O PROMISIUNE SURPRINZĂTOARE

0
321
O PROMISIUNE SURPRINZĂTOARE

Ultimele cuvinte rostite de Domnul Isus pe când se afla pe cruce, conțin afirmații surprinzătoare, care pentru cei ce le-au auzit atunci și pentru noi cei de astăzi, sunt deosebit de importante. Prin acest mesaj voi prezenta cea de-a doua rostire făcută de Domnul Isus pe cruce, arătând care sunt elementele surprinzătoare și învățămintele pe care trebuie să ni le însușim.

Dacă pentru dușmanii care I-au pricinuit moartea, Domnul Isus a rostit o rugăciune surprinzătoare, spunând: ”Tată, iartă-i căci nu știu ce fac”, prin următoarele cuvinte adresate tâlharului răstignit la dreapta Sa, El a făcut o mare promisiune spunând:

Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai!” (Luca23:43)

Această rostire conține o promisiune surprinzătoare, deoarece a fost făcută de Cineva care era pe moarte. Luând în considerare acest fapt, putem să ne întrebăm: ce șansă de împlinire poate să aibă promisiunea unui om muribund? Numai că Cel care a făcut această promisiune nu a fost un om oarecare, ci, Omul, cu O mare, Fiul lui Dumnezeu, care deși a purtat un cort pământesc care urma să moară, El este Dumnezeul cel viu, ale cărui cuvinte sunt adevărate, pline de putere, și se împlinesc întocmai.

La fel, această promisiune este surprinzătoare, fiindcă a fost făcută pentru cineva care nu merita să o primească. Tâlharul care a fost răstignit la dreapta Domnului Isus, a făcut atât de multe rele, încât după legea civilă din zilele de atunci, a fost condamnat la moarte. Pentru faptele pe care le-a săvârșit, pentru el nu a mai fost nici un fel de clemență, ci, a trebuit să suporte pedeapsa capitală. Numai că în ultimele momente de viață, Domnul Isus i-a mai oferit o șansă, prin asigurarea că în aceeași zi va fi împreună cu El, în rai.

Apoi, această promisiune este surprinzătoare și pentru faptul că a fost făcută unui om care mai avea doar câteva clipe din viață. Știm aceasta, fiindcă după numai câteva momente, tâlharilor le-au fost zdrobite picioarele, și au murit înainte de asfințitul soarelui.

Fiindcă Fiul Omului are putere numai pe pământ să ierte păcatele, putem spune că tâlharul de la dreapta Domnului, a prins ultimul tren spre veșnicia pe care urma să o petreacă împreună cu Domnul!

Pe lângă toate acestea, surprinzător este și faptul că această promisiune a fost făcută în termeni foarte preciși. În această rostire, Domnul a indicat persoana, referindu-se la tâlharul din dreapta Sa, timpul în care această promisiune se va împlini, spunând ”astăzi”, compania în care tâlharul avea să petreacă, spunând ”cu Mine”, și locația unde vor ajunge, spunând ”în rai!”

Aceste afirmații ne arată că atunci când a rostit această promisiune pentru tâlharul de la dreapta Sa, Domnul Isus, nu a vorbit în termeni generali și nici nu a lăsat nici o urmă de probabilitate sau de vreo altă alternativă, ci, a vorbit  hotărât, în termeni clari și preciși.

Vorbind astfel despre rai, Domnul Isus a arătat că după moartea Sa, cei credincioși nu mai merg în locuința morților, sau în Șheol, ci, în rai, locul de fericire în care se odihnesc și se bucură, până la ziua învierii.

O altă surpriză este cauzată și de faptul că această promisiune nu a fost adresată și celuilalt tâlhar. Urmărind scena răstignirii Domnului Isus, descoperim că și celălalt tâlhar a fost alături de Domnul, și a îndurat aceleași suferințe cauzate de pedeapsa pe care a trebuit să o suporte pentru păcatele lui. Dar el a murit fără să beneficieze de aceeași promisiune.

Dacă ne întrebăm de ce s-a făcut această diferență, trebuie să luăm în considerare faptul că cel ce a murit la dreapta Domnului, deși era tâlhar, și a trebuit să plătească cu viața pentru relele săvârșite, înainte de a muri, el a făcut câteva lucruri care i-au adus asigurarea că va ajunge în rai, împreună cu Domnul.

Printre aceste acțiuni, este de menționat faptul că el și-a recunoscut păcatul. Atunci când celălalt tâlhar s-a unit cu mulțimea care îl batjocorea pe Domnul, tâlharul de la dreapta Domnului Isus, l-a confruntat spunându-i:

Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” (Luca 23:40-41)

Prin această mărturisire el a recunoscut că pedeapsa pe care o suportă este meritată, și că trebuie să se teamă nu numai de legea civilă și de autoritățile care pot să-i ucidă trupul, ci, mai ales de Dumnezeu, care poate să ucidă atât trupul, cât și sufletul în Gheenă.

După ce și-a recunoscut păcatul, acest tâlhar a mărturisit și credința lui în Dumnezeu. Acest fapt este confirmat prin declarațiile pe care le-a făcut despre Domnul Isus, mărturisind că El este fără de vină, că este împărat, fiindcă I S-a adresat spunându-I ”Doamne”, și că are o Împărăție care are să vină!

Ce credință deosebită! Să recunoști în Cineva care este pe moarte că este Dumnezeu, că are o împărăție, că această împărăție are să vină, și că în această împărăție el poate fi luat în considerare, aceasta este cu adevărat o credință extraordinară!

Apoi, după ce și-a recunoscut păcatul și a mărturisit credința lui în Dumnezeu, acest tâlhar a primit asigurarea că în aceeași zi va fi cu Domnul în rai, fiindcă a apelat în rugăciune la mila și la îndurarea lui Dumnezeu. Cu ultimele lui puteri el s-a rugat spunând:

“Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni în Împărăția Ta!”(Luca23:42)

Luând în considerare această experiență trăită de tâlharul care a fost răstignit la dreapta Domnului Isus înțelegem că raiul este deschis pentru oricine, care își recunoaște păcatul, crede în Dumnezeu, apelează la îndurarea lui Dumnezeu, și își cere iertare, înainte de a fi prea târziu.

De aceea, urmărind această promisiune surprinzătoare făcută de Domnul Isus pe cruce, și experiența tâlharului căruia i-a fost adresată, te întreb: ai siguranța vieții veșnice și că atunci când vei muri vei ajunge în rai? Urmează pașii pe care i-a făcut tâlharul și nu numai că vei ajunge în rai, dar vei avea parte și de slavă și glorie veșnică împreună cu Domnul toată veșnicia!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.