Biserica Biruitoare

0
449

 

Vremea de pandemie ne-a adus în situații nemaiîntâlnite și ne-a provocat să găsim răspuns la întrebări la care nici nu ne-am fi gândit. Una dintre aceste întrebări este: ce se întâmplă cu Biserica? Când spun Biserică nu mă refer însă la locașurile de închinare, ci, la mulțimea credincioșilor care împreună formează trupul spiritual al Domnului Isus, numit Biserica, sau Mireasa Domnului.

De aceea acum când locașurile de închinare se închid, credincioșii sunt îndemnați să stea acasă, iar participarea la închinare este condiționată și de multe ori restricționată, se ridică în mod frecvent întrebări precum: mai este biserica la fel ca înainte de pandemie? Și care va fi viitorul Bisericii după acest val de încercare?

Cu siguranță că după pandemie vor fi schimbări în forma de închinare, vor fi modificări privind programul, tipul și timpul întâlnirilor, dar din punct de vedere spiritual, Biserica este și va fi biruitoare. Nici o pandemie și nici oricare altă formă de suferință sau de necaz care ar veni, nu vor putea învinge Biserica, fiindcă Biserica are asigurată biruința în numele Domnului Isus.

Acest fapt este adeverit de însuși Domnul Isus, care după declarația făcută de apostolului Petru în Crezarea lui Filip, a anunțat Biserica Sa, spunând: ”pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. (Matei 16:18/b).

Același adevăr este descoperit și de apostolul Pavel care întreabă:

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? (și aș adăuga eu: sau pandemia?) După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35-39)

Aceste declarații ne arată că indiferent de circumstanțele prin care trece, Biserica este biruitoare, sau mai mult decât biruitoare, prin Domnul Isus care ne iubește! Dar, ce ne ajută să credem aceste declarații, și să experimentăm acest fapt? Pentru a înțelege că într-adevăr Biserica este biruitoare, mă voi folosi de cuvintele rostite de Domnul Isus, care a anunțat că Biserica este biruitoare, deoarece:

  1. Este zidită de Hristos

Acest adevăr a fost arătat chiar de Domnul când a spus:” pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui.” (Matei 16:18/b). În această lume au fost imperii, care au dispărut, fiindcă au fost întemeiate de oameni. Biserica însă, rămâne veșnic și este biruitoare, fiindcă este întemeiată și zidită de Hristos. Acest adevăr este prezentat și de Apostolul Pavel care a spus:”

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Ef.5:25-27)

Aceste declarații ne arată că Domnul Isus și-a întemeiat Biserica, pe baza jertfei care a depus-o și a prețului pe care L-a plătit. Iar acum își zidește Biserica prin lucrarea Cuvântului (Evrei 4:12), a Duhului Sfânt (2 Cor.3:18), precum și prin slujirea celor ce au fost chemați (Ef.4:11-16). Starea finală pe care Sfânta Scriptură, o anunță despre Biserică nu este cea de eșec sau de înfrângere, ci, este una slăvită, când Biserica va fi fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta (Ef.5:27), iar cei credincioși vor domni veșnic împreună cu Domnul (Ap.22:5).

Biserica este biruitoare, fiindcă Domnul Isus lucrează la zidirea ei, și nimeni și nimic nu-L poate împiedica să realizeze desăvârșirea celor ce o formează. După cum El a împlinit planul de mântuire a celor păcătoși și nu a putut fi împiedicat de diavol, de păcat, de moarte și chiar de locuința morților, tot așa El va împlini și planul de sfințire și de desăvârșire a celor credincioși și: nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Împreună cu Domnul, noi suntem mai mult decât biruitori, prin lucrarea pe care El o împlinește pentru noi și pentru Biserica Sa. Apoi, biserica este biruitoare, fiindcă:

  1. Este întemeiată pe adevăr

O clădire este trainică în măsura în care temelia pe care aceasta este așezată, rămâne în picioare. Biserica este biruitoare, fiindcă este întemeiată pe cea mai rezistentă temelie. Această temelie este Adevărul, iar Adevărul este Isus Hristos. Domnul Isus a menționat acest adevăr atunci când a spus: ” ..tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea”(Mat.16:18/b).

Deși a fost menționat numele lui Petru, nu el este piatra de temelie a Bisericii, ci, temelia este adevărul pe care el l-a mărturisit când a spus: “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”(Matei 16:18/a).

