ȘI N-AU ȘTIUT NIMIC!

0
153

Pentru a descrie starea lumii din zilele din urmă și pentru a anunța contextul revenirii Sale, Domnul Isus a adus în atenție preocupările oamenilor din Zilele lui Noe și cele ale oamenilor din zilele lui Lot. În acest sens, evanghelistul Luca citează spusele Domnului, anunțând că:

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:26-30)

Deși sunt menționate multe detalii despre oamenii din zilele lui Noe, m-a surprins unul dintre acestea, care de multe ori este trecut cu vederea. Acest detaliu este definit de afirmația făcută de evanghelistul Matei, care a spus că oamenii din zilele lui Noe, ”n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți!” (Mat. 24:39)

Este surprinzător; nu-i așa? Să nu fi știut nimic, deși au avut multe mărturii despre potopul care urma să vină. Ca mărturie despre pedeapsa apropiată, oamenii din acea vreme, puteau să vadă corabia pe care o construia Noe împreună cu fii săi, la care au lucrat aproape 120 de ani. Și cred că au auzit și răspunsurile lui Noe, pe care le-au primit atunci când a fost întrebat ce înseamnă construcția la care lucrează. La fel, cred că au auzit și predicile pe care le-a rostit Noe, care era un înverșunat propovăduitor al neprihănirii, având ca temă sfârșitul care este atât de aproape! (2 Pet.2:5).

Apoi, cred că au văzut cum familia lui Noe și animalele rânduite de Dumnezeu au început să intre în corabie, și cu toate că ușa a mai rămas deschisă încă șapte zile, aceștia n-au avut curiozitatea să vadă ce se întâmplă înăuntru, și nici n-au observat cum lucrurile încep să se precipite.

Surprinzător este faptul că nu numai că: unii n-au știut nimic, dar în această stare de necunoaștere și nepăsare, au fost cuprinși toți cei din generația lui Noe. Nu a fost nici unul măcar care să se deosebească de ceilalți, și să fie interesat să afle ceea ce urmează să se întâmple. Numai că, toți cei din vremea lui Noe, au cunoscut adevărul și grozăvia pedepsei lui Dumnezeu, când totul era prea târziu! Atunci când ușa corăbiei era deja închisă, iar manifestarea mâniei lui Dumnezeu deja începuse.

Deși este surprinzător că s-a întâmplat acest fapt atunci, în vremea lui Noe, Sfânta Scriptură arată că același fapt se va petrece încă odată și cu generația care va fi martoră la dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu după răpirea bisericii, prin judecățile împlinite de Domnul Isus, pentru lumea întreagă. Această judecată despre care Sfânta Scriptură arată că se va revărsa curând peste lumea întreagă, nu va mai fi împlinită prin apele potopului, ci, prin foc și pucioasă.

Acest fapt este confirmat de evanghelistul Matei, care după ce arată ce s-a întâmplat cu oamenii din zilele lui Noe, anunță că: ”tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.” (Mat. 24:39b)

În acest articol voi încerca să arăt cum de a fost posibilă o așa orbire spirituală trăită de oamenii din vremea lui Noe, care n-au știut nimic despre ceea ce urma să se întâmple, în ciuda atâtor dovezi. În același timp, voi prezenta simptomele spirituale care arată că înainte de a începe mânia lui Dumnezeu peste cei necredincioși din vremurile din urmă, această situație se va repeta. Păstrând în atenție afirmațiile Cuvântului lui Dumnezeu, făcute despre ei, înțelegem că oamenii din zilele lui Noe, n-au știut nimic, deoarece:

1. Au fost antrenați în tot ce era rău

În loc să se gândească la Dumnezeu, cei din vremea lui Noe, aveau gândurile îndreptate numai spre rău. Acest fapt este confirmat de declarația lui Dumnezeu, care:

a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău.” (Gen.6:5)

Deși Dumnezeu a pus în om ca un corespondent al Său conștiința, căreia i-a adăugat și gândul veșniciei (Ecl.3:11), în inima oamenilor din vremea lui Noe, acestea au fost anihilate, iar în locul lor, aceștia au oferit prioritate răului și lucrurilor de pe pământ.

Dar, astăzi oare nu se întâmplă la fel? Am fost surprins de faptul că așa de mulți oameni susțin că nu există corona virus, deși sunt așa de multe îmbolnăviri și decese, care confirmă acest fapt.

Ce să mai spunem despre atitudinea oamenilor față de Dumnezeu? Și astăzi cei necredincioși îl scot pe Dumnezeu din mintea și inima lor, care este invadată de tradiție, filozofie, plăcere și păcat, înaintând astfel din rău în mai rău, până ce ajung sub stăpânirea Diavolului. Acest proces este explicat de apostolul Pavel care a spus:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci Amin!” (Rom.1:18-25).

Datorită acestei rătăciri, apostolul Pavel a anunțat că acești oameni sunt vrednici de mânia și de pedeapsa lui Dumnezeu, spunând: ”Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.” (Fil. 3:19).

Dacă te numeri cumva printre acești oameni, nu uita că asupra ta planează încă de pe acum mânia lui Dumnezeu, dar, care se va dezlănțui ca în cazul oamenilor din zilele lui Noe, la vremea hotărâtă de Dumnezeu și nu va mai fi chip de scăpare.

