CE FACE DUMNEZEU ÎN TIMPUL PANDEMIEI ?

0
308

Ce face Dumnezeu în timpul pandemiei?

În vremea pandemiei generate de COVID-19, s-au ridicat cele mai surprinzătoare întrebări. Una dintre acestea este: Ce face Dumnezeu în timpul pandemiei? Mai este El interesat de lumea în care trăim, sau a uitat de noi? În loc să se oprească din alergarea spre păcat și să se pocăiască asemenea oamenilor din Ninive care s-au întors la Dumnezeu numai la auzul faptului că urmează o pedeapsă, foarte mulți oameni din zilele noastre, pentru situațiile prin care trec, L-au găsit vinovat pe Dumnezeu. M-am cutremurat auzindu-i pe cei care în timpul pandemiei au pus la îndoială existența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și mult mai grav, au ajuns să blesteme și să batjocorească pe Dumnezeu pentru ceea ce li se întâmplă.

Această stare de împotrivire și de aversiune față de Dumnezeu, m-a determinat să găsesc un răspuns la întrebarea: ce face Dumnezeu în timpul pandemiei? Deși este o întrebare nebunească, deoarece noi oamenii, îndrăznim să-I cerem socoteală lui Dumnezeu, voi aduce în atenție mai multe relatări ale Sfintei Scripturi, care ne descoperă ce face Dumnezeu în mijlocul crizelor prin care trecem.

Chiar dacă Dumnezeu nu amână pedeapsa ca în cazul celor din Ninive, sau nu oprește pandemia ca în cazul plăgilor din Egipt, El face lucruri minunate. De aceea, în acest mesaj voi prezenta șapte lucruri pe care le face Dumnezeu și în vremea pandemiei, pe care ar trebui să le cunoaștem și apoi, pentru acestea și pentru toate celelalte, să-L onorăm și să-L cinstim pe Dumnezeu. În mijlocul pandemiei:

1. Dumnezeu împărățește

Și în timpul pandemiei, Dumnezeu stă pe tronul Lui de slavă și împărățește. El nu a uitat de noi, nici nu a scăpat lumea de sub control, ci, are în mâna Sa toate lucrurile. Știm aceasta deoarece omul lui Dumnezeu David, a mărturisit că și în cel mai greu moment din istoria omenirii de până acum, când lumea a fost nimicită prin apele potopului, Dumnezeu era la cârma universului. El spune că:

Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie.” (Ps.29:10)

Înainte ca să prezinte așa cum i s-a revelat, cele mai grozave momente care se vor întâmpla la sfârșitul vremurilor, în vedeniile pe care le-a avut pe când era pe insula Patmos, Apostolul Ioan, L-a văzut pe Dumnezeu șezând pe tron, iar ceea ce urmează să se întâmple pe pământ, așa cum el a anunțat, va fi îngăduit sau generat de către Dumnezeu. El a descris strălucirea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și măreția Celui ce ședea pe el, spunând:

Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de jasp şi de sardiu; şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.” (Ap.4:2-3)

La fel, ca să ilustreze purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga creație, omul după inima lui Dumnezeu, David, a afirmat că:

Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.” (Ps.145:13-16).

Păstrând în atenție toate aceste mărturisiri despre faptul că Dumnezeu împărățește veșnic, deci și în vremea pandemiei, ar trebui să nu ne mai temem de nimic, să fim plini de încredere și să ne supunem autorității Lui supreme.

Ilustrez aceasta, povestind faptul că în timpul unei furtuni care s-a dezlănțuit pe mare, fiul căpitanului unei nave aflate în marș, se juca pe un coridor cu un joc de construcții, amuzându-se de faptul că la fiecare val care lovea vaporul, piesele se împrăștiau și el trebuia să reia jocul de la început. Când cineva a observat jocul lui nevinovat, l-a întrebat: Tu nu te temi? Copilul a răspuns cu un zâmbet larg: nu, fiindcă tata este la cârmă! Se poate ca valurile create de pandemie să mai dărâme din planurile în care eram angajați, dar cu toate acestea, trebuie să ne reluăm activitățile fără teamă, fiindcă Tatăl nostru Cel ceresc, este la cârmă!

