O RUGĂCIUNE ASCULTATĂ

0
482

 

Pandemia generată de coronavirusul COVID-19 ne-a adunat în casă, dar ne-a și motivat la rugăciune. Mai mult ca oricând, în această vreme, am auzit despre multe cauze și îndemnuri, care ne-au fost adresate, pentru a striga împreună pentru mila și îndurarea lui Dumnezeu.

Personal, am adresat o chemare la rugăciune ca să mijlocim împreună în fiecare zi la orele 21, cerând lui Dumnezeu să se îndure de municipiul Suceava, de România și de întreaga lume, și să ne izbăvească din această pandemie. Apoi, am cerut să ne rugăm pentru personalul din linia întâi, care este angajat în lupta împotriva acestei pandemii, precum și pentru cei infectați cu virusul care a adus atâta suferință și durere, cât și pentru ocrotirea celor care au fost scutiți de această încercare, până acum.

Sunt mulțumitor lui Dumnezeu că cei ce au arătat prin like, sau prin comentarii, că sunt gata să se roage pentru aceste cauze, au depășit numărul de 500 de credincioși. Printre aceștia sunt nu numai suceveni, ci și credincioși din țară și din străinătate. Un lanț frumos de post și rugăciune; nu-i așa? Acum însă după atâtea rugăciuni, se poate să ne întrebăm: oare ascultă Dumnezeu rugăciunile pe care le-am înălțat? Și dacă El ne ascultă, care este răspunsul pe care îl vom primi?

Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură de faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunile și răspunde celor ce îl cheamă. De aceea putem să ne bazăm pe făgăduința Scripturii care ne anunță că atunci:” Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.” Ps.34:6-7, sau pe îndemnul:” Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” Ps.50:15.

Iar, David, omul după inima lui Dumnezeu, care s-a bucurat de răspuns din partea lui Dumnezeu la rugăciunile lui, a mărturisit:” Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.” Ps 34:4

Dacă acestea sunt spusele Scripturii și experiențele celor ce au umblat cu Dumnezeu, oare putem avea și noi parte de aceeași binecuvântare? Iar, dacă atunci când Dumnezeu răspunde la ceea ce I-am cerut, răspunsul Lui poate fi: DA, NU, sau MAI AȘTEAPTĂ, care dintre aceste răspunsuri vor fi rostite în dreptul nostru?

Pentru a înțelege felul în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor care Îi sunt adresate, și cum ar trebui să ne rugăm ca să primim un răspuns afirmativ la rugăciunile noastre, voi aduce în atenție exemplul orbului Bartimeu. Marcu 10:46-52.

Acest om fără vedere, cerșea milă, de la trecătorii care treceau pe drumul care lega Ierihonul de Ierusalim. Într-o zi însă a auzit că pe acest drum trece Isus, împreună cu ucenicii Săi, care se suiau la Ierusalim. Când a auzit că trece Isus, orbul Bartimeu, a început să se roage strigând:

”Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Marcu 10:47. Pentru că unii îl certau să tacă, el a început să strige și mai tare:” Fiul lui David, ai milă de mine!” Marcu 10:48

Deși era înconjurat de ucenici și de mulțime, Domnul Isus i-a auzit rugăciunea, și l-a chemat la El. Când I s-a spus că Isus îl cheamă, Bartimeu și-a lăsat haina, a sărit din locul unde era și a venit la Domnul. Ajungând în fața Domnului Isus, Bartimeu a fost întrebat de Domnul: Ce vrei să-ți fac?

După această întrebare a Domnului Isus, Bartimeu și-a rostit rugăciunea cu mai multă hotărâre spunând:” Rabuni, să capăt vederea!”.Acestei rugăciuni, Domnul Isus i-a răspuns imediat, spunând: Du-te, credința ta te-a mântuit. Marcu 10:52.

Bartimeu a primit la rugăciunea lui un răspuns imediat, întocmai și îndoit, incluzând atât vindecarea fizică, cât și cea spirituală.

Nu-i așa că ne dorim și noi un așa răspuns la rugăciunea noastră? Pentru a înțelege cum de a primit Bartimeu un așa răspuns, trebuie să luăm în considerare faptul că rugăciunea lui:

1. A avut o adresare corectă

Când a strigat după ajutor, orbul Bartimeu a apelat la cine trebuie și a folosit o adresare corectă. Este demn de remarcat faptul că el nu a apelat la fecioara Maria, și nici la vreunul dintre apostoli, ci s-a adresat direct Domnului Isus. În adresarea sa, Bartimeu nu l-a numit pe Domnul Isus, Fiul tâmplarului din Nazaret, așa cum o făceau cei mai mulți din acea vreme, ci, Fiul lui David. În acest fel, el a recunoscut că Domnul Isus este urmașul promis lui David, care va domni veșnic pe tronul lui Israel. 2 Sam.7:12.

Dacă îți dorești răspuns la rugăciunile tale, alege bine persoana căreia i te adresezi. Dacă apelezi la oameni, sau la oricare altă autoritate, nu vei primi răspunsul așteptat. Fiindcă ajutorul vine numai de la Domnul, care a creat cerurile și pământul. Ps.121:2. Iar, însuși Domnul Isus a spus că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr, Ioan 4:22, și se vor ruga în numele Său. În acest sens, El i-a învățat pe ucenici spunându-le:” Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16:24

2. A fost stăruitoare

Bartimeu a avut multe motive să renunța la rugăciunea lui. Domnul Isus era grăbit, fiindcă se îndrepta spre Ierusalim, unde avea să împlinească cea mai importantă parte a misiunii Sale. El, era înconjurat de o mare mulțime care făcea mare zgomot, iar unii din mulțime, l-au certat să tacă. Marcu 10:48.

