CORONA SAU COROANA?

0
181

În această vreme de pandemie ne-am familiarizat cu termenul ”Corona virus”, care definește familia de care aparține virusul Covid-19, care ne-a adus atâtea necazuri. De multe ori însă, acestă numire este folosită în mod prescurtat, sub forma de ”corona”, pentru a fi mai accesibilă și mai ușor de pronunțat.  Acestă prescurtare este însă pronunțată cu mare grijă, generând  temeri și întrebări ori de câte ori este rostită.

Numai că în  această vreme când auzim rostindu-se în mod frecvent termenul ”Corona”, este neglijat și aproape că a dispărut din atenție, termenul ”coroana”.  Acest termen deși are în plus doar o singură literă, definește cea mai mare răsplată oferită de către Dumnezeu.

În acest mesaj voi pune  în contrast cei doi termeni, încercând să aduc în atenție coroana pe care Dumnezeu o oferă celor credincioși, chiar într-o vreme în care coronavirusul COVID-19, este în plină acțiune.

Fiindcă sunt sigur că fiecare dintre noi ne dorim ”coroana” și nu ”corona”, avem siguranța că o putem primi, deoarece:

  1. Coroana este promisă

Sfânta Scriptură arată că celor credincioși le sunt promise mai multe cununi ale răsplătirilor, pe care le oferă Dumnezeu prin Isus Hristos. Astfel, este pomenită:

  1. Cununa vieții. Această cunună este promisă celor ce rămân statornici în necazuri, adevăr descoperit de Iacov, fratele Domnului, care afirmă:

” Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iac.1:12)

Și Domnul Isus, face aceeași promisiune pentru credincioșii din Biserica Smirna, în vremea în care aceștia treceau  prin mari necazuri, spunându-le:

Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Ap.2:10). Apoi,

  1. Cununa neprihănirii. Această cunună este promisă celor ce iubesc venirea Domnului și se pregătesc pentru întâlnirea cu El. Ca unul care a urmărit acest premiu și a terminat alergarea, apostolul Pavel mărturisește:

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2Tim.4:7-8).

Pe lângă aceste cununi, în Sfânta Scriptură este menționata și,

  1. Cununa care nu se poate veșteji. Aceasta mai poate fi numită și ”cununa incoruptibilă” sau ”cununa imperisabilă”, care rezistă în timp și nu poate fi afectată de alte lucruri care să-i schimbe natura, sau să-i diminueze valoarea. Această cunună este oferită celor ce renunță la ei înșiși, sunt dedicați deplin lui Dumnezeu și rămân perseverenți până la sfârșit. În acest sens apostolul Pavel spune:

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. (1Cor.9:24-25).

Mai mult însă, în Sfânta Scriptura este  promisă și,

  1. Cununa slavei. Această cunună este destinată celor ce au lucrat ca slujitori pe ogorul Împărăției lui Dumnezeu, și-au împlinit bine slujba și au fost un bun exemplu pentru ceilalți credincioși. Apostolul Petru descrie această cunună și pe cei ce o vor primi, spunând:

păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.  Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.” (1 Petru.5:2-4).

În șirul acestor cununi menționate în Scriptură, poate fi adăugat și,

  1. Cununa bucuriei. Aceasta mai poate fi numită și cununa exultării, sau o cunună auxiliară, care vine pe deasupra, și va fi oferită celor ce au fost dedicați pentru a-i câștiga pe cei nemântuiți pentru Hristos, prin vestirea Evangheliei. Despre această cunună apostolul Pavel spune:

…cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?  Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.” (1Tes.2:19-20), sau,

” preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!” (Fil.4:1).

Acum după ce am enumerat aceste cununi care ne sunt promise de Dumnezeu prin Cuvântul Scripturii, trebuie să recunoaștem cât de neînțelept este ca în timp de pandemie să amplificăm și să maximizăm ”corona”, fiind panicați de un virus care este de dimensiuni microscopice, și să minimalizăm ”coroana”, promisă de Dumnezeu. Această coroană are cinci dimensiuni specifice și nu poate fi egalată cu nimic din ceea ce poate oferi lumea. De aceea nu mai priviți la corona, amplificând-o, ci, luați în considerare coroana, făcând din aceasta țelul suprem al vieții voastre!

