08 Martie ““ Neprihănirea dobândită prin credință

0
88

Rom.4:1-25 (Ef.2:8-9)

Scopul lecției: Să descoperim calea prin care se poate ajunge la neprihănire, cum a fost evidențiată credința în viața lui Avraam și care sunt lucrările și caracteristicile credinței adevărate.

Contextul lecției: În pasajul cuprins între capitolele 3:21-7:25 din epistola pe care o scrie romanilor, apostolulPavel arată soluția lui Dumnezeu pentru starea de păcat a omenirii și prezintă: neprihănirea oferită de Dumnezeu (Rom. 3:21-31),  condiția ce trebuie îndeplinită pentru primirea acestui dar spiritual (Rom. 4:1-25) și binecuvântările de care au parte cei ce au intrat în această stare de har (Rom. 5:1-7:25).

După ce a prezentat autoneprihănirea sub care voiau să se ascundă cei din Israel printr-o falsă religiozitate (Rom. 2:17-24) și neprihănireape care aceștia se așteptau să o câștige prin Lege (Rom. 3:20; Fil. 3;4-9), apostolul Pavel descoperă neprihănirea oferită de Dumnezeu (Rom. 3:21-31), arătând că acest dar se capătă numai prin “credință” (Rom. 3:27-30).

Pentru că evreii luau în calcul și alte căi pentru dobândirea neprihănirii, precum: alegerea lui Dumnezeu (Deut. 4:7-9; 7:6-8; Rom. 3:1;9:4-5), descendența fizică din Avraam (Mat. 3:9; Ioan 8:33-40; Rom. 4:1;11;16), actul circumciziei (Rom. 2:25-29; Gal. 5:2-3) sau păzirea Legii (Rom. 2:17-23; Gal. 5:4), pentru a le dovedi că acest dar spiritual se capătă numai prin credință, apostolul Pavel prezintă exemple ale Vechiului Testament și încearcă să-i convingă de acest adevăr, folosindu-se de propriile lor argumente.

Conținutul lecției: Studiind acest pasaj (Rom. 4:1-25) descoperim cât de vastă era cunoștința apostolului Pavel cu privire la relatările Vechiului Testament, ce adânci sunt adevărurile pe care Dumnezeu ni le transmite chiar la acest nivel al revelației și cât este de ușor să prezinți și să aperi adevărul atunci când cunoști și interpretezi corect Scripturile. Pentru a arăta că neprihănirea se capătă numai prin credință, apostolul Pavel se folosește de:

1. Exemplificarea credinței (Rom. 4:1-12)

Pentru a arăta că neprihănirea oferită de Dumnezeu se capătă numai prin credință, apostolul Pavel folosește mai întâi exemplul lui Avraam (Rom. 4:1-3). Acest exemplu este deosebit de important fiindcă Avraam era considerat de către evrei “strămoșul lor” (Rom. 4:1; Gen. 12:2; 14:13; Fapte 22:3), cel dintâi care a căpătat neprihănirea(Gen. 15:6; Rom. 4:3; Gal. 3:6).  Apostolul Pavel arată însă că Avraam n-a dobândit această neprihănire prin eforturi personale (Rom. 4:1) și nici prin faptele Legii (fiindcă în vremea lui Avraam Legea încă nu fusese dată) (Rom. 4:2; Ioan. 1:17), ci numai prin credință (Rom. 4:3).

După ce a prezentat exemplul lui Avraam, apostolul Pavel își continuă argumetarea faptului că neprihănirea se capătă prin credință folosind exemplul unui muncitor (Rom. 4:3-4).  El arată că atunci când acest lucrător este remunerat după ce a lucrat, plata este dreptul lui (ceea ce i se cuvine, Rom. 4:4). Pe când, dacă primește un dar fară să fi lucrat, acesta este un har (Rom. 4:5). Potrivit acestui exemplu, neprihănirea nu este o plată care ni se cuvine pentru ceea ce am făcut noi, ci un dar pe care îl primim prin credință (Rom. 4:4-5).

