Viata de familie – Lectia 3

1
242

Lecția 3

CĂSĂTORIA ESTE PENTRU TOATĂ VIAțA
(1)

Verset de memorat

De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Genesa 2:24
Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei19:6

Adevăr central

În ciuda realității din zilele noastre, familia poate trăi la potențialul gândit de Dumnezeu.

Introducere

Familia ideală este formată dintr-un bărbat și o femeie credincioși lui Dumnezeu, uniți pe viață prin legământ, din dragoste și în voia lui Dumnezeu, care împlinesc bucuroși rolul și scopul lui Dumnezeu pentru ei.

Aceasta este o definiție cuprinzătoare, și foarte concisă, a familiei ideale. Chiar dacă este complexă, fiecare element este indispensabil. O definiție mai simplă ar putea fi: “familia este coviețuirea de comun acord a membrilor ei”. Aceasta însă este departe de a răspunde nevoilor actuale sau de a oferi un standard după care să se ghideze cei care doresc binecuvântarea Domnului.

Definiția prezentată va fi detaliată în continuarea cursului. Să observăm primele trei elemente care compun definiția propusă. Vom face aceasta răspunzând la câteva întrebări.
Î. De ce trebuie neapărat să fie un bărbat și o femeie? Nu poate fi un bărbat și două femei, sau doi bărbați….?

R. Modelul familiei este clar: un bărbat (Adam) și o femeie (Eva). Orice altă formulă este împotriva acestui plan, deci, împotriva Plănuitorului. În același timp este și împotriva membrilor familiei.
Citește pasajele următoare și notează ce abateri sunt incriminate acolo.

Geneza 4:23
______________________________________________

Levitic 18:6
______________________________________________

Levitic 18:22
______________________________________________

Levitic 18:23
______________________________________________

Acestea sunt comportări anormale și păcătoase. Rezultatul lor se regăsește în relații rupte, intrigi, ură, ucideri, boli incurabile… Dumnezeu dorește să protejeze omul de asemenea necazuri.

Î. De ce trebuie neapărat ca partenerii să fie credincioși? Doi care se căsătoresc fără a fi credincioși nu sunt familie? Sau dacă se căsătorește un credincios cu un necredincios nu formează o familie?

R. Ceea ce studiem noi este familia ideală. Da, orice bărbat și femeie care se căsătoresc sunt o familie, dar pentru a putea tinde spre a fi ideală, ei trebui să fie credincioși. Problema umană este lipsa unui perpetuum mobile relațional, care să ajute la o funcționare constantă și continuă a relațiilor umane. Noi suntem asemenea unui acumulator care se consumă. Ne cheltuim iubind, iertând, dăruind și ajungem la un moment dat fără resurse.

Există trei posibile combinații în ce privește identitatea spirituală a soților:
a. Doi necredincioși – ajung în scurt timp fără resurse, fiecare așteptând ca celălalt să ofere ce nu mai are el. Eșecul este sigur. Poate, din considerente de demnitate, sau de educație, mai conviețuiesc, dar nu sunt împliniți;

b. Un credincios și un necredincios – în acest caz cel necredincios este binecuvântat să aibă un soț care iubește cu dragostea primită de la Dumnezeu. Pavel spune că se poate ca în final să fie mântuit și el. Până atunci, credinciosul este lipsit de părtășia și unitatea pe care o dorește în familia lui. De asemenea, multe din nevoile pe care ar trebui să le completeze partenerul rămân neîmplinite. Cei care se află în această situație sunt încurajați să rămână în acea relație (1 Cor. 7: 12-13). Cei care urmează să se căsătorească sunt avertizați să o facă numai în Domnul (1 Cor.7:39; 2 Cor.6:14);

c. Doi credincioși – este cazul ideal în care fiecare îl fericește pe celălalt, împlinindu-i nevoile cu resursele lui Dumnezeu. Nimeni nu-și poate dori ceva mai mult decât atât.

Î. Nu este prea mult spus “uniți pe viață”? Această idee mă sperie. Dacă nu mă voi înțelege? Dacă se poartă urât cu mine? Dar dacă nu îl mai iubesc?

R. Da, căsătoria este, după relația cu Dumnezeu, legătura cea mai serioasă pentru viața pământească a unei persoane. Seriozitatea ei ne copleșește. Acesta este un argument foarte puternic pentru a o privi cu seriozitate maximă, atât înainte de a începe, cât și după aceea. Întrebarea aceasta cere un răspuns pe măsură.

