E. JUDECATA DOMNULUI ISUS ÎN FAțA AUTORITĂțILOR CIVILE

0
13

Text: Ioan 18:28-19:15
Verset de aur: Ioan :19:4

1. Cadrul în care a avut loc judecata Domnului Isus Ioan 18:28-29/a

a. în odaia de judecată și în fața mulțimii Ioan 18:28/a,13
b. în ziua dinaintea sărbătorii paștelui, dimineața Ioan 18:28/b
c. iudeii n-au intrat în sala de judecată pentru ca să nu se spurce prin unirea cu cei dintre neamuri Ioan 18:28/c;13:33-34
d. judecătorul a fost Pilat, guvernatorul Iudeii Ioan 18:29/a

2. Procesul judecății Domnului Isus Ioan 18:29-40

a. Pilat cere să i se comunice vina Domnului Isus Ioan 18:29
b. Iudeii aduc o acuzație generală Ioan 18:30
c. Pilat încearca să-și decline responsabilitatea Ioan 18:31/a
d. Iudeii răspund invocând limitele din legea lor Ioan 18:31/b;Fapte.28:27; Iac.4:4
e. Pilat ascultă apărarea Domnului Isus
– referitoare la identitatea Sa Ioan 18:33
– referitoare la acuzațiile aduse de iudei Ioan 18:35
– referitoare la împărăția Domnului Isus Ioan 18:36;Mat.19:23-24;Ioan11:25-27;Rom.14:17;Evrei 1:8;2 Pet.3:13-14;Ap.11:15
– referitoare la misiunea Domnului Isus Ioan 18:37-38
x.  Domnul Isus este Împărat
xi. Domnul Isus a venit ca să mărturisească despre adevăr
xii.Domnul Isus este Adevărul
f. Pilat declară nevinovăția Domnului Isus și încearcă eliberarea Sa
– declararea nevinovăției Ioan 18:38
– eliberarea unui întemnițat Ioan 18:39
– alegerea lui Baraba 18:40

3. Torturarea Domnului Isus Ioan 19:1-3

a. Domnul Isusd a fost bătut Ioan 19:1
b. Domnul Isus a fost dezonorat Ioan 19:2
c. Domnul Isus a fost batjocorit Ioan 19:2;Mat.5:11;10:17;Ioan 15:20;16:2
d. Domnul Isus a fost provocat Ioan 19:3

4. Prezentarea Domnului Isus către mulțime Ioan 19:4-7

a. mulțimea n-a acceptat constatarea lui Pilat Ioan 19:4
b. mulțimea n-a acceptat compromisul propus de Pilat Ioan 19:5
c. mulțimea a cerut răstignirea Domnului Isus Ioan 19:5
d. mulțimea a motivat răstignirea Domnului Isus Ioan 19:6/b-7
– potrivit cu legea iudeilor Ioan 19:7/a
– potrivit cu declarațiile făcute de Domnul Isus Ioan 19:7/b

5. Condamnarea Domnului Isus Ioan 19:8-16

Pilat a luat decizia răstignirii Domnului Isus:
a. motivat de frică Ioan 19:8
– pierdea favorurile oferite de mulțime
– pierdea sustinerea mulțimii
– pierdea relația cu Cezarul
b. motivat de tăcerea Domnului Isus Ioan 19:9
c. motiovat de răspunsul Domnului Isus Ioan 19:10-11
d. motivat de strigătul mulțimii Ioan 19:6,15/a
e. motivat de șantajul mulțimii Ioan 19:12/b-15
– pierderea prieteniei cu Cezarul Ioan 19:12/a
– Domnul Isus S-a ridicat împotriva Cezarului Ioan 19:12/b
– Preoții cei mai de seamă au declarat că au un singur împărat pe Cezar
Ioan 19:15/b

Întrebări pentru discuții:

1. Cine a înfăptuit judecata civilă a Domnului Isus?
2. Care a fost cadrul în care a avut loc judecata civilă a Domnului Isus?
3. De ce nu a fost înfăptuită această judecată în fața tronului de judecată al lui Pilat?
4. Care au fost etapele procesului civil al Domnului Isus?
5. În ce fel a încercat Pilat eliberarea Domnului Isus?
6. Care a fost reacția mulțimii atunci când a fost provocată la o alegere?
7. De ce a rostit Pilat sentința la moarte deși știa că Domnul Isus era nevinovat?

Pastor Dan Boingeanu

E. JUDECATA DOMNULUI ISUS ÎN FAțA AUTORITĂțILOR CIVILE
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here