Perspective, provocări și promisiuni pentru anul 2020

0
420

La început de an, fiecare dintre noi facem planuri și ne fixăm obiective pentru anul în care tocmai am pășit. Astfel, pentru unii dintre noi prioritate este casa, mașina, poziția socială, serviciul, sau familia, și obiectivele ar putea să continue. Observând această realitate, putem să ne întrebăm: câți mai sunt cei ce au ca prioritate împărăția lui Dumnezeu și sunt conștienți de vremea în care trăim?

Fiindcă Domnul Isus ne-a îndemnat să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, asigurându-ne că lucrurile pe care lumea le caută ni se vor da pe deasupra, pentru anul 2020, vă chem să urmărim mai întâi obiective spirituale, într-o vreme în care sfârșitul este aproape. Dintre toate obiectivele spirituale care sunt menționate în Sfânta Scriptură, m-am oprit asupra celor pe care le găsim în partea a doua a capitolului patru din prima epistolă a apostolului Petru.

Obiectivele menționate aici sunt deosebit de importante fiindcă sunt descoperite de către Dumnezeu prin revelația primită prin Duhul Sfânt de către apostolul Petru, sunt potrivite cu timpul în care trăim și au ca urmare binecuvântări veșnice. De aceea în anul 2020 trebuie să luăm în considerare:

  1. Perspectivele pentru anul 2020

Chiar dacă suntem la început de an, Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că ”Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape” (1 Pet.4:7/a). Știm aceasta deoarece acest anunț a fost făcut pentru prima dată acum aproape 2.000 de ani, pentru creștinii din primul veac. Și dacă pentru cei din acea vreme sfârșitul tuturor lucrurilor era aproape, ce să mai spunem despre noi care trăim în secolul douăzeci și unu!

Ca să ilustrez acest fapt, doresc să menționez răspunsul pe care un medic l-a dat unui pacient pe care l-a investigat. După toate analizele și examenele medicale, medicul a venit la pacientul său și i-a spus: am să-ți comunic o veste bună și una rea. Cu care ai dori să încep? Pacientul i-a solicitat să înceapă cu vestea cea bună. Atunci medicul i-a spus că mai are de trăit doar douăzeci și patru de ore. Când a auzit aceasta, pacientul i-a zis: Dacă aceasta este vestea cea bună, atunci care este vestea cea rea? Medicul a așteptat puțin, și apoi i-a spus: ”trebuia să-ți spun aceasta de ieri când ai venit la spital și ai început investigațiile!”

Vremea în care trăim ne aseamănă cu acel pacient care trăia ultimele ore din viață, înainte de a-și găsi sfârșitul. Asemenea acelui pacient, se pare că și pentru noi a început numărătoarea inversă. Spun aceasta deoarece semnele care anunță revenirea Domnului Isus și sfârșitul tuturor lucrurilor, sunt tot mai frecvente.

Cu toții suntem conștienți că în timpul în care trăim, auzim tot mai des de războaie și de vești de războaie, de conflicte interetnice, de calamități naturale, de situații de foamete, de epidemii și mari persecuții religioase, și am înșirat doar o parte dintre semnele anunțate de Domnul Isus, pentru zilele din urmă.

Deși ne dorim ca anul 2020 să fie un an de pace, de libertate, de belșug și de mari realizări în fiecare domeniu al existenței, se poate ca așteptările noastre să fie departe de a fi împlinite.

Este posibil ca în anul în care am pășit să crească tensiunile din Orientul Mijlociu și să se contureze tabara lui Gog și Magog, formată din Rusia, Turcia, Iran, Libia și Sudan, care va ataca

Israelul. Apoi, se poate să fie semnat tratatul de pace între Israel și țările arabe, care să marcheze începutul ultimilor șapte ani ai profețiți de Daniel, care va deschide drumul pentru venirea lui Anticrist. În același timp, este posibil să fie recunoscut statul Palestina sub numirea de Noua Palestină, care va avea ca teritoriu West Bank și Gaza. Ierusalimul să fie trecut în întregime sub control Israelian, pe când muntele templului va rămâne sub un control comun Israelo-Arab. Este posibil ca Israelul să primească permisiunea de a începe construcția celui de-al treilea templu, iar Noua Palestină, să fie ajutată de multe țări arabe, SUA și Comunitatea Europeană, să se dezvolte economic, prin construirea unui port și a unui aeroport în sudul Gazei și a unei autostrăzi care va lega West Bank de Gaza.

În același timp, Israelul va începe extracția zăcămintelor de gaze și petrol pe care le-a descoperit în Înălțimile Golan și Marea Mediterană, și va începe construcția unui mare gazoduct care va trece prin Cipru și Grecia, spre Europa, stârnind astfel invidia și interesul celorlalte țări exportatoare de petrol și gaze.

