunt categorice, fiindcă au fost repetate (Deuteronomul 28:1,2,13) și sunt detaliate, fiindcă au fost prezentate cu sublinieri specifice (primite astăzi, aplicate în întregime [toate] și împlinite întocmai [fără a te abate nici la dreapta nici la stânga] ““ Deuteronomul 28:1-3, 13-14).

2. Conținutul binecuvântăilor Deuteronomul 28:3-12

În șirul binecuvântărilor promise de Dumnezeu celor ce vor păzi și împlini Legea, Moise a enumerat: rodnicie (Deuteronomul 28:4-5), reușită (Deuteronomul 28:6), biruința asupra vrăjmașilor (Deuteronomul 28:7), succes (Deuteronomul 8), creștere spirituală (Deuteronomul 28:9-10), prosperitate materială (Deuteronomul 28:11-12), înălțare și întâietate (Deuteronomul 28:13).  Păstrând în atenție toate aceste binecuvântări constatăm că acestea sunt: felurite, abundente și benefice (împlinesc nevoile de bază ale ființei umane).

3. Certitudinea binecuvântărilor Deuteronomul 28:13-14 ““ Isaia 55:2

Pentru a arăta că aceste binecuvântări sunt sigure, Moise a repetat de mai multe ori faptul că Domnul este Cel ce Se angajează să le împlinească, garantând împlinirea acestor binecuvântări cu numele Domnului (Deuteronomul 28:1,7,8,11,12,13), iar profetul Isaia arată că ceea ce oferă Dumnezeu este gratis și din abundență (Isaia 55:2).

Întrebări pentru discuții:

1. În ce cadru a fost repetată Legea pentru poporul Israel ?
2. De ce a trebuit să fie repetată Legea pentru poporul Israel ?
3. Cu ce a fost completată Legea atunci când a fost repetată de Moise ?
4. În ce condiții urmau să primescă israeliții binecuvântările făgăduite de Dumnezeu ?
5. Ce binecuvântări a promis Dumnezeu copiilor lui Israel ?
6. Ce mărturii a folosit Moise pentru a arăta că aceste binecuvântări sunt o certitudine ?
7. De ce a pierdut poporul Israel aceste binecuvântări ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.