B. RUGĂCIUNEA DE MARE PREOT A DOMNULUI ISUS

0
13

Text: Ioan 17:1-26
Verset de aur: Ioan 17:17

1. Domnul Isus S-a rugat pentru Sine Ioan 17:1-8

a. dovedind o atitudine corectă ” și-a ridicat ochii spre cer”
b. folosind o adresație potrivită ” Tată”
c. anunțând o realitate iminentă ” a sosit ceasul” Ioan 17:1/b;2:3-5;12:23-24

d. prezentând motive concrete
– proslăvirea Sa
x. prin autoritatea primită Ioan 17:2/a
xi. prin misiunea încredințată 17:2/b
xii. prin moartea și Învierea Sa 17:3
xiii. prin înălțarea Sa Ioan 17:3/b
xiv. prin întronarea Sa Ioan 17:5,11;12:25-26,27-30;13:31-32;Fil.2:6-11
– proslăvirea Tatălui
x. prin isprăvirea lucrării încredințate Ioan 17:4;13:31;14: 13,31;15:10
xi. prin revelarea lui Dumnezeu Ioan 17:6;14:6-11
xii. prin instruirea ucenicilor Ioan 17:7;14:23;15:10;
xiii. prin formarea ucenicilor Ioan 17:8;6:63-68;7:16-19

2. Domnul Isus S-a rugat pentru ucenicii Săi Ioan 17:9-19

a. Domnul Isus S-a rugat pentru ucenici Săi cu prioritate (înainte de a se ruga pentru cei din lume )
– deoarece uceinicii i-au fost dați de Tatăl Ioan 17:9;Ef.1:4; 1Pet.1:2
– deoarece ucenicii aparțineau familiei divine Ioan 17:10,23;10:29; Rom.8:29
– deoarece ucenicii Îl proslăveau prin viața lor pe Domnul Isus Ioan 17:10/c;2 Tes.1:12;1 Pet.2:9
– deoarece ucenicii aveau să rămână singuri Ioan 17:11/a; Mat.28:19;Ioan 20:21

b. Domnul Isus S-a rugat pentru ucenicii Săi în mod punctual
– pentru protecție Ioan 17:11/b
x. de împotrivirea lumii Ioan 17:11/b,14;10:27-29;Rom.8:35
xi. de atacurile celui rău Ioan 17:15;2 Tes.3:3;2Tim.1:12; 1Pet.1:5;Iuda 1:24;Ap.3:10
– pentru unitate Ioan 17:11/c
x. datorită naturii primite Ioan 17:8,11;1:13;Tit,3:5;1Ioan 2:29;1Pet.1:23;2Pet.1:4
xi. datorită experienței trăite Ioan 17:9;Gal-6:5;Ef.4:24; Col.3:10
xii. datorită exemplumul care le-a fost dat Ioan 17:11/d
xiii. datorită relațiilor pe care trebuie să le arate Ioan17:11/d;Ef.2:19;2:22
xiv. datorită misiunii pe care trebuie să o împlinească Ioan 17:10;Gal.5:22-23;Ef.4:4-6;2 Cor.5:20
– pentru bucurie Ioan 17:13;15:11;14:28-29
x. bucurie după despărțirea de Domnul Isus
xi. bucurie generată de cunoașterea anticipată a adevărului
xii. bucurie care să le stăpânească viața
xiii. bucurie deplină
– pentru sfințire Ioan 17:17-19
x. însemnătatea sfințirii
. sfințire pozițională Evrei 3:1;10:10
. sfințire progresivă Ioan 17:17;2 Cor.3:18;Ef.5:25-26;
1Tes.5:23-24
. sfințire permanentă Ef.5:27;1 Ioan 3:2
xi. calea sfințirii Ioan 17:17/b;7:16-19;14:10;2 Tim.3:16;2
Pet.1;19-21
xii. scopul sfințirii
. mărturia Fapt.1:8;Ioan 20:21
. misiunea Mat,28;19-20;2 Cor.5:19-20;1Pet.3:15;1:15-16

c. Domnul Isus S-a rugat pentru ucenicii Săi cu pasiune
– Domnul Isus S-a rugat cu ardoare ““ intensitatea rugăciunii
– Domnul Isus S-a rugat cu pasiune ““ implicarea în rugăciune
– Domnu Isus S-a rugat cu persistență ““timpul rugăciunii

3. Domnul Isus S-a rugat pentru următoarele generații de credincioși Ioan 17:20-26

a. Domnul Isus S-a rugat pentru toți credincioșii
– cei ce vor crede în El Ioan 17:20/b;17:6,14,17.
– cei ce vor asculta cuvântul rostit de ucenici Ioan 17:20/c;Rom.10:14

b. Domnul Isus S-a rugat pentru unitatea celor credincioși
– standardul unității Ioan 17:11,21-23/a
– scopul unității Ioan 17:23/b;7:29;8:42;6:38;10:36
– soluția unității Ioan 17:22-23;Ioan 5:24

c. Domnul Isus S-a rugat pentru maturizarea spirituală a celor credincioși Ioan 17:24;!7:5-
8;14:1-3
d. Domnul Isus S-a rugat pentru binecuvântarea celor credincioși
– binecuvântarea cunoașterii lui Dumnezeu Tatăl Ioan 17:25;15:19-
24;Ef.4:18;Rom.10:3
– binecuvântarea cunoașterii Domnului Isus Ioan 17:25/b;Mat.11:27;
Ioan7:29:8:55
– binecuvântarea părtășiei cu Domnul Isus Ioan 17 :25/b-26
x. prin experimentarea dragostei Ioan 17:25/b-26/a; Rom.5:8
xi. prin experimentarea prezenței Domnului Isus Ioan 17:26/b; 1Ioan 3:23

Întrebări pentru discuții:

1. În ce fel Domnul Isus este un exemplu privind viața de rugăciune?
2. Care au fost motivele personale pe care Domnul Isus le-a adresat în rugăciune?
3. Care sunt motivele prezentate de Domnul Isus în rugăciune prin care dorea proslăvirea lui Dumnezeu Tatăl?
4. Care au fost motivele de mijlocire pentru ucenicii Săi, prezentate de Domnul Isus în rugăciune?
5. În ce fel S-a rugat Domnul Isus pentru ucenicii Săi?
6. Care au fost motivele de mijlocire pentru următoarele generații, prezentate de Domnul Isus în rugăciune?
7. Pentru ce binecuvântări trăite de cei credincioși S-a rugat Domnul Isus în rugăciunea lui de Mare Preot?

Pastor Dan Boingeanu

B. RUGĂCIUNEA DE MARE PREOT A DOMNULUI ISUS
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here