05 Octombrie ““ Balaam

2
148

(iubirea de bani)
Numeri 22:1-35 (Evrei 13:5)

Scopul lecției: Să înțelegem lupta spirituală în care a fost implicat Balaam, care au fost cauzele înfrângerii lui spirituale și ce urmări a generat această cădere.

Contextul lecției: Dacă în ultimele lecții biblice am căutat să înțelegem cum ne prezintă Scriptura secretul biruinței în lupta spirituală, începând cu această lecție vom urmări câteva exemple practice, studiind viața unor personaje biblice care au trăit durerea înfrângerii sau bucuria biruinței în lupta spirituală.

Pentru că nu ne propunem o abordare exhaustivă a acestui subiect, vom încerca să înțelegem mai mult: care a fost germenele răului din viața persoanei pe care o vom studia, ce a cauzat înfrângerea spirituală sau care a fost factorul spiritual predominant ce a condus la biruința spirituală.

Este demn de menționat faptul că, urmărind viața personajelor prezentate de Sfânta Scriptură, găsim oameni care au mers din înfrângere spirituală în altă înfrângere spirituală (ex. faraonul Egiptului), oameni care au avut o perioadă de biruință spirituală urmată de înfrîngere spirituală (ex.Saul), dar și oameni care după o înfrângere spirituală și-au continuat viața din biruință spirituală în altă biruință spirituală (ex.David, Petru). În același timp însă, Sfânta Scriptură vorbește și despre exemplul unor oameni despre care nu este menționată nici o înfrângere spirituală (ex. Iosif)sau care n-au trăit nicio înfrângere spirituală (ex. Domnul Isus).

Deși în viața celui credincios pot fi momente de înfrângere spirituală, acesta nu va rămâne niciodată în această stare. Chiar dacă a căzut și a pierdut o bătălie, cel credincios se ridică din nou și luptă pentru a nu pierde războiul (Luca 17:3-4; Mat. 26:69-75; Gal. 6:1).

Conținutul lecției: Pasajul scripturii pe care îl studiem în această lecție biblică prezintă un șir de evenimente trăite de poporul Israel spre sfârșitul călătoriei prin pustie, din momentul în care copiii lui Israel a ajuns aproape de Iordan în câmpiile Moabului. După ce a biruit rând pe rând toți împărații care au încercat să-i oprească din drumul spre Canaan (Num. 21:1-35), poporul Israel a ajuns față în față cu ultimul dușman. Pentru a trece Iordanul și a intra în Canaan, ei trebuiau să câștige biruința și împotriva Moabului.

Dacă în cazul celorlalți dușmani au fost bătălii purtate între armata lui Israel și a celorlalte națiuni vrăjmașe, în cazul războiului purtat împotriva moabiților, înainte de a avea loc un conflictul armat, a fost declanșată o adevărată bătălie spirituală. Eroul principal al acestei bătălii spirituale a fost Balaam, un pretins profet, care practica vrăjitoria ca o sursă de câștig. Urmărind modul cum Sfânta Scriptură prezintă aceste evenimente, descoperim:

1.Realitatea luptei spirituale în care a fost implicat Balaam (Num. 22:1-6)

Când a auzit că împărații națiunilor vecine au fost învinși, Balac, regele moabiților, a înțeles că în spatele acestor victorii este Dumnezeul evreilor (Ex.15:11-16;Iosua 2:8-11). Pentru că în lumea păgână din acea vreme era obișnuit ca înainte de a merge la război să se câștige bunăvoința și ajutorul zeilor, Balac a apelat la serviciile unui vrăjotor căruia i-a cerut să-i blesteme pe israeliți (Num.22:2-5). Balac credea că prin blestem va reuși să-L îndepărteze pe Dumnezeu de poporul său și să câștige astfel biruința.

Planul lui Balac, care a declanșat o adevărată bătălie spirituală, părea să aibă sorți de izbândă, pentru că cel tocmit era un ghicitor cu renume, iar el era dispus să plătească, oricât de mare ar fi fost onorariul (Num.22:6-7).

2. Cauzele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală (Num. 22:7-41)

Urmărind modul în care s-a desfășurat această luptă spirituală, putem observa că Balaam a început bine, pentru că: nu s-a grăbit cu răspunsul (Num.22:8), a așteptat un cuvânt din partea lui Dumnezeu (Num. 22:9-11), a înțeles voia lui Dumnezeu (Num. 22:12) și a comunicat ceea ce Dumnezeu îi descoperise (Num. 22:13). Dacă ar fi rămasla această atitudine, Balaam nu s-ar fi antrenat în lupta spirituală spre care a fost atras, fiind biruitorîn fața acelor provocări.

Versetele care urmează ne arată însă că, după un început bun, Balaam a facutcâteva greșeli care i-au cauzat înfrângerea. El n-a exprimat o hotărâre categorică (Num. 22:13), dovedită de faptul că atunci când a dat un răspuns căpeteniilor trimise de Balac, le-a spus că:”Domnul nu mă lasă să merg cu voi” (Num. 22:13). Cu alte cuvinte; “eu aș vrea, dar Domnul nu mă lasă!”

