VI. MOARTEA ȘI ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

0
18

A. ANUNțUL MORțII ȘI AL ÎNVIERII DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 16:16-33
Verset de aur: Ioan 16:33

Prin anunțul morții și al învierii Sale, Domnul Isus a arătat că:

1. Moartea și învierea Sa sunt neînțelese Ioan 16:16-19;Rom.10:3; Ef.4:18;1 Pet.1:13-15

a. moartea și învierea Domnului Isus anunțate figurativ Ioan 16:16/a
– peste puțină vreme nu mă veți mai vedea
– peste puțină vreme mă veți vedea iarăși
b. învierea Domnul Isus confirmată de plecarea la Tatăl Ioan 16:16/b;14:6
c. anunțul moarții și-al învierii Domnului Isus nînțeles de ucenici Ioan 16:17
– dovedit de discuția dintre ucenici Ioan 16:17/a
– evidențiat de întrebările ridicate Ioan 16:17/b-18/a
– confirmat de concluzia exprimată Ioan 16:17/b
– adeverit de spusele Domnului Isus Ioan 16:19

2. Moartea și învierea Sa vor genera reacții diferite Ioan 16:20-22

a. Domnul Isus a răspuns ignoranței ucenicilor descoperind doua tipuri de
reacții pe care oamenii le vor avea față de moartea și învierea Sa
– ucenicii vor plânge întîi și apoi se vor bucura Ps.42:6;69:2,73:2,16
– lumea se va bucura întâi, apoi se va întrista Luca 19:14;Ioan 12:25

b. Domnul Isus a exemplificat reacția ucenicilor cu experiența traită de o
mamă care naște Ioan 16:21-22/a
c. Domnul Isus a acccetuat faptul că după înviere îi va revedea pe ucenici Ioan 16:22/b
d. Domnul Isus a arătat că bucuria pe care o vor trăi ucenicii după înviere va fi
veșnică Ioan 16:22/c; 1Pet.3:18; Ioan 14:16-18;16:7

3. Moartea și învierea Sa garantează accesul spre Dumnezeu Ioan 16:23-24

a. după înviere ucenicii vor cunoaște adevărul Ioan 16:23/a
b. după înviere ucenicii vor comunica cu Tatăl prin rugăciune Ioan 16:23/b;14:13-14;2 Cor.5:21;Ioan 15:16;Evrei 10:19-22
c. după înviere ucenicii vor primi răspuns la rugăciune Ioan 16:23/c-24;15:7,11; Rom.14:17;1 Pet.1:8

4. Moartea și învierea Sa îl va revela pe Tatăl Ioan 16:25-27

a. o revelație deslușită (la o măsură mult mai mare) Ioan 16:25;1 Pet.1:3-4
b. o revelație experimentată (în rugăciune) Ioan 16:26-27;23-24
c. o revelație dovedită (de dragostea manifestată reciproc) Ioan 16:27;3:16; Rom.5:8;2:4-5;1Ioan 3:1

5. Moartea și învierea Sa îi vor confirma mesianitatea Ioan 16:28-30

a. originea Domnului Isus (a venit de la Tatăl în mijlocul lumii) Ioan 16:28/a; 7:29; 8:42; 10:36;17:21
b. destinația Domnului Isus (părăsește lumea și merge la Tatăl) Ioan 16:28/b;16:16; 17:11;Rom.1:4

6. Moartea și învierea Sa va descoperi nestatornicia ucenicilor Ioan 16:31-32

a. ucenicii au cunoscut adevărul Ioan 16:30/a;1Ioan 4:2-3
b. ucenicii au crezut adevărul Ioan 16:30/b-31
c. ucenicii îl vor părăsi pe Domnul Isus Ioan 16:32/a;Mat.26:31;Marcu 14:27
d. Domnul Isus nu va rămîne singur Ioan 16:32/b;10:30,38;14:10

7. Moartea și învierea Sa va asigura împlinirea binecuvântărilor promise Ioan 16:33

a. pace în Domnul Isus Ioan 16:33/a Ioan 14:27
b. îndrăzneală (curaj) în mijlocul necazurilor Ioan 16:33/b;14:1;1Tes.4:13-14
c. biruință asupra lumii Ioan 16:33/c;Ef.1:19;1 Pet.1:3-4

Întrebări pentru discuții:

1. De ce moartea și învierea Domnului Isus sunt neânțelese de oameni?
2. Ce fel de reacții vor fi generate de moartea și învierea Domnului Isus?
3. În ce fel moartea și învierea Domnului Isus asigură accesul la Dumnezeu?
4. Cum îl revelează pe Tatăl, moartea și învierea Domnului Isus?
5. Cum este confirmată mesianitatea Domnului Isus prin Moartea și Învierea Sa?
6. În ce fel moartea și învierea Domnului Isus confirmă nestatornicia evreilor?
7. În ce fel moartea și învierea Domnului Isus asigură împlinirea binecuvântărilor promise?

Pastor Dan Boingeanu

VI. MOARTEA ȘI ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here