Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
J. ISUS SE ARATĂ UCENICILOR SĂI
( Tuesday, 9 December, 2014 )

Text: Ioan 20:19-23
Verset de aur: Ioan 20:21

Urmărind evenimentele petrecute la prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere, descoperim:

1. Timpul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19

a. în seara zilei întâi a săptămânii Ioan 20:19/a
b. la sfîrşitul zilei învierii – „aceleeaşi zile” Ioan 20:19/a
c. după întâlnirea cu femeile care au venit la mormânt Mat.28:8-9
d. după întâlnirea cu Maria Magdalena Ioan 20:13-18
e. după o întâlnire privată cu Petru Luca 24:34
f. după întâlnirea cu cei doi ucenici de pe drumul Emausului Luca 24:13-31

2. Cadrul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19/b

a. ucenicii erau adunaţi împreună (probabil în camera de sus) Luca 24:33
b. ucenicii erau plini de frică Ioan 20:19/c;Luca 24:33
c. uşile camerei în care erau adunaţi erau încuiate Ioan 20:19/d
d. între ucenici (probabil) erau discuţii aprinse referitoare la învierea Domnului Isus şi arătările Lui pentru primii martori ai învierii Luca 24:33-35

3. Modul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19/e

a. Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi în trupul Său transformat după înviere Ioan 20:19/e
- nu mai era dependent de spaţiu ( S-a arătat în mai multe locuri în perioade scurte de timp)
- nu mai putea fi împiedicat de uşile închise
- nu mai era afectat de frica iudeilor
b. Domnul Isus a stat în mijlocul ucenicilor Ioan 20:19/e
c. Domnul Isus a folosit salutul evreesc „Pace vouă” (Şalom)
- pentru a arăta politeţe
- pentru a linişti atmosfera
- pentru a oferi adevărata pace Ef.2:13-14;Ioan 14:27;16:33
d. Domnul Isus le-a arătat mâinile şi coasta Sa Ioan 20:20/b
- pentru a înlătura credinţa că au o vedenie
- pentru a îndepărta credinţa că văd un spirit
- pentru a-i ajuta să-L recunoască Ioan 20:20/b ;Luca 24;36-42;1 Ioan 1:1-2;1 Cor.15:50

4. Scopul pentru care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:20-23

a. ca să confirme învierea Sa Fapte 1:3
b. ca să-i ajute pe ucenici să se convingă că El este viu Ioan 20:20;Luca 24:36-42
c. ca să restabilească pacea şi părtăşia între ucenici Ioan 20:19/e
d. ca să-i ajute pe ucenici să se bucure de biruinţa Sa Ioan 20:20/b;Luca 24:41/a
e. ca să-i ajute pe ucenici să înţeleagă Scriptura Luca 24:44-46
f. ca să-i ajute pe ucenici să înţeleagă planul lui Dumnezeu Luca 24:47
g. ca să-i angajeze pe ucenici în misiune Ioan 20:21;Luca 24:48;Ioan 3:17;18:37;2 Cor.5:20-21;Ioan 15:16;
h. ca să dea ucenicilor un ajtor pentru a aştepta împlinirea promisiunilor făcute Ioan 20:22; Luca 24:49
i. ca să arate ucenicilor importanţa slujirii la care sunt chemaţi Ioan 20:23;Mat.16:19;Mat.18:18

Întrebări pentru discuţii:

1. Când S-a arătat Domnul Isus ucenicilor Săi?
2. Cui S-a arătat Domnul Isus înainte de a se arăta ucenicilor Săi?
3. De ce nu S-a arătat Domnul Isus mai devreme ucenicilor Săi?
4. Care a fost cadrul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?
5. De ce ucenicii Domnului Isus erau plini de frică atunci când li S-a arăîtat Domnul?
6. Care a fost modul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?
7. Care a fost scopul pentru care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi?

Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro