Ap.3:7-12

Pentru a înțelege identitatea bisericii care a pierdut lume, dovezile care confirmă acest fapt, precum și promisiunile care au fost făcute de Domnul Isus acestei biserici, trebuie să fim atenți la:

1. Descrierea Bisericii care a pierdut lumea

Biserica Filadelfia a existat în secolul întâi al erei creștine în orașul din Asia Mică, care purta același nume. Acesta a fost întemeiat în anul 189 î.Hr. de către Eumenes al II-lea (197-160 î.Hr.), care în acea vreme era rege al Pergamului. Numele de Filadelfia („philadelphos”, care înseamnă „dragoste de frate”), a fost atribuit chiar de la întemeiere, de către Eumenes al II-lea, ca semn al dragostei lui faţă de fratele său mai mare, ce i-a dovedit loialitate în toate acţiunile militare pe care le-a intreprins.

La început cetatea Filadelfia a fost situată pe un platou la poalele Munților Tmolus, în partea superioară a unei văi largi care străbătea Sardesul până la Marea Egee, aflându-se la o distanță de 105 km, față de Smirna (Izmir) și 45 km. sud față de Sardis.

Filadelfia a fost pentru multă vreme un renumit punct vamal și comercial deoarece era amplasat lângă drumul comercial care lega Roma de Orient. De asemenea, pământul fertil de pe platoul în care a fost situat oraşul a favorizat dezvoltarea viticulturii.

Pentru că în Filadelfia erau foarte multe temple păgâne, oraşul a mai fost numit şi „Mica Atenă”. Zeul care avea cele mai mari şi mai multe altare era Dionysos, (Bachus la romani), cunoscut ca zeul vinului, al sărbătorilor şi al veseliei. Oraşul Filadelfia a fost distrus printr-un cutremur în anul 17 d.Hr. şi reconstruit prin donaţii imperiale, mult mai la est de prima locaţie, primind numele de Neocezareea şi mai târziu Flavia. În prezent acest oraş poartă numele de Alaşehir, situat în Sud-Vestul Turciei, având o populație de aproape 50.000 de locuitori.

Nu avem multe detalii despre modul cum a luat ființă Biserica Filadelfia. Tot ce se știe este faptul că această biserică a fost vizitată de Ignațiu, episcopul bisericii din Antiohia, care a trăit între anii 35-108 d.Hr. Acesta, în drumul său către Roma, a poposit în Biserica din Filadelfia și a lăsat o scrisoare, care este primul document laic ce confirmă existența bisericii.

Din scrisoarea care i-a fost adresată de către Domnul Isus prin apostolul Ioan, știm însă că Biserica Filadelfia a fost o biserică reală, care a existat în secolul întâi al erei creștine în Asia Mică, fiindcă scrisoarea a avut o adresare specifică ”Îngerului Bisericii din Filadelfia” Ap.3:7/a. Însă mesajul primit de această biserică, poate fi o binecuvântare pentru toate bisericile care dea lungul timpului au trăit în curăție spirituală și L-au așteptat pe Domnul Isus, precum și pentru toți credincioșii din bisericile actuale care sunt în aceeași stare spirituală.

Din punct de vedere profetic însă, Biserica Filadelfia reprezintă Biserica marilor treziri spirituale din perioada anilor 1800 d.Hr. și până la revenirea Domnului Isus ca Mire. Așa că, Biserica Filadelfia îi reprezintă pe credincioșii pregătiți să-L întâlnească pe Domnul Isus și care vor avea parte de răpire. De răpire vor avea parte și toți ceilalți credincioși care au murit în Hristos.

Între aceștia vor fi: cei ce s-au pocăit și s-au întors la dragostea dintâi din biserica Efes, cei ce au rămas credincioși până la moarte din biserica Smirna, cei ce s-au pocăit și s-au întors la Adevăr, din Biserica Pergam, cei ce s-au pocăit și s-au depărtat de fărădelege din Biserica Tiatira, cei ce s-au pocăit și au săvârșit faptele credinței, din Biserica Sardes, cei ce au murit așteptând pe

Domnul Isus în curăție, din Biserica Filadelfia și toți acei din Biserica Laodiceia care L-au primit, sau îl vor primi pe Hristos înainte de venirea Domnului. Aceștia vor învia împreună cu toți sfinții Vechiului Testament și împreună cu cei vii care vor fi schimbați într-o clipă, îl vor întâlni pe Domnul În văzduh. (1Tes.4:15-18).

II. Dovezile care arată că Biserica Filadelfia a pierdut lumea

Descoperim dovezile care confirmă faptul că Biserica Filadelfia a pierdut lumea, având în atenție:

a. Modul în care Domnul Isus S-a prezentat Bisericii Filadelfia

Domnul Isus se prezintă Bisericii Filadelfia, arătând că El este”Cel Sfânt” (Ap.3:7/c). Această declarație evidențiază nu numai lipsa de păcat și curăția caracterului Domnului Isus, ci și consacrarea și misiunea Sa. El este pus deoparte ca Mântuitor (Mesia) și Domn, ca să împlinească planul lui Dumnezeu, aducând și pe ații la sfințire. Acest fapt este confirmat de mărturisirea apostolului Petru care a afirmat:” … noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu” (Ioan 6:69)

Apoi, Domnul Isus se prezintă Bisericii Filadelfia, spunând că El este”Cel Adevărat”(Ap.3:7/c).Aceasta înseamnă că El este Cel Corect, diferit de ce este fals, Cel Real, nu umbra realității, Cel demn de încredere, care nu înșeală și acționează cu dreptate (Ap.6:10;Ioan.17:3).

