SĂPTĂMÂNA MARE JOI – O MARE PĂRTĂȘIE

0
3
Odată cu trecerea zilelor din Săptămâna Mare, evenimentele au escaladat și învrăjbirea a ajuns la tensiuni de neimaginat. Pentru că preoții cei mai de seamă, hotărâseră deja moartea Domnului Isus, în aceste zile așteptau doar momentul potrivit pentru ca să-L aresteze. De aceea putem spune că pregătirile pentru sărbătoarea paștelui din acel an, erau amestecate și cu pregătirile pentru prinderea, arestarea și condamnarea la moarte a Domnului Isus.
Numai că în mijlocul acestor evenimente, ucenicii Domnului au trăit cele mai înălțătoare momente de părtășie, la masă cu Domnul. Această părtășie a fost POSIBILĂ, fiindcă s-au retras din mijlocul mulțimii. Domnul Isus le-a explicat cum să găsească un loc separat într-o cameră de sus, unde să fie numai ei singuri, împreună cu Domnul sărbătorind paștele. (Luca 22:7-20)
Apoi, această părtășie a fost PREGĂTITĂ, prin faptul că Domnul Isus le-a spălat picioarele, iar Iuda a fost descoperit că este cel ce a săvârșit actul trădării, și a plecat dintre ei. Nu putea fi o părtășie deplină dacă ucenicii ar fi fost deranjați de necurăția fizică și de necurăția spirituală. De aceea Domnul Isus i-a pregătit pentru ca să fie vrednici pentru a sărbători și să stea la masă, fără a mai avea divergențe, inconveniențe și împotriviri.
Momentele de părtășie au căpătat însă PROEMINENȚĂ, prin instituirea cinei de taină. Dacă până atunci ei sărbătoreau paștele având în atenție ceea ce s-a întâmplat în trecut, Domnul Isus a instituit cina Domnului, anticipând ceea ce urma să se întâmple în viitor. Prin pâine și vin, Domnul a evidențiat în mod simbolic moartea Sa, și prețul pe care avea să-L plătească. În același timp însă a anticipat și serbarea și părtășia care este pregătită pentru cei credincioși, atunci când vor ajunge în Împărăția Sa.
În acest fel, părtășia la masa Domnului, a fost o PREVESTIRE a părtășiei viitoare, care a fost anticipată prin cuvintele:
” Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.” (Mat.26:29), sau prin promisiunea:
” În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți şi voi.” (Ioan14:2-3)
Apoi această părtășie trebuie să devină PERMANENTĂ; fapt confirmat prin Rugăciunea de Mare Preot a Domnului Isus, când El S-a rugat pentru ucenici ca ei să păstreze această părtășie, în unitate și în implicare deplină, spunând:
” Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău.
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca şi ei să fie sfințiți prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. ”(Ioan 17:11-21)
Apoi, prin discursul pe care l-a avut în drum spre Ghetsimani, Domnul Isus a PREFIGURAT această părtășie prin exemplul viței și a mlădițelor, spunând:
” Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, şi se usucă; apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
Dacă rămâneți în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, şi vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veți fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea.” (Ioan 15:5-9)
Chiar dacă în timpul arestării Domnului Isus, a procesului și mai ales în timpul răstignirii, părtășia fizică, a încetat pentru o vreme, aceasta a fost restabilită după înviere prin Duhul Sfânt, la cote mult mai înalte și nu s-a mai întrerupt niciodată, indiferent de necazurile prin care ucenicii au trecut.
Îți dorești această părtășie cu Domnul și cu ceilalți credincioși la aceste sărbători? Nu uita că această binecuvântare o pot avea doar cei care s-au separat de lume, au fost curățiți de Domnul Isus, sunt adunați în jurul jertfei Domnului și sărbătoresc nu numai amintirea morții Domnului, ci mai ales anticipând reîntâlnirea cu Domnul și părtășia împreună cu El în Împărăția Milenară și în slavă.
Unde ar trebui să te retragi ca să nu mai fii influențat de zgomotul lumii și ce lucruri ar trebui să scoți afară din inima și din casa ta, ca să nu fie împiedicată părtășia cu Domnul? Mulți nu mai pot avea părtășie cu Domnul din cauza telefonului, a ofertelor social-media, sau a televizorului care tulbură părtășia cu emisiuni tot mai provocatoare, precum și a tensiunilor care de cele mai multe ori apar din nimicuri.
De aceea în această vreme postește nu numai având grijă la alimentele pe care le consumi, ci închide și telefonul și televizorul! Coboară apoi în tine însuți și mărturisește-ți orice păcat pentru ca inima să-ți fie curată. Apoi gândește-te de la cine ar trebui să-ți ceri iertare, pe cine ar trebui să ierți, pentru ca stăpânit de dragostea lui Dumnezeu, să poți depăși orice barieră, și să ai pace cu tine însuți, pace cu semenii și mai ales pace cu Dumnezeu, într-o părtășie deplină!
Tot ceea ce mă rog este ca rugăciunea Domnului Isus pentru părtășie și unitate deplină, să se împlinească și în casa și în familia ta, și Dumnezeu să te ajute să trăiești în dependență totală de El, asemenea mlădiței care rămâne în viță, și să poți să aduci mult rod.
Iar la aceste sărbători să ai parte de bucurie și de binecuvântare deplină, experimentând acestă sfântă părtășie, împreună cu Domnul, și cu toți cei din casa și din biserica ta!
Sărbători îmbelșugate cu părtășie și binecuvântare deplină!
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.