SĂPTĂMÂNA MARE! DUMINICĂ – ”O MARE OPORTUNITATE!”

0
6
Ultima săptămână a slujirii publice a Domnului Isus în mijlocul lumii noastre, mai este supranumită și ”Săptămâna Mare!”. Aceasta nu pentru că în această săptămână ar fi fost mai multe zile, sau zilele ar fi avut mai multe ore, ci, datorită faptului că în fiecare zi din această săptămână s-au întâmplat lucruri mari.
Fiindcă înaintea sărbătorii învierii Domnului Isus, ne amintim de aceste evenimente, le voi prezenta succint, adăugând pentru fiecare lucru măreț care va fi menționat, câte o aplicație practică pe care ar trebui să o împlinim întocmai.
DUMINICĂ – ”O MARE OPORTUNITATE!”
Pentru locuitorii Ierusalimului și pentru toți cei care veniseră la praznicul paștelui, ziua intrării Domnului Isus în Ierusalim a însemnat o mare oportunitate.
Această oportunitate a fot generată de ”PREZENȚA” Domnului Isus, care la acest praznic, nu a venit într-un mod tainic, așa cum s-a întâmplat la celelalte vizite la Ierusalim, ci în mod public, înconjurat și întâmpinat de un mare alai. Iar în cadrul acestei procesiuni, au fost prezentate mai multe dovezi care l-au identificat fiind Mesia, precum: locul dinspre care venea, apropierea de Ierusalim călare pe măgăruș, reacția mulțimii care L-a întâmpinat cu ramuri de finic, așternându-și hainele pe drum înaintea Lui, și mai ales strigătul mulțimii, care prin declarațiile exprimate, L-au numit pe Domnul fiind: Cel ce vine în Numele Domnului și Fiul lui David.
Dar, pe lângă oportunitatea prezenței lui Mesia, cei din Ierusalim și cei din neamul lui Israel, în ziua Intrării Domnului Isus în Ierusalim, au avut la îndemână și oportunitatea ”PRIVILEGIILOR” oferite de Mesia.
Astfel, venind la Ierusalim, Domnul Isus era pregătit să ofere izbăvirea din păcat, care însemna cea mai grozavă robie, să deschidă pentru ei izvorul binecuvântărilor care a fost închis din cauza păcatului și mai ales, să le ofere pacea cu Dumnezeu și pacea unii cu alții.
Ce daruri mărețe pe care acum le aveau la îndemână!
Însă cea mai mare oportunitate pe care cei din Ierusalim puteau să o aibă, pe lângă prezența lui Mesia și privilegiile oferite de Domnul Isus, este reprezentată de ”PERSPECTIVA” binecuvântărilor care au fost promise pentru timpul domniei lui Mesia.
De aceea, pentru poporul Israel, Cel care a intrat triumfal în Ierusalim, nu era doar un participant la sărbătoarea paștelui, sau numai un turist care a venit să viziteze locurile sfinte, ci, era Împăratul Împăraților, și Domnul Domnilor, care a venit să domnească și să-și întemeieze Împărăția, începând din Ierusalim.
Despre acest timp al domniei lui Mesia, profetul Ezechiel a anunțat multe binecuvântări, precum:
” Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulți, şi voi pune Locașul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. Şi neamurile vor ști că Eu sunt Domnul care sfințește pe Israel, când Locașul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.” (Ezec.37:24-28)
Ce mari oportunități, nu-i așa? Oportunități prezente, imediate, viitoare și veșnice! Numai că pentru majoritatea celor din Iuda și din Ierusalim, toate aceste binecuvântări au fost oportunități pierdute. Când au fost cel mai aproape de toate aceste binecuvântări, ei au pierdut tot ceea ce puteau primi prin Hristos, fiindcă nu L-au cunoscut, nu au crezut și nu au fost dispuși să se conformeze așteptărilor lui Dumnezeu, primindu-L pe Mesia.
De aceea, la sfârșitul zilei în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim, printre lacrimile cauzate de respingerea celor din Israel, și profund îndurerat de ceea ce știa că urmează să li se întâmple, El a anticipat cele mai grozave urmări ale respingerii lor, anunțând:
” Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părțile:
te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”(Luca 19:41-44)
Ce situație tragică! În zi de mare sărbătoare, cei din Ierusalim nu numai că au pierdut cele mai mari oportunități, dar le-au fost comunicate și cele mai grozave pedepse, datorită necunoașterii, necredinței și a neacceptării Domnului Isus.
Dar să nu îi plângem pe cei de atunci, fiindcă și astăzi sunt foarte mulți oameni care repetă aceeași greșeli. Dacă te numeri cumva printre aceștia, fii gata nu numai să sărbătorești evenimentul intrării Domnului Isus în Ierusalim, ci, caută să-L cunoști pe Domnul, să crezi în El și să-L primești ca Domn în inima ta, pentru ca binecuvântările pe care El le oferă, să nu fie și pentru tine oportunități pierdute, ci privilegii de care să ai parte aici și veșnicia întreagă.
Binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru tine sunt mult mai mari decât cele pe care le-au avut cei din Israel atunci, fiindcă:
”….. tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1;12-13)
De aceea salutul meu pentru tine, nu este numai cel de ”Sărbători Fericite” ci și cel de ”Oportunități Câștigate”, alături de Domnul, împreună cu toți cei din familia ta!
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.