O RUGĂCIUNE SURPRINZĂTOARE!

0
223
Ultimele cuvinte rostite de Domnul Isus pe când se afla pe cruce, conțin afirmații surprinzătoare, care pentru cei ce le-au auzit atunci și pentru noi cei de astăzi, sunt deosebit de importante. Începând cu acest mesaj voi prezenta succint fiecare rostire făcută de Domnul Isus pe cruce, arătând care sunt elementele surprinzătoare și învățămintele pe care trebuie să ni le însușim.
 Prima rostire pe care a făcut-o Domnul Isus pe cruce, este o rugăciune surprinzătoare!
Aflat în cele mai groaznice suferințe cauzate de răstignire, când din mâinile și din picioarele Lui curgeau șiroaie de sânge, iar viața îi era pe sfârșite, Domnul Isus S-a rugat spunând:   ” Tată iartă-i căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34)
 Atunci când cei din poporul Său și ostașii romani i-au pricinuit cel mai mare rău, fiindcă L-au arestat, judecat și condamnat la moarte, fără ca să fi făcut vreun rău, Domnul Isus a mijlocit pentru ei toți înaintea Tatălui, și a cerut iertare.
 Analizând această rugăciune, constatăm cu surprindere că în acele momente de durere, Domnul Isus nu S-a rugat pentru Sine, sau pentru ucenici, acei care L-au urmat și nici pentru cei din familia Sa. Ci, El S-a rugat pentru dușmani!
 La fel de surprinzător este și conținutul acestei rugăciuni. El n-a cerut de la Tatăl să vină foc din cer și să-i mistuie pe acei care I-au pricinuit atâta durere, așa cum ucenicii Săi, au fost gata să-I ceară altădată.
 Atunci când au trecut printr-un sat al samaritenilor care n-au vrut să-L primească pe Domnul, care se îndrepta spre Ierusalim, ucenicii Săi i-au cerut: “Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”(Luca 9:54)
 Domnul Isus nu numai că nu le-a ascultat această cerere, dar S-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: “Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” (Luca 9:55-56)
 Domnul Isus, nu a cerut să se coboare foc din cer nici atunci când a fost respins, dar nici atunci când a fost răstignit, cu toate că avea putere să o facă.
Știm acest adevăr prin faptul că atunci când Petru a scos sabia ca să lupte împotriva celor ce au venit să-L aresteze, Domnul i-a spus:
“Pune-ti sabia la locul ei; căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Matei 26:52-53)
 Un grafician a ilustrat acest moment desenând cerul înclinat și pe toți îngerii îngrămădiți la marginea de jos, așteptând un semnal, ca să intervină și să-L apere pe Domnul.
Numai că, deși putea să ceară să se coboare foc din cer, și intervenția a douăsprezece legiuni de îngeri, în loc să ceară pedeapsă , Domnul Isus S-a rugat Tatălui și a cerut iertare nu răzbunare!
 Analizând această rugăciune descoperim măreția dragostei lui Dumnezeu, care îi cuprinde nu numai pe cei credincioși, ci și pe cei împotrivitori. În același timp, rugăciunea înălțată de Domnului Isus de pe cruce, arată că El a fost gata să împlinească misiunea pentru care a venit, plătind orice preț. Misiunea Sa a fost să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. De aceea planul și dorința Sa, a fost mântuirea păcătoșilor și nu pierzarea lor.
 În acest sens apostolul Petru spune că: ”Domnul… are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci, toți să vină la pocăință.” (2Pet.3:9)
 Iar, în timpul săptămânii patimilor când un grup de greci au venit să-L caute pe Domnul, și să-I ofere o posibilitate de scăpare, Domnul Isus le-a spus:
 “A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.” (Ioan 12:23-24)
 Iar după aceea, Domnul Isus a completat planul misiunii Sale, spunând:
“Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!” (Ioan 12:27) Iar după acest moment, rugăciunea Sa a fost:
 ” Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer s-a auzit un glas care zicea: “L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” Ioan 12:28).
 Mai mult însă decât atât; prin rugăciunea pe care Domnul Isus, a rostit-o pe cruce, El a descoperit și starea de vinovăție a celor ce l-au răstignit, spunând: „nu știu ce fac!”
 După întruparea Domnului Isus în mijlocul lumii, cei din neamul lui Israel au mers din rău, în mai rău. Nu L-au așteptat, nu i-au pregătit locul unde avea să se nască și nu L-au primit. În timpul misiunii Sale publice, aceștia n-au crezut spusele Lui, l-au contestat, I s-au împotrivit, L-au respins, iar păcatul lor a culminat, prin faptul că s-au lăsat înduplecați și au cerut condamnarea Sa la moarte.
 Numai că răutatea lor nu s-a potolit nici atunci când Domnul era atârnat pe cruce. În acest timp norodul stătea acolo și privea, fruntașii își băteau joc de Domnul Isus, ostașii îl batjocoreau, iar ca o sfidare totală, ei și-au împărțit hainele Lui, trăgând la sorți. Cu toate acestea, Domnul S-a rugat pentru iertarea tuturor, mărturisind că nu știu ce fac!
Urmărind atitudinea pe care au avut-o față de Domnul Isus cei din vremea Lui, putem spune că aceștia au mers din păcat în alt păcat, și s-au lăsat amăgiți și manipulați spre rău.
 Dar oare astăzi nu este la fel? Dacă Domnul Isus ar veni și în zilele noastre, nu cumva s-ar găsi mulți care s-ar lăsa influențați să strige la moarte, și să voteze pentru o nouă răstignire?
 Faptul că Domnul Isus S-a rugat cerând iertare pentru cei vinovați, arată că există o șansă pentru iertare. Unii dintre cei ce au strigat la moarte, la răstignirea Domnului, au avut parte de această șansă când după învierea Domnului, au crezut și-au cerut iertare, și au fost adăugați la numărul primilor creștini. (Fapte 6:7)
 Păstrând în atenție rugăciunea pentru iertarea celor vinovați, rostită de Domnul Isus pe cruce, lasă-mă să te întreb: ai beneficiat de această binecuvântare a iertării? Te afli în tabăra celor vinovați, sau a celor iertați?
 La sărbătoarea învierii au parte de fericire, cei a căror fărădelege este iertată și au păcatul acoperit. Fiindcă Domnul Isus S-a rugat și pentru iertarea ta, fii pregătit să spui: Doamne, ai milă și de mine; pentru ca rugăciune de iertare a Domnului Isus să se împlinească și în viața ta!
 Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.