UN ALT FEL DE SECERIȘ!

0
926

Un alt fel de seceriș

Chiar și în această vreme de pandemie, Dumnezeu a binecuvântat pământul care este încărcat cu un rod bogat. Iar în aceste zile suntem martori al uneia dintre aceste binecuvântări, la seceratul grâului. Această vreme îmi aduce aminte de timpul de altădată, când cu mic cu mare mergeam pe ogor ca să secerăm grâul, să-l legăm în snopi și să-l adunăm în grămezi pentru treierat. Nouă, copii pe atunci, ne revenea datoria să adunăm spicele și să aducem apă la secerători. Câtă veselie și ce entuziasm era când trăiam momentul secerișului, fiind implicați total în strângerea recoltei.                                                                                                                           Astăzi secerișul este mecanizat, realizat cu utilaje agricole moderne, și parcă trece neobservat! Vedem numai că ieri erau lanurile galbene, iar astăzi sunt negre, după ce grâul a fost treierat, paiele au fost strânse în baloți, iar terenul a fost arat și pregătit pentru o nouă recoltă.

Cu toate acestea, secerișul recoltelor are pentru noi un mesaj deosebit, anunțându-ne că:

Dumnezeu este credincios, și își împlinește întocmai promisiunile făcute. Una dintre aceste promisiuni a fost făcută lui Noe, după ieșirea din corabie, căruia i-a spus:

Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!” (Gen.8:22). Cu alte cuvinte, Dumnezeu își împlinește promisiunile Lui în timp de prosperitate, dar și în vreme de pandemie. Urmărind însă pasajele Scripturii descoperim că secerișul ne mai arată că:

Dumnezeu este atotputernic, și nimic nu-L poate împiedica să-și împlinească promisiunile pe care Le-a făcut. În acest timp de pandemie cât noi am stat acasă, Dumnezeu a continuat să lucreze, și a făcut ca grâul să crească, să se coacă, și să ajungă la seceriș. O dovadă a acestei lucrări a lui Dumnezeu care este în spatele procesului de rodire, este exprimată de împăratul David, care a mărturisit:

Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.

Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate, şi dealurile sunt încinse cu veselie. Păşunile se acoperă de oi, şi văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă” (Ps.65:9-13)

Numai că pe lângă credincioșia și atotputernicia lui Dumnezeu, secerișul recoltei ne descoperă și faptul că:

Dumnezeu este milostiv cu cei care umblă în voia Lui. Este adevărat că în dragostea Lui: ”El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat.5:45/b), dar, preaiubiților Lui, El le dă pâinea și în timp de pandemie. Acest fapt este adeverit de Solomon care spune:

Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn” (Ps.127:2) și de împăratul David, care după observațiile pe care le-a făcut în timpul vieții, a mărturisit:

Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea. Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.” Ps.37:25-26).

Înțelegând că în spatele recoltelor pe care le adunăm la seceriș, este lucrarea lui Dumnezeu care pregătește această recoltă bogată și în timp de pandemie, trebuie să fim mulțumitori, să primim cu bucurie ceea ce El ne dă, și din ceea ce am primit, să împărțim și altora!

Numai că pe lângă secerișul care privește roadele pământului și lecțiile pe care le învățăm prin acest proces, Sfânta Scriptură vorbește și despre un alt fel de seceriș. Pentru că aceste feluri de seceriș, de multe ori, sunt nebăgate în seamă, în acest articol voi aduce în atenție trei dintre ele, în care trebuie să ne implicăm, să fim pregătiți pentru a le trăi, sau a le evita. Când mă refer la un alt fel de seceriș, am în atenție:

  1. Secerișul roadelor spirituale

Acest seceriș are în vedere câștigarea celor nemântuiți pentru Hristos. La fel cum grâul este semănat în brazdă, tot așa trebuie semănată și sămânța Cuvântului lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Acest Cuvânt, la vremea potrivită trebuie să încolțească, să crească, să ajungă la coacere și apoi la seceriș. În momentul când cei ce au auzit Cuvântul Scripturii se întorc la Dumnezeu, aceștia sunt ca un spic care este strâns în mănunchiul celor ce formează poporul lui Dumnezeu.

Vorbind despre măsura de rod pe care o vor aduce cei asemănați cu pământul cel bun, Domnul Isus a spus:

”.. sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”(Mat.13:23). Iar în timpul misiunii din Samaria, având în atenție același seceriș spiritual, Domnul Isus îi conștientizează pe ucenici de urgența acestei slujiri, spunându-le:

Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.

Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp. Căci, în această privinţă, este adevărată zicerea: “Unul seamănă, iar altul seceră.” Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala lor.” (Ioan 4:35-38).

