Viata de familie – lectia 11

1
279

Lecția 11

Rolul soțului

Versete de memorat:

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, …, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Efeseni 5: 25, 28

Adevărul central:

Rolul soțului este de a iubi conducând, jertfind și purtând de grijă soției.

Introducere:

Știm deja că familia ideală este formată dintr-un bărbat și o femeie credincioși lui Dumnezeu, uniți pe viață prin legământ, din dragoste și în voia lui Dumnezeu, care împlinesc bucuroși scopul și rolul lui Dumnezeu pentru ei.

Am ajuns la ultima parte a acestei definiții care nu este ușoară. După cum am văzut că scopurile familiei sunt stabilite de Dumnezeu, iar noi doar le descoperim și le aplicăm, tot așa sunt și rolurile în familie. Cunoscându-le și aplicându-le, viața de familie poate fi mai frumoasă decât cele mai îndrăznețe vise ale cuiva. Viața de familie este ca o orchestră (simfonică, pentru cei care iubesc muzica cultă) în care fiecare instrumentist își are partea lui din întreaga partitură. Reușita unui concert constă, în mare parte, din modul în care fiecare instrumentist execută piesa, așa cum este scrisă. Nimeni nu își poate permite să cânte altceva, fără a strica armonia intenționată de compozitor.
A. SCURT ISTORIC

Înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeu a binecuvântat bărbatul cu o soție, care să îi fie un ajutor potrivit. Prin aceasta a creat ideea conducerii în iubire și a supunerii în dragoste. Nu era nici un conflict în aceasta, ci o perfectă armonie.
Satana a fost primul care și-a permis să conturbe acest echilibru prin inversarea rolurilor. El l-a ignorat pe Adam și a dialogat cu Eva, care a început să conducă familia. Rezultatul acestei acțiuni a dus la o catastrofă imensă: omul a pierdut tot ce a fost frumos înainte de cădere.
Blestemul pe care l-a rostit Dumnezeu atinge în mod fundamental relațiile din familie: soțul va avea tendința să domine, iar soția să se răzvrătească împotriva autorității lui. De asemenea, soțul va avea dificultăți în a lucra pentru procurarea celor necesare “cu sudoarea frunții”, iar soția va avea bucuria procreerii umbrită de durerile nașterii. Va veni și o zi când moartea va distruge definitiv relația lor.
Satana nu a fost mulțumit doar cu atât. El a continuat să atace frontal familia prin toate păcatele care au apărut în primele generații de oameni: poligamia (Genesa 4:19), adulterul (38:13-18), homosexualitatea (19:4-11), incestul (19:33), prostituția (38:21,24) și seducerea (39:7-12).
Astăzi, societatea găsește de bune asemenea fapte rele și le apără. Prin mass-media, și adesea prin artă, modelul divin pentru căsătorie este contestat sau ridiculizat. Emanciparea femeii și abuzurile bărbaților ajung la cote alarmante. Omul, rămâne neîmplinit și neajutorat în ce privește nevoile lui primordiale. Mai mult chiar, este descurajat în a încerca un model neagreat de societate. Pe de altă parte, unele cântece de dragoste dau glas strigătului interior după o relație serioasă, sinceră și durabilă.
Vestea bună este că se poate, azi, în contextul actual să aibă loc o întoarcere la modelul din Eden (desigur cu efectele neșterse ale neascultării). Pentru aceasta trebuie să privim spre rolul pe care Dumnezeu L-a stabilit pentru soț.

B. ROLUL SOțULUI

În cel mai complet text despre responsabilitățile familiale, Efeseni 5, apostolul Pavel prezintă porunca Domnului pentru soți: “bărbaților iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.” Soțul nu trebuie să își supună soția, să o domine, să îi poruncească, ci să o iubească în modul în care iubește Isus biserica Sa. Acesta este rolul pe care îl are soțul în a păstra unitatea familiei. Dragostea nu poate fi distrusă de nimic. Citește Romani 8: 35-39. Cine sau ce poate rupe legătura dragostei adevărate în timpul vieții soților?__________________________

Soțul își demonstrează dragostea pentru soție atunci când conduce slujind, se jertfește altruist și investește permanent în soția lui. Să le studiem pe rând.

1. Conducere slujitoare (v.23)

Din punct de vedere funcțional, soțul este liderul familiei. Acest rol i-a fost dat de la început, atât prin ordinea creației (fiind creat primul), cât și prin decretul lui Dumnezeu care a spus că soția este “ajutor potrivit”. Pavel îl numește pe soț, cap al familiei. El este responsabil pentru direcția în care merge familia și poartă responsabilitatea pentru deciziile familiei. În Numeri 30:10-15 găsim reglementarea responabilităților cu privire la decizii în cadrul familiei.
Cine este responsabil de deciziile soției? ____________________
Acest element este binevenit pentru soții, care pot fi eliberate de o decizie împovorătoare. Pe de altă parte este foarte dificil pentru soț, care trebuie să preia toată povara responsabilității.
Soțul este responsabil și de împlinirea nevoilor materiale ale familiei. Cum numește Pavel această responsabilitate în 1 Timotei 5:8? __________________________________________ Dennis Rainey a observat două extreme înspre care se pot îndrepta soții:
a. pasivitatea, care este de fapt renunțarea soțului la rolul de conducător. Este mai ușor pentru el să nu mai aibă responsabilități, și pare mai natural pentru soție să ocupe imediat acest loc. Acest model este dăunător atât pentru soț, care nu este scutit de responsabilitate, cât și pentru soție, care se frânge sub povara deciziilor, prea grele pentru ea;
b. dictatura, care constă în dominarea partenerului, în a decide fără consultarea lui, sau fără a ține cont de părerile sale.