Apoi, trebuie să nu uităm că tot ceea ce ni se întâmplă în vremea pandemiei:

2. Dumnezeu îngăduie

Sfânta Scriptură arată că nu se poate întâmpla nimic, fără ca Dumnezeu să nu fi generat, sau să fi îngăduit acel lucru. Când Satana a declanșat valurile de necazuri prin care a trecut Iov, mai întâi a trebuit să primească acceptul lui Dumnezeu. Acest fapt este evidențiat prin afirmațiile:

Satana a răspuns Domnului: “Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: “Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” (Iov.1:9-12).

Același adevăr este subliniat și de apostolul Petru care arată că încercările prin care trecem, sunt îngăduite de Dumnezeu, și numai dacă trebuie:

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos…” (1Pet.1:5-6)

Iar Iacov, fratele Domnului ne atenționează că:

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” (Iac.1:13-15). Deci relele care ni se întâmplă din cauza pandemiei, cât și toate celelalte necazuri prin care trecem sunt rânduite și îngăduite de Dumnezeu și spre binele nostru (Rom.8:28).

Însă, măsura acestor necazuri prin care trecem în vremea pandemiei ne arată și faptul că:

3. Dumnezeu îngrădește

El este Cel care fixează timpul, măsura și felul încercărilor. Vedem aceasta prin cazul lui Iov, când Dumnezeu a spus Satanei:” Iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” ((Iov 1:12) sau: ”iată, ți-l dau pe mână: numai cruță-i viața” (Iov2:6). Apoi, după timpul suferințelor, Dumnezeu a adus pentru Iov o vreme de vindecare și de prosperitate, încât a ajuns cel mai vestit om din Orient. Acest fapt este adeverit de mărturisirea:

În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. A avut șapte fii și trei fete ..” (Iov.42: 12-13).

Deși în timpul suferinței nici chiar soția lui, nu mai vedea nici un viitor pentru el, și i-a spus: ”Blestemă pe Dumnezeu și mori!”, după vremea de încercare, Dumnezeu i-a oferit lui Iov, binecuvântări mai mari decât cele pe care le-a avut înainte. De aceea, dacă unii se întreabă ce se va întâmpla după vremea pandemiei, cazul lui Iov ne arată că pot să urmeze binecuvântări mult mai mari! Până ce le vom primi în mijlocul acestei lumi, sau în slavă, în mijlocul pandemiei, trebuie să nu uităm că măsura încercărilor este stabilită de Dumnezeu și să fim încurajați de asigurarea dată de apostolul Pavel care ne arată că:

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” ( 1 Cor10:13).

Numai că prin vremea pandemiei și prin necazurile din această perioadă:

4. Dumnezeu înștiințează

Așa cum este menționat în cartea Iov, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul (Iov 33:14). Astfel că pe lângă revelația generală pe care o avem prin conștiință, prin natură și prin Cuvântul Scripturii, El ne mai transmite și mesaje speciale prin: experiențele vieții, prin vise și vedenii, sau prin întâlniri directe cu Domnul Isus. De aceea, prin pandemie, Dumnezeu ne înștiințează și ne spune că El are ultimul cuvânt, că sfârșitul vieții poate veni oricând și că venirea Domnului Isus este aproape.

Știm aceasta deoarece printre semnele care preced venirea Domnului Isus și anunță sfârșitul vremurilor, este menționată și ciuma și molima (Mat.14:7). Acestea sunt de fapt pandemii care vor încerca omenirea, fiind tot mai frecvente, tot mai intense, și răspândite pe o arie tot mai mare, înaintea revenirii Domnului Isus. Nu-i așa că ne-am obișnuit ca Dumnezeu să ne vorbească pe ca calea dragostei Lui? Pandemia poartă însă un mesaj al dreptății și al judecății lui Dumnezeu, pe care nu trebuie să-l ignorăm.