Ce a făcut Dumnezeu când relația dintre Adam și Eva nu a funcționat bine? A creat o altă Eva, sau un alt Adam? Nicidecum! Dumnezeu le-a explicat că de acum ei vor trebui să trăiască împreună, să muncească, să își rezolve conflictele … până se vor întoarce în țărână (Gen. 3:16-19), adică până la moarte.

Istoria arată că aceste norme biblice nu a fost ținute și că mulți au ales să trăiască după voia lor. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu și-a schimbat standardul. Următoarele pasaje din Vechiul Testament confirmă acest adevăr.

Lev. 20:10 – Ce trebuia să se facă preacurvarilor?
______________________________________________

Deut. 22:13-21 – Ce se întâmpla cu o persoană care a curvit înainte de căsătorie?
______________________________________________

Maleahi 2:16 – Cum apreciează Dumnezeu despărțirea în căsătorie?
______________________________________________

Domnul Isus a fost solicitat să răspundă unei întrebări din partea Fariseilor. Care era ea? Matei 19:3
______________________________________________
______________________________________________

În vremea aceea, erau două școli rabinice care aveau principii diferite. Prima, cea a lui Hilell, era liberală și credea că un bărbat poate să își lase nevasta pentru orice pricină. A doua, cea a lui Șammai, era mai conservatoare și susținea că soția poate să fie lăsată numai dacă soțul găsește la ea ceva necurat (în domeniul intim). Întrebarea Fariseilor era cu alte cuvinte: “Învățătorule, de ce parte ești? Cui îi dai dreptate?”

Matei 19: 4-6 cuprinde răspunsul Domnului.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ignorând părerile celor doi rabini, Domnul Isus face referire la părerea lui Dumnezeu, și la momentul inițial. Mesajul este clar:
– prin creație bărbatul și femeia sunt părți complementare;
– prin căsătorie ei nu au devenit două persoane care conviețuiesc, ci un singur trup (acest element este subliniat prin repetiția ideii din două versete consecutive ““ v.5 și 6). A te gândi la despărțire este asemenea despărțirii membrelor unui trup;
– Dumnezeu a fost implicat în acest act, deci omul nu are dreptul să îi separe pe cei doi.

Dacă Fariseii erau serioși, discuția trebuia să se încheie aici cu concluzia logică: “Nu există nici un motiv ca cineva să sfârtece ființa formată de Dumnezeu prin căsătorie.”

Dar ei au continuat (v.7) cu o întrebare din Lege.
______________________________________________

Domnul Isus îi corectează spunând că Moise nu a poruncit, ci doar a îngăduit ca nevasta să fie lăsată de bărbat. Și aceasta unei generații de oameni împietriți care urmau să piară în pustie.

Citind textul din Deuteronom 24:1-4 vom înțelege situația în care era poporul răzvrătit. Bărbații se despărțeau de nevestele lor din orice motiv, ca apoi, când vedeau că nu au făcut bine, să le ia din nou, și acest joc de-a căsătoria și păcatul continua. Cartea de despărțire era un mod de a împiedica despărțirile ad-hoc. Iată implicațiile cărții de despărțire:
– bărbatul nemulțumit trebuia să scrie motivele nemulțumirii lui (v.1). El nu putea să se dezică verbal de soția lui; de cele mai multe ori aceasta lua timp, suficient pentru a se calma.
– despărțirea însemna să nu mai locuiască împreună (v.2), cu toate implicațiile ei;
– soția nu se va mai putea întoarce la el, nici dacă a murit al doilea soț al ei (v.4);
– prin recăsătorie, soția se pângărea, fiind o urâciune înaintea Domnului (v.4).

Bărbatul nemulțumit trebuia să se gândească la toate aceste implicații înainte de a face pasul ireversibil. Până și pe un popor împietrit Dumnezeu a dorit să-l protejeze de toate traumele unui divorț.

Domnul Isus afirmă că modelul la care trebuie să privim nu este poporul evreu împietrit, ci familia inițială. Dacă ar fi să reprezentăm grafic ce a spus Domnul ar arăta așa:

Planul inițial Restaurarea planului inițial

Decăderea din timpul lui Moise

Dumnezeu are un plan inițial cu privire la om, plan pe care tocmai vi l-am amintit. Moise a luat o măsură de urgență pentru un popor răzvrătit. Dar de la început n-a fost așa. Eu, Fiul lui Dumnezeu am venit să restaurez planul inițial. Eu nu dau dreptate nici lui Hilell, nici lui Șammai, ci lui Dumnezeu.