În completarea prezentării Sale, Domnul Isus arată că El este” Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide și Cel ce închide și nimeni nu va deschide” (Ap.3:7/d). Această declarație arată obârșia Sa ca urmaș a lui David (2Sam.7:16), vrednicia Sa, (ține cheile) (Is.22:22; Ap.1:18), precum și autoritatea Sa de a deschide ca nimeni sa nu poată sa închidă și de a închide, ca nimeni sa nu poată sa deschidă. (Mat.16:18).

b. Mărturisirile făcute de Domnul Isus despre Biserica Filadelfia

Prin scrisoarea adresată de Domnul Isus Bisericii Filadelfia, descoperim că El știa nu numai locaţia unde această biserică era situată, ci și starea spirituală cat şi slujirea pe care o împlinea. Suntem siguri de acest fapt, deoarece El însuși a făcut mai multe mărturisiri spunând: „ştiu faptele tale” (Ap. 3:8/a), arătând astfel că faptele celor din Biserica Filadelfia Îi sunt cunoscute, ”ai puțină putere” (Ap.3:8c), confirmând astfel că starea Bisericii Filadelfia era una obișnuită și umilă, “ai păzit Cuvântul Meu” (Apocalipsa 3:8/d), dovedind în acest fel angajamentul membrilor acestei biserici față de împlinirea Cuvântului Scripturii, precum și ”N-ai tăgăduit Numele Meu”, adică, cei din Biserica Filadelfia nu s-au ruşinat de Domnul Isus şi nu s-au lepădat de Domnul, indiferent de preţul pe care au trebuit să-l plătească ( Ap. 3:8/e).

Aceste mărturisiri arată că în Biserica Filadelfia lumea nu și-a avut locul. Membrii acestei biserici au pierdut lumea, fiindcă au renunțat la ea și s-au consacrat în toatalitate pentru Domnul Isus, împlinind faptele credinței, păzind Cuvântul lui Dumnezeu, înălțând Numele Domnului și rămânând statornici lângă Domnul.

În același timp, putem spune că Biserica Filadelfia este Biserica care a pierdut lumea și datorită faptului că Domnul Isus nu are nimic ce să-i reproșeze. Dacă la toate celelalte biserici (afară de Biserica Smirna), Domnul Isus a condamnat influențe și păcate ale lumii care se găseau și în interiorul bisericii, la biserica din Filadelfia El nu a găsit nimic de condamnat.

c. Misiunea încredințată de Domnul Isus Bisericii Filadelfia

Faptul că Biserica din Filadelfia a pierdut lumea, este confirmat și de misiunea care a i-a fost încredințată de către Domnul Isus. Astfel, Domnul Isus arată că înaintea membrilor Biserici Filadelfia este o ușă deschisă (Ap.3:8/b), facilitându-le accesul spre mântuire, binecuvântare și slavă (Ioan 14:6; Iac.1:16; Ioan 14:3). La fel, Domnul Isus arată că membrii Bisericii Filadelfia vor avea biruință împotriva împotrivitorilor și chiar îi vor câștiga pentru Domnul, pe cei din sinagoga satanei.Această biruință este confirmată de promisiunea: ”Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, și să știe că te-am iubit.” (Ap.3:9)

Oportunitățile avute de membrii Bisericii Filadelfia, biruințele care le-au fost promise, misiunea ce le-a fost încredințată, precum și asigurarea că cei din sinagoga Satanei vor veni să se închine înaintea lor, recunoscând că Domnul i-a iubit, arată că cei din Biserica Filadelfia erau separați de lume și atașați de Domnul Isus.

III. Declarațiile Domnului Isus pentru biserica care a pierdut lumea.

Scrisoarea adresată de Domnul Isus Bisericii Filadelfia se încheie cu câteva promisiuni mărețe care arată viitorul pe care îl vor avea cei ce trăiesc despărțiți de lume. Astfel, ca o răsplată a ascultării şi a credincioşiei, Domnul Isus promite bisericii Filadelfia izbăvirea din ceasul încercării.

Această binecuvântare este evidențiată de promisiunea:”Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină, peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului”(Ap.3:10).

Izbăvirea de ceasul încercării ar putea să însemne izbăvirea de prigoanele declanșate de cezarii romani, sau de către Anticrist, dar mai ales izbăvirea din ceasul mâniei lui Dumnezeu care va afecta lumea întreagă (1Tes.1:10;4:9; Ap.6:12-17; 2 Tes.2:13-14).

Mai mult însă decât atât, celor ce așteptă pe Domnul în curăție, fiind separați de lume, Domnul Isus le promite drept rasplătire cununa (Ap.3:11) și onoarea de a fi un stâlp în Templul lui Dumnezeu (Ap.3:12/a). Dacă pentru eroii vremii numele biruitorilor era încrustat pe o placă de marmură în Galeriile Romane, cei ce vor birui împreună cu Domnul vor fi făcuţi stâlpi în Templul lui Dumnezeu, vor purta un nume nou şi nu vor mai părăsi Noul Ierusalim (Apocalipsa 3:12; Ap. 21:2,10; 22:4).

Cunoscând aceste adevăruri despre Biserica Filadelfia, lasă-mă să te întreb: Este biserica ta asemenea Bisericii Filadelfia? Care sunt lucrurile lumii care o întinează și ce trebuie să fie scos afară? Te asemeni cu membrii Bisericii Filadelfia și aștepți în curăție venirea Domnului Isus? Dacă dorești să te numeri printre cei ce vor avea parte de răpire și vor primi răsplătirile promise de Domnul Isus, pocăiește-te de păcatele caracteristice lumii, părăsește lumea și trăiește o viață de biruință cu credință, consacrare și curăție, având asigurarea că promisiunile făcute de Domnul Isus biruitorilor, vor fi și ale tale.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.