Cu toate acestea, el a depășit orice obstacol. Când i s-a cerut să tacă, a strigat și mai tare. S-a rugat atunci când Domnul Isus era pe drum înconjurat de mulțime, când mulțimea îl certa să tacă, și când a fost față în față cu Domnul. Câtă stăruință! Nu cumva noi încetăm rugăciunea la primul obstacol? Ce facem atunci când oamenii ne interzic să ne mai rugăm? Și rugăciunea noastră mai este aceeași și atunci când stăm față în față cu Domnul?

De aceea, pentru a primi răspuns la rugăciunile noastre, trebuie să ne rugăm cu stăruință și să nu renunțăm indiferent de cât de mari sunt obstacolele sau împotrivirile pe care trebuie să le trecem. Domnul Isus i-a învățat pe ucenici să se roage necurmat și să nu se lase, dând exemplul o văduvă care a stăruit de un judecător nedrept și l-a tot rugat până ce I s-a făcut dreptate. Luca 18:1-8

3. A fost concretă

Este interesant faptul că atunci când s-a rugat, Bartimeu nu a citit o poezie, și nici nu a împlinit un ceremonial, ci, a spus Domnului în cuvinte simple nevoia pe care o avea. De aceea el a repetat strigătul: Fiul lui David, ai milă de mine! Marcu 10:47-48. Iar când Domnu l-a întrebat: Ce vrei să-ți fac? El nu a început cu o poveste descriind ce înseamnă a fi orb, de când s-a îmbolnăvit, sau pe cine îi consideră vinovați pentru boala lui, ci, a cerut în mod concret:” să capăt vederea” Marcu 10:51

Cum sunt rugăciunile tale? Sunt ele o expresie a dorințelor și a nevoilor pe care le ai, exprimate într-un mod concret? Ce ai spune în trei cuvinte dacă Domnul te-ar întreba astăzi: Ce vrei să-ți fac? Știi care este lucrul cel mai important pe care I l-ai cere Domnului?

De aceea, ca să capeți răspuns de la Domnul la rugăciunile tale, notează și cere-I Domnului, lucrul cel mai important pe care ți l-ai dori, sau ceea ce îți este de cea mai mare nevoie. Psalmistul David a spus:” Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.” Ps.27:4.

4. A fost făcută cu credință

Când a privit la orbul Bartimeu, Domnul Isus nu a analizat forma de exprimare, sau intonația cu care el s-a rugat, ci i-a evaluat credința. Știm aceasta fiindcă după ce l-a ascult, în răspunsul Său, Domnul Isus i-a spus: Du-te, credința ta te-a mântuit” Marcu 10:52. Despre cei din vremea Lui, Domnul Isus a spus:” „Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima le este departe de Mine” Mat.15:8.

Iar, Iacov fratele Domnului a arătat că multe rugăciuni nu sunt ascultate, spunând: Nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” Iacov.4:2-3

Ce răspuns ai primi dacă ai fi pus pe cântar și ți-ar fi evaluată credința? Despre rugăciunea credinței, Domnul Isus a spus ucenicilor:” Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide.” Mat.7:7-8.

Și, ”Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia:” Ridică-te și aruncă-te în mare”, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea. Marcu 11:23-24.

După toate aceste afirmații, nu ne rămâne decât să spunem: Doamne mărește-ne credința; și ajută-ne să ne rugăm în așa fel încât să ne poți spune: ”du-te și facăți-se după credința ta!”

5. A fost urmată de ascultare

Orbul Bartimeu este un exemplu pentru noi nu numai prin felul în care s-a rugat, ci și prin ceea ce a făcut după aceea. După ce I s-au deschis ochii, el nu a spus: acum să contemplez natura,

sau, să mă duc la ai mei să-i văd cum arată, ci, s-a angajat să-L urmeze pe Domnul, mergând pe drum după Isus. Marcu 10:52

Ce ai făcut atunci când Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune? Ai spus mulțumesc, asemenea samariteanului lepros care a fost vindecat de Domnul? Sau te-ai asemănat cu ceilalți nouă leproși care și-au văzut de ale lor? Poate că ai spus mulțumesc, imediat după ce ai primit răspuns la rugăciune, dar ce ai făcut după aceea? Ai mai urmat pe Domnul?

Dacă încă n-ai primit răspuns la rugăciune, vezi dacă rugăciunea ta este asemenea rugăciunii orbului Bartimeu. Dacă mai sunt aspecte de corectat, schimbă acum ceea ce trebuie îndreptat și apoi așteaptă cu credință răspunsul lui Dumnezeu.

Chiar dacă acest răspuns este NU, sau MAI AȘTEAPTĂ, fii gata să îl primești cu mulțumire, fiindcă ceea ce ne oferă Dumnezeu, este cel mai bun lucru pentru noi. Avem această siguranță prin declarația Scripturii care ne spune că:” toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” Rom. 8:28.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.