Știm că această coroană este sigură, fiindcă pe lângă faptul că este promisă de Dumnezeu prin Cuvântul Scripturii,

  1. Coroana este pregătită

Înainte de înălțarea la cer, Domnul Isus a promis că ne pregătește un loc în slavă unde să fim împreună cu El întreaga veșnicie (Ioan 14:2-3), dar și o răsplătire potrivită cu slujirea pe care o vom împlini. Aceste adevăruri sunt garantate de promisiunile:

Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 12:32) și,

Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.  De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.” (Luca 22:28-30).

Aceste promisiuni arată că cei credincioși sunt destinați nu numai pentru slavă, ci, și pentru domnie. Atunci când va veni Domnul, vom fi așezați pe scaune de domnie și vom împărăți împreună cu El. Dacă ”corona” ne îndreaptă atenția spre moarte și spre mormânt, ”coroana” pregătită de Domnul Isus ne ațintește privirile spre domnie și slavă. Apoi,

  1. Coroana este potrivită

Coroana promisă și pregătită de Domnul Isus, este și potrivită cu slujirile pe care le împlinim. Astfel: cei credincioși vor primi cununa vieții, cei ce iubesc pe Domnul și așteaptă venirea Lui, vor primi cununa neprihănirii, cei dedicați lui Dumnezeu, vor primi cununa care nu se poate veșteji, cei care au lucrat ca slujitori pe ogorul împărăției lui Dumnezeu, vor primi cununa slavei, iar cei ce au câștigat pe alții pentru Domnul, vor primi cununa bucuriei!  Dacă corona virusul își schimbă natura spre rău, coroana oferită de Dumnezeu este spre bine, potrivită cu ceea ce am făcut pentru El. De aceea,

  1. Coroana este preferabilă

Nu se poate pune egal între corona-virus, care duce spre moarte și coroana oferită de Dumnezeu, care duce spre slavă și răsplătirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a ales acest premiu al chemării cerești a lui Dumnezeu în detrimentul tuturor celorlalte lucruri care puteau să-i fie un câștig. În acest sens el a mărturisit că:

”…lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.”(Fil.3:7-9) și,

Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Fil.3:12-14)

După ce am fost conștientizați de aceste adevăruri, doresc să te întreb: care coroană ți se potrivește, și pentru care trudești ca să o poți purta? Cu siguranță că în Împărăția lui Dumnezeu, unii vor purta mai multe cununi. N-ai vrea să te numeri printre aceștia? Numai că pentru a avea parte de aceste binecuvântări, trebuie să fii gata să slujești lui Dumnezeu cu hotărâre și dedicare, fiindcă,

  1. Coroana este permanentă

Dacă corona, vine și trece, coroana oferită de Dumnezeu este permanentă. Păstrând în atenție competițiile acestei lumi, putem spune că premiul întâi și coroana de învingător, ține numai între competiții. Apoi acest premiu trebuie recucerit! Pe când coroana pe care o oferă Dumnezeu este permanentă. Aceasta ține întreaga veșnicie! Te-ai gândit la această fericire? De aceea nu te mai întreb ce alegi:”corona” sau ”coroana”, ci, cât ești de dedicat pentru a-ți strânge o comoară în cer și să primești răsplătirile oferite de Dumnezeu. Credincioșii din biserica Smirna au primit cununa vieții, fiindcă au fost credincioși până la moarte și au răbdat până la sfârșit. De aceea nu lăsa ca pandemia creată de acest corona virus să-ți fie un obstacol, ci, fă din aceste împrejurări o oportunitate de a investi pentru cer. Doamne ajută!

Pastor Dan Boingeanu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.