Când am vorbit cu cineva care a fost internat în spital, fiind legat la tot felul de aparate și l-am întrebat cum se simte și ce face, acesta mi-a spus că stă întins pe pat si privește în sus. Nu am avut prea mult timp să privesc în sus până acum, îmi spunea el, fiindcă mă uitam la cele de pe pământ, acum însă când a venit pandemia, Dumnezeu m-a oprit și m-a atenționat să privesc în sus. Această persoană a înțeles mesajul pandemiei. Ai înțeles și tu acest mesaj, chiar dacă încă n-ai ajuns la spital? Ai grijă că Dumnezeu s-ar putea să nu mai vorbească și a doua oară.

Dar, atunci când trecem prin pandemie, nu trebuie să ne pierdem nădejdea, fiindcă:

5. Dumnezeu întărește

În Sfânta Scriptură găsim nenumărate situații în care pe cei ce au ajuns în necazuri, Dumnezeu i-a întărit, i-a însoțit și chiar i-a izbăvit. Ce mângăiere și câtă siguranță ne dă promisiunea făcută de Dumnezeu prin profetul Isaia, când spune:

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Is.41:10)

Am fost la un bolnav zilele trecute și i-am lăsat ca îmbărbătare acest verset. El s-a întors spre mine și mi-a spus că acesta a fost versetul cu care a adormit atunci când a fost anesteziat pentru operație și tot acesta a fost și primul verset care i-a răsunat în minte atunci când a fost trezit din anestezie.

Numai că pe lângă acestă încurajare, sunt multe alte versete biblice care ne arată că în necazuri și în pandemie, Dumnezeu lucrează, și anume: ascultă rugăciunea, aduce izbăvire și asigură viitorul. Asaf, mai marele cântăreților lui David, ne asigură din partea lui Dumnezeu că atunci când chemăm pe Dumnezeu în necazuri, El aude strigătul cererii noastre și ne aduce izbăvirea (Ps.50:15).

În mijlocul unei încercări mult mai grele decât pandemia generată de COVID-19, când cei trei tineri din Israel au ajuns în cuptorul încălzit de șapte ori mai mult, în cuptor, au avut parte de cele mai înălțătoare experiențe, fiindcă Domnul Isus a fost cu ei. Nu-i așa că te temi ca nu cumva să te infectezi cu acest virus? Fii încurajat, fiindcă pe cei încercați, Dumnezeu îi întărește! De aceea, pandemia n-ar trebui să mai fie o sperietoare, ci, ar trebui să fie privită ca un mijloc prin care:

6. Dumnezeu înnobilează

Dumnezeu folosește încercările și necazurile prin care trecem ca să ne curețe, să ne întărească în credință și să ne crească din punct de vedere spiritual. De aceea pandemia poate fi ceva benefic, fiindcă devine modul prin care suntem purificați și pregătiți pentru a ne asemăna mai mult cu Domnul.

Pentru a ilustra aceasta, apostolul Petru folosește exemplul aurului, care pentru a fi curățit trebuie trecut prin foc. De aceea, dacă ai ajuns în cuptor, lasă-te șlefuit de încercările pri care treci,prin Cuvântul Scripturii și prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu pierde această oportunitate văicărindu-te, sau acuzând pe Dumnezeu, fiindcă pe cel ce îl iubește, El îl și pedepsește. Dar, nu pentru a-l distruge, ci, pentru a-l desăvârși!

Iar dacă te întrebi ce face Dumnezeu pentru cei care în pandemie și-au găsit sfârșitul, trebuie să știi că:

7. Dumnezeu încununează

Credincioșilor din Biserica Smirna, care treceau prin încercări mult mai mari decât cele provocate de pandemia COVID-19, Domnul Isus le-a spus: ”fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții” (Ap.2:10/c). Acest fapt arată că pentru cei ce în mijlocul necazurilor nu dau înapoi, ci, rămân credincioși până la moarte, urmează încoronarea, fiindcă însuși Domnul Isus le oferă cununa vieții.

Nu-i așa că după ce ai înțeles ce face Dumnezeu în vremea necazurilor, nu te mai temi de pandemie? Pentru că Dumnezeu lucrează și în vremea pandemiei! Eu mă rog ca El să te păzească prin puterea Lui, ca nu cumva să ajungi să te infectezi cu acest virus. Dar dacă ai ajuns să guști ce înseamnă pandemia prin manifestările ei, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să contezi pe tot ceea ce El face, având asigurarea că și prin pandemie suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne iubește!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.