I.  PERIOADA ZILELOR DIN URMĂ

B. VREMEA NECAZULUI
1 Tes.5:1-8 (1Tes.5:3)

Expresia “zilele din urmă” definește așa cum am prezentat în studiul anterior “vremea harului”. Aceasta este o perioadă nedefinită de timp, cuprinsă între venirea Domnului Isus ca Mântuitor (prima venire) și venirea Sa ca Mire, pentru răpirea bisericii; Mat.24:36;42-43;1Tes.5:2;Ap.16:15). Sunt însă pasaje în Sfânta Scriptură care arată că în “zilele din urmă” va fi și o “vreme a necazului”.

Această vreme a necazului este precedată de o perioadă nedefinită de timp, caracterizată de necazul cauzat de înmulțirea fărădelegii și de lepădarea de credință, urmată apoi de necazul, și necazul cel mare, cauzat de Anticrist, puterea întunericului și de armata lui Anticrist.

Pentru a înțelege “vremea necazului”, trebuie să luăm în considerare următoarele adevăruri:

1. ANUNțUL NECAZULUI

Vremea necazului a fost anunțată de către:

a. Daniel ““ Dan.11:35-12:1

“Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățați și albiți, până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.” Dan.11:35
“…căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” Dan.12:1

b. Domnul Isus ““ Mat.24:4-13,15-22

“Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; și veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții.” Mat.24:9-10
“…atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.”

c. Apostolul Pavel – 1Tes.5:1-3;2 Tes.15-10

“…Când vor zice: “Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare.” 1Tes.5:3

…” Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristeazăși să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.”2 Tes.1:5-10

d. Apostolul Petru ““ 2Pet.2:1-22;3:1-18

…” și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite)înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății:” 2Pet.2:7-9
“¦”Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: “Unde este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” “¦.”Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria;” 2 Pet.3:3-4, 18.

e. Apostolul Ioan – Ap.6:1-17;12:1-17;13:1-18
…” M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, și împreună cu el venea după el Locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului.

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: “Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?

Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.” Ap.6:8-11

“Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.” Ap.12:17

“”¦I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.”Ap.13:15

TEMĂ: Studiați pasajele menționate și prezentați asemănările și deosebirile privind modul în care: Daniel, Domnul Isus, ap.Pavel, ap.Petru și ap. Ioan au prezentat vremea necazului.

2. DESCRIEREA NECAZULUI

Pasajele menționate anterior nu numai că anunță vremea necazului, ci îl și descriu, arătând cum are să fie și ce are să se întâmple. Asfel necazul:

a. va fi asemenea durerilor nașterii 1Tes.3:5/b;Mat.24:8
b. va fi mare Dan.12:1;Mat.24:21
c. va fi general Mat.24:9;Ap.12:17;13:14-17
d. va fi scurtat Mat.24:22;Ap.6:10

3. CAUZA NECAZULUI

a. decăderea moral spirituală Mat.24:12
b. lepădarea de credință 1Tim.4:1-3;2 Tim.3:1-9;2 Pet.2:3
c. acțiunile lui Anticrist Dan.11:35-43;2 Tes.2:3-12;Ap.13:1-10
d. acțiunile demonice 1Tim.4:1;Ap.9:1-11;Ap.12:17
e. acțiunile armatei lui Anticrist (fiara: Ap.13:1-10; a proorocul mincinos Ap.13:11-17, și ale armatei lui Anticrist Ap.16:13-16;Ap.19:19

TEMĂ: Comparați pasajele care descriu necazurile generate ca rezultat al decăderii moral spirituale și al lepădării de credință, cu cele ce descriu necazurile generate de acțiunile lui Anticrist, a armatei acestuia și a forțelor demonice, și arătați asemănările și deosebirile dintre acestea.

4. PERIOADA NECAZULUI

a. o perioadă nedefinită ““ pentru necazurile generate de decăderea moral spirituală și lepădarea de credință. Acestea preced necazul și necazul cel mare generate de Anticrist, armata lui și forțele demonice. Mat.24:4-14;Luca 21:9-19;Marcu 13:5-13;2Tim.1-17:Iuda 18-23.

b. o perioadă de trei ani și jumătate ““ pentru necazul cel mare generat de Anticrist, armata lui și forțele demonice. Domnia lui Anticrist va fi de 7 ani. Dan.9:27/a. Trei ani și jumătate va fi o vreme de pace relativă cunoscută cu numirea de vremea necazului,iar trei ani și jumătate va fi un timp de necaz mare, cunoscut cu numirea de vremea necazului cel mare ““Dan.9:27/b; Dan.12:11-12; Ap.12:14/b;Ap.11:2; Ap. 12:6;Ap.13:5.

5. CINE VA ÎNDURA NECAZUL

a. lumea întreagă – ca urmare a decăderii moral-spirituale și a lepădării de credințăMat.24:1-13;1 Tim.4:1-3;2 Tim.3:1-13;2Pet.2:1-22;Luca 21:9-19 Ap.6:15-17; 8:13-9:21;11:12-14;13:16-18; 14:9-11; 16:9-21; 19;11-21

b. Biserica ““ Biserica va trece prin vremea necazului și o parte din necazul cel mare, generate de Anticrist, dar nu va trece prin vremea mâniei lui Dumnezeu (vezi studiul: vremea mâniei). Biserica va fi răpită spre sfârșitul necazului cel mare, a cărui perioadă a fost scurtată pentru cei credincioși (Mat.24:22),  înainte de a începe mânia lui Dumnezeu: Ap.6:12-17. Suntem îndreptățiți să credem că biserica va trece prin vremea necazului și o parte din necazul cel mare, deoarece:

– Domnul Isus i-a atenționat pe ucenici de o vreme a necazului Mat.24:9-13; Luca 21:12 și a necazului cel mare Mat.24:15-27

– Venirea Domnului Isus ca Mire pentru răpirea Bisericii va fi după zilele de necaz și o parte din necazul cel mare -Mat.24:29;Ap.7:13-14.

– Venirea Domnului Isus ca Mire pentru răpirea Bisericii va fi după apariția și lucrarea lui Anticrist 2Tes.2:1-12.

– Răpirea bisericii va avea loc în timpul peceții a șasea Ioan:14:1-3; 1Cor.15:51-52;1 Tes.4:16-17;Ap.6:9-17;Mat.24: 29-30;Ap.7:9-17

– Biserica va fi răpită înainte de vremea mâniei, reprezentată de sunetul trâmbițelor și vărsarea potirelor Ap.7:9-17;8:1-16:21

– Biserica va fi izbăvită de mânia lui Dumnezeu 1Tes.5:9;1 Tes.1:10;2 Tes.213-14

c. Poporul Israel  necazul prin care va trece poporul Israel este descris în pasaje precum: Zah.14:1-6;Ioel 3:2; Zah.12:2-3;Dan.12:1;Mat 24: 1- 51;Ap.12:1-17;17:1-18;13:1-18

Temă: studiați pasajele care fac referire la necazurile ce vor fi îndurate de către întreaga lume, biserică și poporul Israel și arătați care este diferența dintre necazurile ce vor fi îndurate de către biserică față de cele ce vor fi îndurate de poporul Israel și întreaga lume.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.