Dacă acestea sunt evenimente posibile pentru Orientul Mijlociu, la nivel mondial în anul 2020, este posibil să crească numărul cutremurelor și al fenomenelor naturale extreme, să crească numărul epidemiilor și al conflictelor interetnice și religioase și să se intensifice controlul asupra ființei umane. Prin sistemul 5G și tehnologia modernă, este posibil ca fiecare persoană să fie monitorizată după imaginea facială, sau profilul specific și să fie urmărite activitățile financiare ale fiecărui individ, să i se monitorizeze atitudinile politice, cele religioase, precum și implicarea în acțiunile civile și comunitare. Eliminarea lichidităților se va face cu rapiditate, iar banii fizici vor fi înlocuiți de banii virtuali.

Se va contura noul guvern mondial care va avea drept scop controlul populației, și pregătirea drumului pentru venirea lui Anticrist. În același timp, pe fondul încălzirii globale vor fi lansate programe de control și monitorizare și vor fi introduse tot mai multe restricții, mergând până la restrângerea numărului populației.

Din punct de vedere spiritual, biserica va cunoaște o apostazie crescândă, vor apărea mulți profeți mincinoși, lumea se va îndrepta spre păgânism, iar la nivel mondial vor apărea structuri religioase internaționale care vor pregăti calea pentru lucrarea Proorocului Mincinos.

Pe lângă atenționarea privind faptul că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, mai suntem atenționați de o vreme de încercări și suferințe, prin cuvintele:

”Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.”(1Pet.4:12-14).

Apoi, mai există o atenționare care  poate să se întâmple chiar în anul în care am pășit, și anume se poate să stăm chiar în fața judecății lui Hristos. Această atenționare este dată prin cuvintele:”…suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? (1Pet.4:17)

Nu-i așa că toate aceste prevestiri care pot să se întâmple chiar începând din anul 2020, ne înspăimântă? Nu trebuie însă să ne temem; fiindcă toate acestea nu sunt  decât începutul durerilor, iar atunci când vor avea loc, știm că vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu.

Luând în considerare toate aceste evenimente care pot să se întâmple ca o împlinire a profețiilor făcute mai dinainte pentru zilele din urmă, trebuie să fim tot mai conștienți de faptul că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, poate veni o vreme de suferințe și prigoană mai aspră decât a fost până acum, și chiar putem să ajungem în fața judecății Domnului Isus, dacă va veni El! Această conștientizare trebuie însă să ne motiveze pentru a împlini:

  1. Provocările pentru anul 2020

Dacă prin cuvântul Scripturii și prin evenimentele cotidiene suntem anunțați că ”Sfârșitul tuturor lucruri este aproape”, tot prin Cuvântul lui Dumnezeu suntem înștiințați și de ceea ce trebuie să facem în această vreme a sfârșitului. În acest sens, Apostolul Petru ni se adresează cu o serie de imperative, care ar trebui să devină provocări majore și angajamentul nostru primordial pentru anul 2020.

Cel dintâi imperativ este ”fiți înțelepți”(1Pet.7:7), care înseamnă a lua seama la evenimentele care se întâmplă, a înțelege vremurile și a ne pregăti pentru întâlnirea cu Domnul Isus. Este dureros faptul că la venirea Mirelui, din zece fecioare, numai cinci au fost înțelepte. Pentru a nu ne număra printre acestea, apostolul Iacov spune:

”Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo” Iac.1:5-6 .

În anul 2020 vom fi statornici și nu ne vom tulbura în mijlocul evenimentelor care vor veni, numai dacă vom avea această înțelepciune care se coboară de sus, în care nu este schimbare nici umbră de mutare.

Apoi, suntem chemați la veghere și rugăciune. Imperativele folosite de apostolul Petru în acest sens sunt:” vegheați în vederea rugăciunii” (1Pet.4:7/b).

Este dureros faptul că atunci când ucenicii au fost chemați să vegheze și să se roage împreună cu Domnul în Ghetsimani, aceștia au ațipit. La fel s-a întâmplat și cu cele zece fecioare care înaintea venirii Mirelui au adormit. Pentru ca în anul 2020 să nu cumva să ațipim, sau să ajungem să dormim somnul păcatului (Ef.5:14; 1 Cor. 11:30), cel al nepăsării (Evrei 2:1-4), al nevegherii (Mat 25:5), sau al inactivității (Mat.20:1-7), chiar de la începutul anului, Dumnezeu sună deșteptarea și ne cheamă să ne angajăm veghind cu post și rugăciune.

După chemarea la înțelepciune și la veghere în vederea rugăciunii, următorul imperativ este o chemare la a ne iubi unii pe alții. Apostolul Petru ne îndeamnă:

” Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.” (1Pet. 4:8-9).