Apoi, cei din vremea lui Noe n-au știut nimic despre ceea ce urma să se întâmple, fiindcă:

2. Au fost preocupați de ei înșiși

Atunci când în Sfânta Scriptură sunt menționate preocupările celor din vremea lui Noe, este menționat faptul că aceștia: ”mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie” (Luca 17:26). Prin această descriere înțelegem că oamenii din vremea lui Noe, n-au știut nimic despre judecata care bătea la ușă, fiindcă erau preocupați doar de împlinirea plăcerilor carnale.

Verbele folosite pentru a descrie aceste preocupări sunt la prezent continuu, fapt care arată că ei tot mâncau, tot beau și se tot însurau. Acest fapt arată că ei nu mâncau și beau ca să trăiască, ci, trăiau ca să mănânce și să bea. Iar când era vorba de însurătoare, aceștia se tot însurau, adică se însurau se despărțeau și iarăși se însurau, trăind astfel în imoralitate. Cât de mare este asemănarea oamenilor de atunci, cu cei din zilele noastre, pentru care dumnezeul lor este pântecele, și care sunt preocupați doar de ei înșiși, și de lucrurile de pe pământ.

Mai mult însă decât atât, ei n-au știut nimic despre judecata lui Dumnezeu și ceea ce urmează să se întâmple, fiindcă:

3. Au fost orbiți de puterea întunericului

În spatele răutății, a păcatului și al plăcerii în care trăiau oamenii din zilele lui Noe, era Diavolul, care prin îngerii căzuți au ademenit bărbații din acea vreme în plăceri carnale, prin care să fie pervertită sămânța femeii, ca să nu se mai împlinească planul lui Dumnezeu, care a anunțat că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui! (Gen 3:15; 6:1-4).

Dacă răutatea oamenilor de atunci a fost generată și amplificată de puterea diavolului, ce să mai spunem despre oamenii din zilele noastre? Astăzi vedem cum apariția lui Anticrist, cel ca va lucra în puterea lui Satan, este precedată de mișcări precum: LGBT, Tras-Gender și de compromitere și de distrugere a familiei. Și în zilele noastre înaintarea spre imoralitate și perversiune, a atins valori care cu greu pot fi atribuite ființei umane.

Însă, puterea întunericului nu numai că a trezit poftele inimii, și a antrenat pe oameni să trăiască în aprinderea poftelor, ci, le-a și întunecat mintea, încât aceștia:

4. Au fost indiferenți față de înștiințările lui Dumnezeu

Este greu de crezut faptul că niciunul dintre oamenii din zilele lui Noe să nu fi știut nimic despre ceea ce urmează să se întâmple și să nu fi auzit înștiințările lui Dumnezeu, transmise prin conștiință, semnele din natură, predicile lui Noe, sau prin revelația specială primită din partea lui Dumnezeu, prin: vise, vedenii sau teofanii. Cu toate acestea, oamenii din vremea lui Noe n-au văzut nimic și n-au înțeles nimic, fiindcă au fost orbiți de puterea întunericului. Acestora li se potrivește afirmația apostolului Pavel care a spus celor din Roma:

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci Amin!” (Rom. 1:20-25)

Sau, declarația pe care tot apostolul Pavel, a făcut-o pentru cei din Corint:

Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lu-mina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2Cor. 4:3-4)

Nu-i așa că și oamenilor din zilele noastre li se potrivesc aceste declarații? Domnul Isus a spus la un moment dat chiar și despre ucenicii Săi:

Aveți ochi, și nu vedeți? Aveți urechi, și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbați, câte coșuri pline cu firimituri ați ridicat?” “Douăsprezece”, I-au răspuns ei.

“Și, când am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbați, câte coșnițe pline cu firimituri ați ridicat?” “Șapte”, I-au răspuns ei. Și El le-a zis: “Tot nu înțelegeți?” (Marcu 8:18-21)

Păstrând în atenție acestă realitate tristă, putem spune că deși au avut parte de atât de multe înștiințări, oamenii din vremea lui Noe nu au știut nimic despre ceea ce urmează să se întâmple, fiindcă:

5. Au ales în mod deliberat să nu cunoască adevărul

Sunt oameni care nu știu, fiindcă nu vor să știe. Despre aceștia Domnul Isus a spus:

cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: “Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” (Mat 13:14-16).

Dacă așa s-a întâmplat cu oamenii în vremea lui Noe, și a Domnului Isus, aidoma se va întâmpla și cu oamenii din zilele din urmă, despre care apostolul Petru spune:

Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice: “Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”

Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.” (2Pet.3:3-7).

Dacă cumva te numeri printre acest fel de oameni, oprește-te acum din modul tău de viață păcătos, și nu mai asculta de șoaptele diavolului. Ia aminte la înștiințările lui Dumnezeu, căutând să-L cunoști pe Domnul și să-I înțelegi planurile Lui. Fii asemenea fiilor lui Isahar care cunoșteau vremurile și trăiește împlinind Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca în vremea dezlănțuirii mâniei lui Dumnezeu, să fii în corabia salvării.

Dumnezeu să te ajute să te numeri printre cei ce își vor salva viața împreună cu toți cei din familia lor, fiind adăpostiți în brațele Domnului Isus, prin credința în jertfa pe care El a depus-o pentru lumea întreagă.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.