PACEA ADEVĂRATĂ!

0
98

 

PACEA ADEVĂRATĂ

În aceste zile se lucrează intens pentru extinderea suveranității statului Israel asupra așezămintelor evreiești construite în Iudea și Samaria, și asupra văii Iordanului. După războiul de șase zile din 1967, când Israelul a cucerit Ierusalimul de Est și a învins armatele Iordaniei, care au stăpânit până atunci West Bank (Iudeia și Samaria) și estul Ierusalimului, evreii au început să construiască noi așezăminte în aceste teritorii. Așa se face că în prezent, în aceste zone considerate a fi teritoriu palestinian, să locuiască aproape 800.000 de evrei. Extinderea autorității Israelului asupra acestor așezăminte, precum și asupra văii Iordanului, care este controlată de israelieni încă de după războiul din 1967 și până în prezent, face parte din proiectul de pace dintre israelieni și palestiniei inițiat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Numai că:

1. Pacea lui Trump este relativă

Proiectul de pace inițiat de președintele Trump, cunoscut sub numele de ”deal of the century” adică ”înțelegerea, sau afacerea secolului” sau ”ultimate deal” ”înțelegerea, sau afacerea finală”, a fost una din temele de campanie ale președintelui SUA, și o prioritate al mandatului său de președinte. Așa se face că după anul 2016 și până în prezent au fost multe întâlniri și consultări între echipe americane și cele israeliene, iordaniene și saudite, precum și a altor națiuni din zonă.

Un pas important în acestă direcție a fost recunoașterea la 14 Mai 2018, a Ierusalimului ca și capitală indivizibilă a statului Israel și mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Iar pe 28 Ianuarie 2020 a fost lansată faza politică a planului de pace a lui Donald Trump, dintre Israel și Palestina și celelalte țări din regiune. Printre criteriile acestui plan de pace, putem enumera: crearea a două state Israel cu capitala la Ierusalim și Palestina cu capitala la Abu-Dis, în Ierusalimul de răsărit.

Extinderea autorității Israelului până la 30% din teritoriile Iudeii și ale Samariei, reprezentând așezămintele evreiești și valea Iordanului, iar evreii din celelalte ținuturi care vor reveni Palestinei și palestinienii care vor locui în teritoriile care vor reveni Israelului, își vor păstra locuințele, numai că vor fi cetățeni israelieni în ținuturi palestiniene și cetățeni palestinieni în ținuturile evreiești. Ierusalimul va rămâne capitala indivizibilă a statului Israel, iar muntele templului va fi accesibil atât pentru evrei cât și pentru palestinieni, rămânând sub un control neutru.

Aceste decizii politice vor fi urmate de mari proiecte financiare, la care vor contribui: SUA, Israelul, Iordania, Arabia Saudită, precum și multe alte state din Golf. Deși este un proiect de pace la care s-a lucrat foarte mult, și pare interesant în abordarea lui, acest proiect lansat de Trump, este totuși relativ, fiindcă este condiționat de foarte mulți de ”dacă”.

Și anume: dacă, palestinienii vor participa la discuții, dacă vor accepta acest plan și dacă îl vor semna. Dacă israelienii vor accepta împărțirea țării și formarea unui stat palestinian în teritoriile care le-au fost date ca moștenire de către Dumnezeu prin Avraam. Dacă palestinienii vor accepta dezarmarea organizației teroriste Hamas și vor înceta plățile pe care le fac pentru atacuri teroriste, sau pentru a-i plăti pe urmașii celor ce au murit în aceste atacuri. Apoi, dacă ONU, va vota constituirea statului Palestinian în aceste condiții și dacă președfintele Trump va fi reales pentru un nou mandat la Casa Albă, iar acest șir de ”dacă” ar putea să continue.

Pe lângă acest plan de pace lansat de președintele Trump, Sfânta Scriptură anunță însă că va mai fi un plan de pace, care va fi inițiat de Anticrist. Numai că:

2. Pacea lui Anticrist va fi falsă

Se poate ca tratatul de pace inițiat de președintele Trump să nu fie semnat și să împartă lumea în două tabere: pro și contra, sau să genereze un conflict armat în Orient. Cel mai posibil este ca Iranul susținut de Rusia și Turcia, la care se vor alătura și Libia și Sudanul, să atace Israelul. Se poate ca în acest război cunoscut sub numele de războiul lui Gog și Magog, descris în Ezechiel 38-39, să fie distrusă partea de nord a Israelului și să fie nimicit Damascul, capitala Siriei (Is.17:1-14). Iar, pe fondul acestui conflict se poate să apară Anticrist, care să promoveze planul lui de pace. Despre acest plan, profetul Daniel a spus:

După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.

El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.” (Dan 9:26-27).

Am spus că este posibil, sau se poate, numai cu referire la contextual în care va apărea Anticrist. Luând însă în considerare profeția făcută de Daniel, trebuie să spunem că Anticrist va veni cu siguranță și că va confirma un legământ de pace cu mulți, pentru o săptămână, adică pentru șapte ani. Numai că pacea lui Anticrist va fi falsă, fiindcă va fi propusă de cel ce va fi stăpânit de puterea diavolului și care va urmări în acest timp, împlinirea planurilor diavolului. Și diavolul nu poate oferi pacea (Is.48:22; 57:21).