Pentru a întări acest adevăr, apostolul Pavel folosește apoi declarația lui David, care numește fericit pe omul iertat de Dumnezeu fără ca el să fi săvârșit anumite fapte care să-i fi creat merite (Rom. 4:6-7; Ps. 32:1-2) și își încheie lista acestor exemple făcândreferire la actul tăierii împrejur (Rom. 4:9-12). El arată că nici chiar acest act al tăierii împrejur nu ne crează merite pentru a ne câștiga neprihănirea, fiindcă Avraam a fost socotit neprihănit înainte de împlinirea acestui act, iar Dumnezeu oferă neprihănirea tuturor, indiferent dacă au împlinit sau nu acest act al circumciziei (Rom. 4:9; 2:25-29).

În toată această argumentare, apostolul Pavel repetă de 9 ori termenul “logizomai” care este tradus prin “a socoti” și înseamnă “a considera” sau “a declara”. Acest termen, folosit cel mai des în contabilitate, arată că Dumnezeu a hotărât să ne ierte păcatele și să ne declare (socotească) drepți, sau fără de vină (neprihăniți), doar prin credință (Rom. 3:26). Iaraceastă acțiune este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu .

2. Lucrarea credinței  (Rom. 4:13-16; Ef. 2:8-9)

După ce, folosind exemple ale Vechiului Testament, apostolul Pavel a arătat că neprihănirea se capătă doar prin credință, ca să întărească acest fapt, în continuarea acestui pasaj el prezintă și lucrarea credinței (Rom. 4:13-17/a). Folosind o antiteză între lucrarea Legii și lucrarea credinței, el arată că prin credință avem parte de promisiunile lui Dumnezeu (Rom. 4:13-15) și dobândim moștenirea făgăduită (Rom. 4:16-17/a). Dacă Legea, care doar descoperă păcatul, îndreptățește mânia lui Dumnezeu, credința este calea prin care primesc iertarea de păcate și dobândesc binecuvântarea atât cei ce sunt sub Lege, cât și cei ce sunt sub Har (Rom. 3:25; 4:14-117/a).

3. Caracteristicile credinței (Rom. 4:17-22)

Pentru a ne arăta care este credința care ne aduce această binecuvântare, apostolul Pavel descrie caracteristicile credinței lui Avraam. Urmărind exemplul lui Avraam descoperim că: credința adevărată contează pe ceea ce este Dumnezeu (Rom. 4:17), trece dincolo de lucrurile obișnuite (Rom. 4:18/a), crede pe cuvânt pe Dumnezeu (Rom. 4:18/b; 20/a), nu se uită la obstacole (Rom. 4:19) și slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce va primi de la El, înainte de a vedea lucrurile promise (Rom. 4:20/b-21).

4. Garanția credinței (Rom. 4:23-25)

Dacă această credință a făcut ca Avraam să fie socotit neprihănit (Rom. 4:22), avem siguranța că același fel de credință ne va aduce și nouă același dar (Rom. 4:23-24). Garanția acestui fapt ne este dată prin moartea și învierea Domnului Isus (Rom. 4:24-25).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce a trebuit apostolul Pavel să folosească atâtea exemple pentru a arăta că
neprihănirea vine doar prin credință ?
2. Care sunt exemplele din Vechiul Testament folosite de apostolul Pavel pentru a arăta căneprihănirea se capătă numai prin credință?
3. De ce exemplul lui Avraam avea o deosebită autoritate pentru evrei ?
4. Ce alte căi spre neprihănire sunt promovate de oamenii zilelor noastre?
5. De ce sunt aceste căi greșite ?
6. Care sunt caracteristicile credinței adevărate ?
7. Ce anume ne dă garanția că și noi suntem socotiți neprihăniți doar prin credință ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.