Această atitudine i-a făcut pe trimișii luiBalac să poarte un mesaj greșit (Num. 22:14), bănuind că refuzul său este cauzat de faptulcă suma oferită este mult prea mică (Num.15-17).

Aceeași nehotărâre este dovedită de Balaam și în momentul când vine cea de-a doua solie. Deși a știut că nicio sumă n-ar fi trebuit să-l facă să se ridice la luptă împotriva lui Dumnezeu și să blesteme pe Israel (Num.22:18), el a folosit un “totuși,”cerând noilor trimiși să rămână peste noapte în casa sa, pentru ca să vadă dacă nu cumva Dumnezeu s-a răzgândit, sau mai adăugă ceva la mesajul inițial (Num. 22:19).

Pentru că răspunsul lui Dumnezeu primit de această dată a fost afirmativ, Balaam s-a sculat dis de dimineață și a plecat cu solii lui Balac (Num. 22:20-21). Acest răspuns ne arată că Dumnezeu ne respectă libertatea și ne lasă să mergem pe drumul pe care l-am ales, Își împlinește planurile chiar pe cheltuiala vrăjmașilor și este biruitor chiar și atunci când trebuie să folosească planul “B”.

După plecarea lui Balaam, Dumnezeu s-a aprins de mânie (Num. 22:2-22). Deși mulți găsesc o pricină de poticnire în această afirmație, înțelegem că mânia lui Dumnezeu era cauzată de atitudinea lui Balaam, care nu a rămas lângă cuvântul pe care îl primise întâia dată, iar când a primit încuviințarea pentru a pleca, a pornit dis de dimineață și cu o așa dedicare încât n-a mai fost atent la nimic din ceea ce i s-a întâmplat pe drum.

Prinsde iubirea de bani și de dorința de câștig (2 Pet. 2:15-16; Iuda 1:11), Balaam nu s-a mai oprit din drumul pe care pornise nici atunci când în față i-au stat obstacole de netrecut. Măgărița a luat-o pe câmp (Num. 22:23), i-a strâns piciorul de perete (Num. 22:24-25), s-a culcat în mijlocul drumului (22:26-27), i-a vorbit în grai omenesc (Num. 22:28-30) iar îngerul Domnului i-a ieșit înainte cu sabia pregătită pentru luptă (Num. 22:31-33).

Deși a fost confruntat cu atâtea obstacole, Balaam nu s-a oprit și a mersdin rău în mai rău, iar atunci când a luat în calculalternativa de a se întoarce folosește un nou “dacă” (Num. 22:34-35).

3. Consecințele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală (Num.22:22;25:1-2;31:8)

În ultima parte a textului lecției biblice pe care îl studiem, ne este prezentat faptul că vrăjmașii lui Israel au făcut totul pentru a-și asigura biruința și a-l determina pe Balaaam să blesteme pe Israel. Însuși împăratul i-a ieșit înainte (Num. 22:36), i-a promis cinste (Num. 22:37) și a organizat un întreg alai și o mare procesiune religioasă (Num. 22:39-41).

Cu toate acestea, în loc să blesteme pe Israel, Balaam l-a binecuvântat și nu o dată, ci de trei ori (Num. 23:1-24:25). Acest fapt ne arată că Dumnezeul care a deschis gura unei măgărițe ca să poată vorbi, poate folosi și gura unui om înfrânt pentru a-Și face cunoscute planurile Sale. Faptul că a rostit binecuvântarea în locul blestemului nu i-a adus lui Balaam nici un merit. Fiindcă a fost înfrânt în lupta spirituală și a pornit pe drumul pe care Dumnezeu îi spusese să nu meargă (Num. 22:12), a ajuns sub judecata lui Dumnezeu, mergând pe un drum care ducea spre pierzare (Num. 22:32-33).

El a pierdut darurile pe care și le dorea (Num. 24:25), plătind cu prețul vieții fărădelegile săvârșite (Num.31:8).

Dacă Balaam n-a reușit să-L depărteze pe Dumnezeu de poporul Său, a reușit însă să îndepărteze pe poporul Israel de Dumnezeu, conducându-l spre imoralitate și idolatrie (Num. 25:1-18). Aceasă înfrângere spirituală, cunoscută sub denumirea de “fapta lui Peor” (Num. 25:18;31:16; Ap. 2:14), a adus judecata și moartea a 24.000 de oameni din Israel (Num.25:9).

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt mărturiile ce arată că Balaam a fost implicat într-o luptă spirituală ?
2. Ce evidențe dovedesc că Balaam a început bine această luptă spirituală?
3. Care au fost cauzele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală?
4. Care dintre greșelile săvârșite de Balaam sunt mai frecvente astăzi ?
5. Care au fost consecințele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală ?
6. Cum explicați faptul că după ce a fost folosit de Dumnezeu pentru a rosti binecuvântarea, Balaam a fost omorât cu sabia ?
7. Mai este rătăcirea sugerată de Balaam o cursă pentru oamenii zilelor noastre și cum o putem birui ?

Pastor Dan Boingeanu

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.