Iar când i-a învățat pe ucenici cum să fie parte a acestui seceriș, Domnul Isus le-a mărturisit că: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! (Mat.9:37) și i-a îndemnat la rugăciune, spunându-le: ”Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”(Mat.9:38).

Pentru că acest seceriș spiritual se petrece acum, aș dori să te întreb: ești un rod al suferințelor Domnului Isus? Ai avut un moment în viață când după ce ai auzit Cuvântul Scripturii, să-l crezi și să-l accepți ca sămânța adevărată în inima ta? A încolțit acest cuvânt și a crescut până să ajungă la coacere? Și acum care este măsura de rod din viața ta? Apoi, câți snopi ai adunat pentru

Domnul? Câte suflete ai condus spre Domnul Isus, și vestindu-le Evanghelia le-ai îndrumat spre Domnul? Nu uita că vremea acestui seceriș spiritual este pe sfârșite.

Ai grijă ca nu cumva să te asemeni cu celelalte tipuri de pământ care au fost încărcate cu spini și cu pietre, sau au ajuns bătătorite, asemenea pământului de lângă drum, și să rămâi fără rod! Iar dacă încă n-ai condus pe nimeni spre Domnul până acum, angajează-te în rugăciune și în vestirea Evangheliei, pentru ca să nu te întrebi odată:” merge-voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete (și pune numele tău aici), nu-I poți aduce, nici un singur snop măcar?

Însă pe lângă secerișul roadelor spirituale, atunci când ne referim la un alt fel de seceriș, Sfânta Scriptură vorbește și despre:

  1. Secerișul grâului spiritual

În pilda neghinei, Domnul Isus a spus ucenicilor Săi că va veni o zi în care grâul va fi strâns în grânar, iar grâul îi identifică pe fiii Împărăției lui Dumnezeu. Timpul acestui seceriș este la răpirea Bisericii, fapt adeverit chiar de Domnul Isus, când a anunțat că:

Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: “Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?” El le-a răspuns: “Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: “Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?” “Nu”, le-a zis el, “ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.

Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: “Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.”(Mat. 13:27-30), iar la tâlcuirea acestei pilde , El a arătat că:

Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău.Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.” (Mat.13:38-39).

Momentul acestui seceriș este foarte aproape. Nu mai este mult și însuși Domnul Isus:” îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.” (Mat.24:31). În ziua aceea când unul va fi luat iar altul va fi lăsat, din care mulțime vei face parte? Vei fi adunat precum grâul și strâns în grânarul lui Dumnezeu, sau vei rămâne afară? Pregătește-te și fii gata ca nu cumva să ai soarta neghinei! Aceasta va fi adunată la:

  1. Secerișul neghinei spirituale

Secerișul neghinei reprezintă adunarea fiilor celui rău, despre care însuși Domnul Isus a spus:

neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.

Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Mat.13:38/b-42)

Cuvintele Domnului Isus arată că la ultimul seceriș, cei necredincioși vor fi adunați laolaltă de îngerii lui Dumnezeu precum neghina, și vor fi aruncați în cuptorul aprins, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și apostolul Ioan a prezentat detalii despre acest moment, în acord cu revelația pe care a primit-o pe când era exilat pe insula Patmos, spunând că:

” un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: “Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.”

Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat. Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care avea şi el un cosor ascuţit. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: “Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.”

Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.” (Ap.14:15-20)

Ce viitor groaznic este anunțat pentru cei ce săvârșesc fărădelegea! La ultimul seceriș, aceștia vor fi pedepsiți cu urmările mâniei lui Dumnezeu, care vor fi revărsate atunci când va fi judecat pământul, și cu pedeapsă veșnică hotărâtă de Dumnezeu pentru cei păcătoși, în iazul de foc. Situația este cu atât mai groaznică, deoarece focul pedepsei va fi veșnic, și pentru cei ce au ajuns sub judecata lui Dumnezeu, nu va mai fi chip de scăpare!

Dacă astăzi te bucuri la seceriș fiindcă aduni roadele pământului, mai mult decât bucuria pe care o trăiești când îți strângi roadele câmpului, fii tu însuți un rod al suferințelor Domnului Isus, și adună cât mai mulți în snopul roadelor castigate pentru Domnul. Fii tu însuți grâu veritabil, și trăiește așteptând răpirea Bisericii, pentru ca să nu ai parte de grozăvia care va fi trăită de fiii celui rău, la ultimul seceriș. De aceea rugăciunea mea este asemenea poetului care spune:

”O fă-ne Doamne, grâul mântuirii                                                                                 Să nu mai fie nimenea neghină!                                                                            Revarsă Tu puterea înnoirii                                                                                         Prin Duhul Sfânt, prin flacăra iubirii,                                                                             Ne dă la toţi răsplata care o să vină!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.