Rezolvarea se află în modul de a conduce a Domnului Isus, care și-a luat responsabilitatea pentru deciziile necesare, dar a tratat cu duhul slujirii pe ucenici. El a fost conducător, nu după modelul păgân (Marcu 10:42-45), nu așteptând să I se slujească, ci slujind.

2. Jertfire altruistă (v.25)

Cel mai greu de aplicat la soții de azi este maniera în care a iubit Isus: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. A te jertfi? Pentru cine? Dar merită?
În Romani 5:8 ne este descrisă dragostea lui Dumnezeu manifestată în jertfa Domnului Isus, care a avut loc pe când _____________________________________________.
Observați, dragostea nu este un răspuns la meritul cuiva, ci dăruirea de sine pentru binele lui. Soțul credincios trebuie să se lepede de sine pentru binele soției și să acționeze spre binele ei veșnic, sacrificându-se. Isus ne-a iubit cu sacrificii, care au culminat cu jertfa supremă. Nu știu dacă va fi cazul ca cineva să își dea viața pentru soția lui, dar cu siguranță, este nevoie zilnic de sacrificii pentru binele ei.
Această mentalitate nu este la modă, ci pe zi ce trece este tot mai greu de acceptat. În 2 Timotei 3:2-4 Pavel prezintă o prognoză a viitorului. Ce se va întâmpla din punct de vedere al dragostei altruiste?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Este extrem de important să nu confundăm jertfirea pentru soție cu idolatrizarea ei. Soțul trebuie să fie asemenea lui Hristos, care nu a făcut nici un sacrificiu în afara Voii lui Dumnezeu nici nu a făcut ceva pentru a împlini capriciile Bisericii. Toată investiția lui Isus este în ceea ce trebuie să devină Biserica. La fel, soțul este chemat să se jertfească nu pentru capriciile firești ale soției, ci pentru binele ei veșnic. Aceasta se explică în continuare.

3. Investiție permanentă (v.26-30)

Domnul Isus a investit și investește permanent în Biserica Sa, în vederea procesiunii cosmice de prezentare a ei înaintea lui Dumnezeu, și în fața întregului univers. Scopul final este o mireasă splendidă, pură, nepătată, matură (v.27).
În același fel, soțul trebuie să investească în soția lui în trei feluri:
a. în puritatea soției (v.26). Este important ca soțul să o ferească de orice ar aduce atingere sfințeiniei ei. Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul prin care poate cineva să se corecteze, să se îndrepte, să se curățească (vezi și Ioan 15:3);
b. în maturizarea soției (v.28a). A hrăni înseamnă a facilita creșterea. Soțul are responsabilitatea să descopere domeniile în care trebuie să crească soția, să creeze condițiile necesare și să facă pașii necesari dezvoltării ei;
c. în împlinirea nevoilor ei (v.28b). Termenul a îngriji înseamnă a oferi căldura trupului și este folosit pentru a descrie acțiunea unei păsări mame, care își ocrotește puii. Soțul îi va oferi atenția necesară, făcând o prioritate din a împlini nevoile soției. Ea va fi ferită de a căuta împlinire în altă parte.

Cei care percep mandatul de “cap” al familiei ca fiind dreptul de a dispune, de a da porunci, de a fi servit, nu au înțeles nici ideea biblică, nici modelul lui Hristos. A iubi soția este o responsabilitate, nu un drept. Povara și răspunderea este imensă, dar rezultatele pot întrece orice imaginație.

ACUM ȘTII

Î. Cum ai rezuma într-o propoziție rolul soțului?
_____________________________________________

Î. Ce implică aceasta?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Î. Care sunt două posibile extreme în ce privește rolul de lider al soțului?
______________________ _____________________

Î. Care sunt trei domenii în care trebuie să investească soțul?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

PROIECT

1. Pentru căsătoriți

Dacă ești soție:
– roagă-te pentru soțul tău ca Dumnezeu să lucreze în viața lui ce este necesar;
– dacă ai ocupat locul liderului, eliberează-l și încurajează-ți soțul să își asume responsabilitatea conducerii;
– răspunde cu o inimă bună la întrebările din proiectul soțului;
– cultivă atitudini, cuvinte și acțiuni care să te facă ușor de iubit.

Dacă ești soț:
– roagă-te Domnului Isus să te facă asemenea Lui;
– asigură-te că ai înțeles care este rolul tău.

– Unde te situezi pe o scară a conducerii?
pasiv echilibrat dictator
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ce vei face ca să devii o persoană echilibrată?
_____________________________________________

– Care sunt nevoile soției tale?
Fizice Sociale Spirituale Emoționale
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________

– Încercuiește primele trei nevoi în ordinea importanței.
– Discută lista cu soția ta și vezi cum percepe ea nevoile pe care le-ai identificat tu.
– Stabiliți împreună un plan prin care să îi împlinești nevoile.

Nevoia soției Acțiunea soțului Observații
(timp, loc, …)

– Enumeră trei lucruri pe care le faci pentru a proteja puritatea soției:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

– Care sunt trei lucruri de care are nevoie soția ta pentru a crește până la potențialul ei maxim? Cum o ajuți în această privință?
______________________ _______________________ ______________________ _______________________ ______________________ ______________________
2. Pentru necăsătoriți

a. Dacă ești fată:

– Roagă-te pentru ca băiatul care va deveni soțul tău să își îndeplinească bine rolul stabilit de Dumnezeu;
– Exersează supunerea sub autoritatea tatălui, sau a liderilor spirituali recunoscuți de biserică.

b. Dacă ești băiat:

– Roagă-L pe Dumnezeu să te pregătească pentru a fi un soț responsabil;
– Acceptă responsabilitățile care ți se dau. Ele sunt un exercițiu bun;
– Exersează slujirea cu dragostea Domnului Isus.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.