Matei 19:9 introduce o clauză care a generat multă confuzie: “afară de pricină de curvie”. Se poate încerca o interpretare legată de termenii folosiți dar nu o facem aici. Oricare ar fi interpretarea curviei, (ca incest, păcat înainte de căsătorie, sau în timpul ei) evreii aveau o lege care o pedepsea cu moartea. Deci, Domnul Isus le spune că: dacă tot sunt interesați de elementele interpretabile din lege, ar trebui să le stăpânească întâi pe cele clare. Având acestea în minte, versetul 9 sună așa: “˜Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie (dând-o să fie ucisă cu pietre) și ia pe alta de nevastă, precurvește; și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat (fără ca ea să fi preacurvit, deci rămânând în viață) preacurvește.’

Dacă nu aceasta a spus Domnul, atunci a dat dreptate lui Șammai fără a aduce ceva superior prin expresia “Eu însă vă spun”.

De asemenea nici uimirea ucenicilor din versetul 10 nu ar fi justificată. Ei au înțeles exact ce a spus Mântuitorul, de aceea au exclamat: dacă așa de tare suntem legați de nevastă încât numai moartea ne desparte, atunci mai bine nu ne legăm, mai bine rămânem fameni.

Domnul le răspunde că a fi famen nu este la îndemâna oricui. Aceasta poate avea loc în trei cazuri:
– când ești famen din naștere;
– când alegi pentru o funcție să fii făcut famen (sau ești făcut fără voia ta);
– când de dragul Împărăției lui Dumnezeu, pe care nu dorești să o pierzi prin preacurvie, alegi această cale.

Modul de a interpreta spusele Domnului prin perceptele Legii cunoscute atunci, este în conformitate cu inspirația Scripturii. De asemenea și cu intenția autorului în funcție de audiența inițială. Ideea despărțirii în căsătorie este prezentată deasemenea de Marcu și Luca. Cu toate acestea, clauza “afară de pricină de curvie” apare numai la Matei. De ce?

Matei Marcu Luca
Scrie Evreilor Scrie Romanilor Scrie Grecilor
Cunoșteau Legea Nu cunoșteau Legea Nu cunoșteau Legea

Matei scrie evreilor care cunoșteau Legea. Marcu și Luca scriu unor destinatari care nu aveau cunoștințe despre Legea lui Moise. Pentru ei, o persoană care curvea nu era ucisă. De aceea pentru ei nu se mai prezintă acea clauză care a fost înțeleasă bine de Fariseii cu care discuta Isus, dar nu și de creștinii romani sau greci. Pentru ei versetul este direct și clar:
Marcu 10:11-12 (citește și Luca 16:18)
__________________________________________
__________________________________________

Mesajul Domnului Isus este așa de clar încât îți trebuie subiectivism exagerat și multă ingeniozitate să îi dai o altă interpretare.

Da, căsătoria este pe viață. Așa a stabilit Dumnezeu și așa ne este nouă bine. Această idee nu trebuie să ne sperie, ci să ne dea siguranță. Știind că nu există nici o scurtătură ai motivația și concentrarea necesară pentru a face din familia ta nu un iad, din care să dorești să evadezi, ci un rai de unde să nu vrei să pleci! Și aceasta este posibil 100% împreună cu Dumnezeu.

ACUM ȘTII

De câte persoane e nevoie pentru o familie ideală?
______________________________________________

De ce soții trebuie să fie credicioși pentru a fi fericiți?
______________________________________________
______________________________________________

Ce se întâmpla, conform Legii, cu o persoană necăsătorită care curvea?
______________________________________________

Dar cu una logodită sau căsătorită?
______________________________________________

Se aplică la noi astăzi “cartea de despărțire”?
______________________________________________

Ce părere are Dumnezeu despre despărțirea în căsătorie?
______________________________________________

Cui a dat dreptate Domnul Isus în discuția cu Fariseii?
______________________________________________

Ce standard aplică Domnul Isus familiei?
______________________________________________

Cine are dreptul să despartă ce a unit Dumnezeu?
______________________________________________

PROIECT

1. Dacă nu ești căsătorit

Analizează argumentele și echilibrează-ți gândirea după Cuvântul neschimbabil al lui Dumnezeu, nu după realitatea societății.

2. Dacă ești căsătorit

Analizează argumentele și echilibrează-ți gândirea după Cuvântul neschimbabil al lui Dumnezeu, nu după realitatea societății.

1 COMENTARIU

  1. …da,spune Biblia,ca din pricina de curvie,barbatul poate da o carte de despartire nevestei sale…dar femeia poate da,carte de despartire,barbatului ei?…tot din aceleasi motive…specifica Biblia,lucrul asta?…se poate aplica si in cazul femeii?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.