Prin aceste imperative, suntem chemați să avem o dragoste fierbinte, fiind în clocot, o dragoste binefăcătoare, care acoperă o sumedenie de păcate și o dragoste practică, care este dovedită prin primirea de oaspeți cu bucurie și fără cârtire. De aceea, în anul 2020, când din pricina înmulțirii fărădelegii dragostea celor mai mulți se va răci, angajamentul nostru ar trebui să fie pentru o dragoste fierbinte care să ne lege tot mai mult unii de alții și împreună de Hristos și Dumnezeu.

Dar, acest șir al imperativelor adresate de apostolul Petru, nu se oprește, ci, continuă, cu o nouă provocare, prin care suntem chemați la slujire. Această slujire trebuie să fie îndeplinită în calitate de buni ispravnici (1Pet.4:10/a), care administrăm harul felurit a lui Dumnezeu (1 Pet.4:10/b). În această slujire trebuie să fim angajați fiecare în parte (1Pet.4:10/c), după darul pe care l-am primit de la Dumnezeu.

Cei ce vorbesc trebuie să comunice cuvintele lui Dumnezeu, iar cei ce slujesc, trebuie să slujească după puterea pe care au primit-o de la Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Hristos. (1Pet.4:10/d-11).

Ce mare provocare! Și cu câte detalii ni se arată ce trebuie să facem! De aceea, chiar de la începutul anului 2020, trebuie să nu pierdem vremea, ci, să ne angajăm cu toată dedicarea pentru orice fel de slujire. Avem un proverb care pare să fie izvorât din această urgență, care spune ”ce poți face azi să nu lași pe mâine, și un cuvânt a lui Dumnezeu care ne îndeamnă: ”Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!(Ecl.9:10/a)”

Numai că pe lângă aceste imperative prin care suntem chemați la înțelepciune, veghere, rugăciune, dragoste și slujire, în îndemnurile apostolului Petru, mai găsim un imperativ, care ne cheamă la suferință, prin cuvintele:

” Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.” (1Pet.4:12-14).

A fost o încercare de foc prin care au trecut creștinii din primul veac, dar va fi o încercare de foc prin care vor trece și creștinii din zilele din urmă. În anul 2020 este posibil să auzim tot mai frecvent despre îngrădiri, persecuții, prigoană și chiar de martiraj, prin care vor trece cei credincioși.

Trecând prin toate acestea, nu ar trebui să ne mirăm de necazuri, ca de ceva ciudat care ar veni peste noi, ci, trebuie să ne bucurăm, pentru că necazurile lucrează desăvârșirea credinței noastre, ne aseamănă cu Hristos, în necazuri Duhul lui Dumnezeu este peste noi, iar după necazuri, urmează bucuria pe care o vom trăi la arătarea slavei Domnului Isus.

În aceste necazuri, nimeni nu ar trebui însă să sufere ca un ucigaș, sau ca un hoț, sau ca un făcător de rele. Singurul motiv care ar trebui să ne facă să nu ne rușinăm și să-L proslăvim pe Dumnezeu, este suferința pentru Numele Domnului și pentru că suntem creștini (1Pet.4:15-17).

După imperativele prin care apostolul Petru ne-a adresat o mare atenționare și ne-a chemat la un mare angajament, găsim și afirmații care reprezintă:

  1. Promisiunile pentru anul 2020

Chiar dacă suntem la începutul unui an pe care nu-l cunoaștem, un an în care putem avea multe necazuri și încercări, sau poate chiar să stăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, (fiindcă suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu 1Pet.4:17-19), noi trebuie să fim plini de încredere. Această încredere ne este dată de faptul că a Dumnezeu nostru este slava și puterea în vecii vecilor (1Pet.4:11/c). Această asigurare ne arată că deși zilele și anii trec, Dumnezeul nostru rămâne același din veșnicie în veșnicie. Apoi, suntem asigurați și prin promisiunea că cei ce au parte de suferințe și îndură patimi asemenea lui Hristos, vor avea parte de bucurie și slavă atunci când se va arăta El (1Pet.4:13/c). Iar în mijlocul necazurilor nu suntem singuri, fiindcă Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi și ne însoțește , ne ocrotește și asigură biruința în Numele Domnului.

Celor neprihăniți le este garantată scăparea chiar dacă vor sta în fața judecății lui Hristos (1Pet.4:18), iar sufletul lor este în siguranță în mâna Celui Atotputernic (1Pet.4:19).

Luând în considerare perspectiva evenimentelor care pot să se întâmple în anul 2020, și provocările care ne sunt adresate de apostolul Petru la începutul anului 2020, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să acorzi prioritate lucrurilor privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Să nu uiți că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și să împlinești cu credincioșie tot ceea ce Dumnezeu îți cere să faci. Contează pe promisiunile făcute de către Dumnezeu, și chiar dacă vei trece prin necazuri, Dumnezeu să-ți dea un An Nou binecuvântat și cu multe reușite și împliniri alături de familie și de cei pe care îi iubești, fiind pregătit pentru întâlnirea cu El.

Pastor Dan Boingeanu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.