Temelia Bisericii este de fapt Hristos și Adevărul că El este Fiul Dumnezeului celui viu. Și apostolul Pavel prezintă același adevăr când spune:

voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” ( Ef.2:22)

Prezentând exemplul celor două case, Domnul Isus a spus că atunci când a început ploaia, au venit șuvoaiele și au suflat vânturile, a rămas în picioare numai casa care avea temelia așezată pe stâncă. Despre cealaltă casă care avea temelia pe nisip, Domnul Isus a spus că aceasta s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare.

Deși astăzi sunt guverne, sisteme, și servicii, care par de nemișcat și sunt tot mai amenințătoare, soarta lor este prăbușirea, fiindcă temelia le este așezată pe nisip. Biserica este însă Biruitoare, fiindcă temelia ei este așezată pe Stânca Adevărului. Pe lângă faptul că este zidită de Hristos și este întemeiată pe Adevăr, Biserica este Biruitoare, fiindcă:

  1. Este formată din pietre vii

Atunci când Domnul Isus a anunțat Biserica, pentru a o defini, El a folosit termenul grecesc” Ecklesia”, care este format din două cuvinte ”eck” și ”caleo” și înseamnă mulțimea, sau adunarea celor chemați. Deci, potrivit numelui pe care îl poartă, Biserica nu poate fi o clădire, sau o instituție oarecare, ci, este un organism viu format din toți acei ce au fost chemați de Dumnezeu: din păcat la mântuire, din moarte la viață și din pedeapsă la slavă. Acest adevăr este întărit de mărturisirea făcută de apostolul Petru care spune:

ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima, fiindcă aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Pet.1:22-23)

Vorbind despre cei ce formează Biserica, apostolul Petru spune că aceștia: au ascultat de adevăr, și-au curățat sufletele (au fost spălați de păcate) și au fost născuți din nou (au primit o natură nouă), care nu poate putrezi, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost schimbați este viu și rămâne în veac. Deci pot veni orice necazuri, încercări și suferințe oricât de mari, dar Biserica rămâne biruitoare, fiindcă natura pe care o au cei ce o formează este veșnică. De aceea apostolul Petru concluzionează spunând:

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” (1Pet.2:5).

Organizațiile înființate de oameni trec și sunt învinse odată cu trecerea timpului, sau de circumstanțele vieții, fiindcă sunt formate din oameni muritori. Biserica însă, rămâne și va dăinui veșnic, fiindcă este formată din oameni care au dobândit o natură nouă, care nu trece, ci, este veșnică. Mai mult însă decât atât, Biserica este biruitoare, fiindcă:

  1. Este în ofensivă

Când Domnul Isus a anunțat viitorul Bisericii a spus:” porțile locuinței morților nu o vor birui (Matei 16:18/b). Acest fapt arată că biserica este în ofensivă și nici cel mai de temut obstacol, moartea și locuința morților, nu o poate învinge. Moartea și locuința morților nu poate opri Biserica din misiunea ei, fiindcă cei care o formează nu se mai tem de moarte și chiar sunt pregătiți să moară pentru Domnul.

Iar asupra celor ce au trecut pragul morții fizice, moartea și locuința morților nu mai au nici o putere ca să îi țină în mormânt. Așa cum Domnul Isus a trecut prin moarte și prin mormânt și s-a ridicat biruitor prin înviere, tot așa și cei credincioși care au murit, vor învia. În acest sens apostolul Pavel spune:

dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Rom.8:10-11)

Dacă te întrebi ce se întâmplă cu Biserica în vremea de pandemie, fii bine încredințat că aceasta nu poate fi învinsă, ci, va dăinui veșnic, prin Acela care a întemeiat-o și o zidește. Biserica nu poate fi învinsă nici de oricare alt necaz care ar veni, fiindcă prin toate acestea, avem asigurarea că vom fi mai mult decât biruitori. Știind însă acest fapt, doresc să te întreb: ai parte de această biruință? Te numeri printre cei învinși sau printre învingători?

Ca să fii parte a Bisericii și să fii biruitor împreună cu Domnul, ascultă glasul chemării lui Dumnezeu, crede în jertfa Domnului Isus, trăiește înnoirea vieții prin lucrarea Duhului Sfânt și umblă în voia lui Dumnezeu. În acest fel, vei fi învingător împreună cu Domnul indiferent de circumstanțele vieții, și vei fi biruitor asupra morții și a locuinței morților, atunci când va veni El. Doamne ajută!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.