09 Decembrie ““ Fii dedicat pentru excelență

0
20

2 Tim.4:1-5 (Mat.25:20-21)

Scopul lecției: Să descoperim ce recomandări i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l ajuta să-și împlinească bine slujba și să fie dedicat pentru excelență.

Conținutul lecției: Apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei să fie dedicat pentru excelență, îndemnându-l: “împlinește-ți bine slujba” (2 Tim.4:5/c).  Prin acest imperativ , apostolul Pavel îi arată lui Timotei că nu trebuie să se mulțumească cu “oricum”, sau cu “e bine și așa” , ci, să slujească în așa fel încât la sfârșit calificativul slujirii lui să fie “bine”, sau “excelent”. Acest fel de slujire este așteptat și de Domnul Isus (Mat.25:21), care va oferi celor ce slujesc “bine” o mare răsplătire (Mat.24:45-51;25:21,29-30,34-37).

Pentru a-l ajuta pe Timotei să-și împlinească bine slujbași să fie dedicat pentru excelență, apostolul Pavel îi prezintă:

1. O motivație corectă

Foarte mulți slujitori nu-și împlinesc bine slujba și nu sunt dedicați pentru excelență fiindcă nu au o motivație corectă. Slujesc ca să fie văzuți de oameni (Mat.6:1-6), pentru un câștig mârșav (Tit 1:7;1 Pet.5:2), din duh de ceartă (Fil.1:15-17; 2:3), sau din slavă deșartă (Fil.2:3;Gal.5:26).  În contrast față de acești slujitori, apostolul Pavel îl înncurajează pe Timotei să fie dedicat pentru excelență, prezentându-i patru motivații corecte:

a. rugămintea apostolului ““ “te rog fierbinte” (1 Tim.5:21;2 Tim .4:1)
b. prezența lui Dumnezeu – “înaintea lui Dumnezeu” (2 Cor.5:20;6:1;2 Cor.4:1-6)
c. arătarea lui Hristos ““ “pentru arătarea (epifanea) lui Hristos” (Mat.16:27;Mat.24:44;1 Cor.4:5;1 Tim.6:13-14;1 Ioan 2:28).
d. Judecata lui Hristos ““ “are să judece viii și morții” (Fapte 10:42;Rom.14:10;2 Cor.5:10)

2. O mărturie concretă

Pentru a-l ajuta să rămână statornic și să-și împlinească bine slujba, apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei să împlinească lucruri concrete, precum:

a. să predice Cuvântul- “propovăduiește Cuvântul “(2 Tim.4:2/a) ““ datorită chemării pe care a primit-o (1 Tim.1:3-5;2 Tim.1:6-8), datorită lucrării pe care o împlinește Cuvântul (2 Tim.3:15-17), datorită împrejurărilor (2 Tim.4:3-4)

b. să stăruie asupra Cuvântului ““ “stăruie asupra lui la timp și ne la timp” ““ ca să înțeleagă Cuvântu, ca să împlinească Cuvântul, ca să-i ajute pe alții să învețe Cuvântul și ca să nu pierdă nici o ocazie prielnică pentru vestirea Cuvântului (2Tim.4:2/b;1Cor.1:18,21;1 Cor.9:16Mat.10:7,27; Marcu 16:15;

c. să aplice norma Cuvântului – “mustră, ceartă, îndeamnă” (2 Tim.4:2/c; 3:16). Aceasta înseamnă:
– a mustra (elegxon – a ajuta o persoană să fie conștientă de păcat, a crea convingeri și a ajuta pe alții să cunoască ce este bine și ce este rău,
– a certa (epitimeson – a avea o atitudine categorică față de păcat, a diciplina sau a fixa o penitență)
-a îndemna (parakaleo ““ a încuraja, a ajuta pe alții să învețe, a sfătui ““ 1 Tim.5:20; Tit.1: 9;2:15; Evrei 3:13

3. O misiune completă

Pentru a-l ajuta pe Timotei să fie mai mult decât un crainic și să împlinească o misiune (slujure) completă, apostolul Pavel îl îndeamnă:

a. să fie treaz ““ (“nephe” ““ alert, vigilent ““ Mat.26:41; Fapte 20:31,16:13; 1 Pet.5:8)

b. să rabde suferințele ““(“kakopatheo” ““ a îndura, a suferi ““ Mat.10:22; 1 Cor.15:58; Fil.1:29-30; Iac.1:12; 1 Pet.5:8-9)

c. să facă lucrul unui evanghelist ““ să aibă ca prioritate vestirea Evangheliei

d. să-și împlinească bine slujba ““(Ioan.4:34;17:4;Fapte 20:24,28).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce imperativ a folosit apostolul Pavel pentru a-l încuraja pe Timotei să fie dedicat pentru excelență ?
2. De ce unii slujitori nu mai țintesc excelența ?
3. Ce motivații a folosit apostolul Pavel pentu a-l încuraja pe Timotei să urmărească excelența?
4. De ce a fost îndemnat Timotei să stăruie asupra Cuvântului ?
5. Ce normă a trebuit să împlinească Timotei atunci când propovăduia Cuvântul ?
6. Ce recomandări i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l ajuta să împlinească o misiune completă ?
7. Care dintre aceste recomandări este neglijată cel mai mult de slujitorii din zilele noastre ?
Pastor Dan Boingeanu

09 Decembrie ““ Fii dedicat pentru excelență
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here