05 Iunie ““ Testarea Împăratului

0
179

Matei 41-1-11 (Matei 16:4/a)

Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care a fost ispitit Domnul Isus, metodele pe care le-a folosit diavolul pentru a-L ispiti pe Domnul, secretul biruinței Domnului Isus împotriva ispitelor diavolului și să înțelegem ce semnificație are pentru fiecare dintre noi ispitirea Domnului Isus.

Contextul lecției: După momentul prezentării publice a Domnului Isus, înfăptuit prin propovăduirea lui Ioan Botezătorul, actul botezului și mărturia Tatălui, Domnul Isus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie, loc în care a fost ispitit de diavolul (Matei 4:1;Marcu 1:12-13).  Acest fapt s-a petrecut imediat după botez (Marcu 1:12-13) și a avut loc în pustia Iudeii (posibil în zona vestică a Mării Moarte), într-un loc fără vegetație și fără apă, dar în care mișunau fiarele sălbatice (Marcu 1:13/b). Punând acest tablou în contrast cu cel al grădinii Edenului (Geneza 2:8-17), descoperim cât de grozave sunt urmările păcatului și cât de vitrege sunt condițiile stării de blestem (Geneza 3:17).

Domnul Isus a petrecut în această zonă 40 de zile și 40 de nopți (Matei 4:2), vreme în care a postit (n-a mâncat nimic ““ Luca 4:2), s-a rugat și a păstrat o legătură permanentă cu Tatăl. Este interesant de observat faptul că ispitirea Domnului Isus a fost o bătălie spirituală care a fost declanșată de Domnul Isus și nu de diavol. Domnul Isus, sub călăuzirea Duhului Sfânt (a fost condus, purtat, sau dus de Duhul Sfânt), a pășit pe terenul diavolului (a adversarului Său) și a declșanșat confruntarea cu puterea întunericului. Domnul Isus nu a avut o atitudine pasivă (de așteptare a atacurilor celui rău), ci una ofensivă (a acționat premeditat pentru a-l confrunta și a-l învinge pe diavol ““ Matei 4:1; Marcu 1:12-13).

Conținutul lecției: Actul ispitirii Domnului Isus a fost cel dintâi test prin care Domnul Isus (Împăratul) a dovedit că are puterea și autoritatea de a-Și anunța Împărăția, fiindcă biruind ispitele diavolului l-a legat pe cel ce se considera a fi “cel tare” (Matei 12:24-29). Studiind Cuvântul lui Dumnezeu care descrie această bătălie spirituală descoperim:

 1. Metodele folosite de diavol pentru a-L ispiti pe Domnul Isus

Ispitirea Domnului Isus a fost o bătălie spirituală foarte intensă, fiindcă ispitele au fost generate de către diavolul (Matei 4:3; Luca 4:2; 1 Petru 5:8) care a folosit un timp specific (a venit la Domnul Isus la sfârșitul celor 40 de zile de post ““ Matei 4:2) și L-a ispitit pe Domnul folosind atacuri repetate și variate (Matei 4:3-9).

În prima ispită, diavolul a sugerat Domnului Isus să transforme pietrele în pâini (Matei 4:3). Această ispită a fost deosebit de puternică fiindcă diavolul I-a sugerat Domnului Isus să-Și folosească puterea în scopuri personale și să aleagă, la sugestia diavolului, o cale diferită față de cea rânduită de Dumnezeu (Matei 6:33; Ioan 6:35). Ispita a fost deosebit de puternică fiindcă Domnul Isus era flămând, iar ca Fiu al lui Dumnezeu avea putere să transforme pietrele în pâini (Matei 4:2).

Dacă Domnul Isus ar fi dat curs acestei propuneri ar fi fost înfrânt, fiindcă: ar fi ascultat de șoapta diavolului, ar fi acționat independent de voia lui Dumnezeu, ar fi făcut pâini pe o cale diferită de procesul stabilit de Dumnezeu, S-ar fi încrezut în El Însuși și ar fi dat prioritate lucrurilor și nevoilor fizice în detrimentul celor spirituale.