Ba mai mult decât atât, Anticrist va vorbi de pace în public, dar în ascuns se va pregăti de război. (Dan.11:21-45). Și apoi, la jumătatea săptămânii, adică la mijlocul celor șapte ani propuși a fi de pace, va rupe legământul de pace, se va autoproclama dumnezeu, va pune capăt jertfei necurmate care va fi adusă la templul din Ierusalim și va începe prigoana împotriva evreilor și asupra celor credincioși din biserică. (Dan.9:27; Mat. 24:15-26; 2Tes.2:1-12)

Datorită acestor factori, pacea lui Anticrist va fi falsă, iar toți cei care o vor accepta vor fi înșelați.

Spre deosebire însă de pacea președintelui Trump și de pacea lui Anticrist, Sfânta Scriptură ne descoperă pacea lui Dumnezeu. Despre această pace Scriptura afirmă că:

3. Pacea lui Dumnezeu este adevărată

Deși sunt multe versete biblice în care este descrisă pacea lui Dumnezeu, pentru acest articol aduc în atenție numai declarația pe care apostolul Pavel a făcut-o pentru credincioșii din Filipi, spunând:

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Fil.4:6-7)

Dacă suntem atenți la această declarație făcută de apostolul Pavel, înțelegem că această pace este adevărată, deoarece:

a. Pacea lui Dumnezeu este sigură

Știm aceasta deoarece apostolul Pavel vorbește despre pacea lui Dumnezeu, care exprimă natura lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nostru este ”Dumnezeul păcii”. (1Tes. 5:23; Evrei 13:20-21; Rom. 15:33). Dacă în natura lui, Diavolul este tatăl minciunii și al învrăjbirii, în natura Sa, Dumnezeu este Dumnezeul păcii.

În același timp, pacea lui Dumnezeu este sigură, fiindcă este un dar oferit de Dumnezeu. Știm aceasta deoarece încurajându-i pe ucenici pentru momentele despărțirii, Domnul Isus le-a promis că:

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27)

Iar profetul Isaia descoperind misiunea Domnului Isus, anunță că:

Îl vor numi: “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.” (Is.9:6-7)

Dar, pe lângă aceste mărturii, avem certitudinea că pacea lui Dumnezeu este sigură, fiindcă aceasta este un rod al Duhului Sfânt. Pacea este menționată chiar printre primele roade ale Duhului Sfânt, și este o urmare a prezenței și a stăpânirii Duhului Sfânt în viața celor credincioși. (Gal. 5:22). Dacă cei răi n-au pace, (Is.48:22) în viața celor credincioși pacea este turnată din belșug ca un dar a lui Dumnezeu și un rod al Duhului Sfânt. (Rom.15:13; Col.3:15;2Pet.1:2).

Apoi, urmărind declarația apostolului Pavel făcută pentru credincioșii din Filipi, observăm că:

b. Pacea lui Dumnezeu este superioară

Acest fapt este subliniat în mod concret de apostolul Pavel care spune: ”pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere” (Fil.4:7).

Dacă pacea oferită de oameni este relativă, formală și limitată în timp, pacea lui Dumnezeu este superioară în esența ei și supremă în calitățile ei, fiindcă ea cuprinde sentimentele, cât și intelectul și spiritul ființei umane. În acest sens apostolul Pavel arată că pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile, adică va domina sentimentele, și gândurile, adică ne va stăpâni mintea.

Fiindcă acestă pace vine de la Dumnezeu va avea și o caracteristică spirituală, așa că. omul credincios va fi în pace cu el însuși, va trăi în pace cu semenii și va avea pace cu Dumnezeu. (Ps. 4:8; Rom. 12:17-18; 14:19; Ef. 2:14-17; Rom. 5:1..etc.).

Dar, pe lângă faptul că pacea lui Dumnezeu este sigură și superioară, mărturisirea făcută de apostolul Pavel arată că:

c. Pacea lui Dumnezeu este statornică

În acest sens, el îi asigură pe credincioșii din Filipi, spunându-le că:” pacea lui Dumnezeu … vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus” Fil.4:7.

În această asigurare, apostolul Pavel nu stabilește o anume perioadă de timp, ci, arată că pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus, în mod permanent. Dacă pacea lumii este trecătoare, pacea lui Dumnezeu este trainică, statornică și veșnică. Dumnezeu nu ne oferă pacea Lui astăzi, pentru ca să se răzgândească între timp, sau să se schimbe mâine. Pacea Lui o putem dobândi astăzi, și o putem avea toată viața și întreaga veșnicie.

Trăind în mijlocul acestei lumi învrăjbite în care oamenii sunt purtați încoace și încolo de promisiuni false, valuri de învățătură stricată și de frământări și lupte fără de sfârșit, n-ai vrea să dobândești pacea lui Dumnezeu? Poate te-ai bazat pe oameni și ai fost dezamăgit. În loc de pacea care ți-a fost promisă ai găsit furtună, conflict și învrăjbire. Dacă vrei să ai pace cu tine însuți, cu semenii și cu Dumnezeu, primește pacea pe care o dă Dumnezeu, și viața ta nu va mai fi la fel.

Pentru a avea acest dar suprem: caută pacea (Ps. 34:14), împrietenește-te cu Dumnezeu (Iov 22:21), crede în jertfa Domnului Isus (Ef. 2:14-17), umblă în neprihănire (Rom. 5:1; Luca 2:13-14), iubește și păzește Legea lui Dumnezeu (Ps. 119:165), fii stăpânit de Duhul Sfânt (Gal. 5:22) și fii un făcător de pace (Mat. 5:9).

Și pentru că Dumnezeu este singurul care îți poate oferi acest dar, mă rog asemenea apostolului Pavel, ca:

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!” (Rom.15:13)

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.