Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

Text: Ioan 20:19-23 Verset de aur: Ioan 20:21 Urmărind evenimentele petrecute la prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere, descoperim: 1. Timpul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19 a. în seara zilei întâi a săptămânii Ioan 20:19/a b. la sfîrșitul zilei învierii "“ "aceleeași zile" Ioan...
Text: Ioan 20:11-18 Verset de aur: Ioan 20:15 Urmărind experiențele trăite de către Maria Magdalena la întâlnirea cu Domnul Isus, descoperim: 1. Starea celor ce n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus după înviere Ioan 20:11 a. stau lângă mormânt "“ Maria s-a întors la mărmânt Ioan 20:11/a b. sunt singuri "“ Maria...

H. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 20:1-10 Verset de aur: Ioan 20:8 Evanghelistul Ioan prezintă faptul învierii Domnului Isus din perspectiva experiențelor trăite de martorii învierii. Aceste experiențe i-au condus pe cei ce s-au întâlnit cu Domnul Isus de la durere la bucurie, de la ignoranță la cunoaștere și de la necredință la credință. Urmărind...
Text: Ioan 19:31-42 Verset de aur: Ioan 19:36 Urmărind evenimentele petrecute la moartea și îngroparea Domnului Isus, descoperim: 1. Realitatea morții Domnului Isus Ioan 19:31-37 a. dovedită de strigătul Domnului Isus "S-a isprăvit" (tetelestai) "“unul dintre sensuri este: am terminat misiunea, am dus la capăt slujirea pe care a trebuit să o împlinesc...

F. RĂSTIGNIREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 19:17-30 Verset de aur: Ioan 19:30 Urmărind actul răstignirii Domnului Isus, descoperim: 1. Cadrul în care a fost răstignit Domnul Isus Ioan 19:17-18 a. Domnul Isus a fost predat iudeilor Ioan 19:16 b. Domnul Isus și-a purtat crucea spre locul răstignirii Ioan 19:17/a - aceasta arată răutatea oamenilor "L-au tratat pe Domnul Isus...
Text: Ioan 18:28-19:15 Verset de aur: Ioan :19:4 1. Cadrul în care a avut loc judecata Domnului Isus Ioan 18:28-29/a a. în odaia de judecată și în fața mulțimii Ioan 18:28/a,13 b. în ziua dinaintea sărbătorii paștelui, dimineața Ioan 18:28/b c. iudeii n-au intrat în sala de judecată pentru ca să nu se spurce...
Text: Ioan 18:12-27 Verset de memorat: Ioan 18:23 Evenimentele petrecute în timpul judecății Domnul Isus de către autoritățile religioase arată: 1. Agresivitatea celor ce L-au arestat pe Domnul Isus Ioan 18:12 ""¦.au prins deci pe Isus și L-au legat" a. cu toate că Domnul Isus S-a oferit de bună voie Ioan 18:5-8 b. cu toate...

C. ARESTAREA DOMNULUI ISUS

 Text: Ioan 18:1-11 Verset de aur: Ioan 18:11 Arestarea Domnului Isus n-a fost un moment de împotrivire,agresiune sau violență, ci mai degarabă un act de predare benevolă a Domnului Isus în mâinile celor ce au venit să-L aresteze. Această realitate este dovedită prin faptul că: 1. Domnul Isus a mers spre locul...
Text: Ioan 17:1-26 Verset de aur: Ioan 17:17 1. Domnul Isus S-a rugat pentru Sine Ioan 17:1-8 a. dovedind o atitudine corectă " și-a ridicat ochii spre cer" b. folosind o adresație potrivită " Tată" c. anunțând o realitate iminentă " a sosit ceasul" Ioan 17:1/b;2:3-5;12:23-24 d. prezentând motive concrete - proslăvirea Sa x. prin autoritatea primită...
A. ANUNțUL MORțII ȘI AL ÎNVIERII DOMNULUI ISUS Text: Ioan 16:16-33 Verset de aur: Ioan 16:33 Prin anunțul morții și al învierii Sale, Domnul Isus a arătat că: 1. Moartea și învierea Sa sunt neînțelese Ioan 16:16-19;Rom.10:3; Ef.4:18;1 Pet.1:13-15 a. moartea și învierea Domnului Isus anunțate figurativ Ioan 16:16/a - peste puțină vreme nu mă...