Fiind înfrânt după prima ispită, diavolul n-a depus armele, ci a continuat atacul spiritual îndreptat împotriva Domnului, lansând o nouă ispită. Prin această ispită Diavolul I-a cerut Domnului să probeze Cuvântul pe care Se sprijină și să Se arunce de pe streașina Templului, pentru a vedea dacă vor veni îngerii să-L prindă pe mâni, ca nu cumva sa-Și loveasca piciorul de vreo piatră (Matei 4:5-6). Și această ispită a fost deosebit de puternică fiindcă a semănat îndoială față de Cuvântul lui Dumnezeu și L-a îndemnat pe Domnul Isus să atragă atenția mulțimii prin spectacol, determinându-L astfel pe Dumnezeu Tatăl să acționeze într-o situație nou creată.

A treia ispită a fost însă și cea mai îndrăzneță, fiindcă diavolul L-a dus pe Dumnul Isus pe un munte înalt, unde I-a arătat toate împărățiile lumii, pe care I le-a promis Domnuluiîn schimbul închinării (Matei 3:8-9). Această ispită arată că scopul pe care îl urmărește diavolul este să i se aducă închinare. În mândria sa, el dorește să fie asemenea lui Dumnezeu și să primescă închinarea pe care numai Dumnezeu o merită. Pentru a-și atinge acest scop diavolul promite lucrurile de aici (care de fapt nu sunt ale lui ““ Psalmul 24:1; 1Corinteni 10:26), ascunzând însă prețul ce urmează a fi plătit și ceea ce va fi la urmă (Matei 16:26;1 Ioan 2:15-16; 2 Petru 3:10-14).

2. Secretul biruinței Domnului Isus asupra ispitelor diavolului

Deși ispitele prin care diavolul a căutat să-L învingă pe Domnul Isus au fost deosebit de puternice, Domnul a câștigat o biruință deplină fiindcă: a păstrat părtășia cu Tatăl prin ascultare și supunere față de voia lui Dumnezeu, a răspuns diavolului folosind Cuvântul Sfintei Scripturi, s-a împotrivit diavolului în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și a rămas dedicat planului lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care urma să-L plătească (Matei 4:4-10; Luca 4:1; Filipeni 2:5-8; Ioan 13:1)

 3. Semnificația ispitirii Domnului Isus

Postul de 40 de zile și de 40 de nopți ținut de Domnul Isus în pustia Iudeii ne arată felul în care S-a pregătit Domnul pentru împlinirea misiunii ce I-a fost încredințată, calea prin care putem câștiga și noi aceeași biruință spirituală și ne asigură de faptul că avem un Mântuitor care ne înțelege și ne poate veni în ajutor fiindcă a fost ispitit la fel ca și noi (Iacov 1:13; Evrei 4:15-16; 2:16-18; 2 Corinteni 5:21). În același timp, ispitirea Domnului Isus ne arată că deși Adam și Eva au fost învinși în confruntarea cu ispitele diavolului, Hristos (al doilea Adam) a câștigat biruința. Ispitirea Domnului Isus ne atenționează că orice persoană poate fi ispitită, mai ales după o experiență înălțătoare, la începutul unei mari lucrări, la sfârșitul unui timp de părtășie cu Dumnezeu sau în momentele de slăbiciune fizică, de lipsuri și nevoi materiale. Dar în același timp, biruința Domnului Isus asupra ispitelor diavolului ne arată că diavolul poate fi învins (1Petru 5:8-9).

Întrebări pentru discuții:

1. În ce cadru a avut loc ispitirea Domnului Isus ?
2. De ce a fost ispitirea Domnului Isus un atac spiritual foarte puternic ?
3. De ce ar fi greșit Domnul Isus dacă ar fi transformat pietrele în pâini ?
4. De ce a ales diavolul pentru cea de-a doua ispită streașina Templului ?
5. De ce oferta diavolului promisă celor ce-i aduc închinare nu trebuie să fie atrăgătoare ?
6. Care a fost secretul biruinței Domnului Isus împotriva ispitelor diavolului ?
7. De ce sunt învinși tot mai mulți creștini în lupta împotriva ispitelor ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.