O casă în care a intrat mântuirea

0
762

 

În această vreme în care ne amintim de patimile Domnului Isus, suntem conștientizați încă o dată, de măsura durerii îndurată de Fiul lui Dumnezeu care a plătit cu prețul vieții, iertarea păcatelor noastre. Pe lângă factorii care I-au pricinuit multă durere fizică, au fost și multe cauze care i-au pricinuit Domnului o mare durere sufletească. Astfel, El a fost respins de poporul Său, a fost neînțeles de ucenici, a fost trădat de unul dintre cei ce L-au urmat, a fost judecat de acei ce pretindeau că slujesc lui Dumnezeu, a fost părăsit de ucenici atunci când avea cea mai mare nevoie de ajutorul lor, și numărul acestor factori ar putea să continue.

În această săptămână a patimilor, când rând pe rând cei din Ierusalim s-au întrecut în a-L respinge pe Domnul, cu câteva zile înainte, a fost însă o inimă care s-a deschis pentru El și o casă în care a fost primit. Pentru a descoperi acest fapt, aduc în atenție cazul lui Zacheu, și al casei lui, care l-a primit pe Domnul, și în casa căruia a intrat mântuirea. Pentru a înțelege cum de a fost posibil ca într-o vreme criză și de respingere a Domnului Isus, o inimă și o casă să se deschidă pentru El și să primească mântuirea, trebuie să luăm în considerare:

1. Obstacolele din calea mântuirii

Înainte ca Zacheu să-L aibă pe Domnul Isus în casa lui și să primească mântuirea, a trebuit să depășească multe obstacole. Primul obstacol a fost mulțimea. Domnul Isus trecea prin Ierihon înconjurat de foarte mulți oameni. Aceștia îl înconjurau pe Domnul din toate părțile și îl însoțeau în drumul către Ierusalim. Iar, în acest context, era foarte greu ca cineva să vorbească în mod personal cu Domnul, și cu mult mai puțin probabil, ca Domnul să vină în casa lui. Apoi, Domnul Isus era în trecere prin Ierihon, și era grăbit să meargă la Ierusalim pentru a împlini cea mai importantă lucrare pentru care venise pe pământ. De aceea, Zacheu putea să spună: Isus are treburi mult mai importante, cum să-L deranjez tocmai acum.

Alte obstacole puteau fi generate de statura lui fizică, statutul social pe care îl avea și starea lui spirituală. Sfânta Scriptură arată că el era mic de statură, era șeful vameșilor, care erau considerați de evrei cei mai păcătoși dintre oameni, și era împovărat de vinovăția cauzată de multe nedreptăți, pe care le făcuseră. În fața acestor obstacole, cred că Zacheu mai degrabă ar fi preferat să se ascundă, decât să iasă în public și mai ales să meargă ca să-L vadă pe Domnul Isus.

Ce să mai spunem despre alte obstacole precum: expunerea publică, emoția de a sta în fața Domnului Isus, rușinea și dezonoarea de a se fi urcat într-un dud, și teama de a nu fi descoperit și demascat. Lui însă nu i-a păsat de gura lumii și nici de ce ar putea să i se întâmple, ci, a depășit orice obstacol și a mers să-L vadă pe Domnul Isus.

Au fost obstacole în calea mântuirii pentru Zacheu, dar sunt obstacole și în calea mântuirii pentru oamenii din zilele noastre. Printre acestea aș enumera: religiozitatea, statutul social, rușinea de oameni, teama de a nu fi ridiculizat, sentimentul de vinovăție, amânarea, necredința, și lista ar putea să continue.

Care sunt obstacolele de nedepășit pentru tine? Ce te-a oprit să-L cauți, și să-L întâlnești pe Domnul până acum?. Fiindcă Zacheu a depășit toate obstacolele, îndemnul lui Dumnezeu prin Cuvântul Scripturii pentru cei care mai zăbovesc este:

” Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” Is.55:6-7, și

”… fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” Evr.12:1

2. Oferta mântuirii

Tot ce și-a dorit Zacheu a fost numai să-L vadă pe Domnul Isus. Numai că Domnul i-a oferit mult mai mult decât el se aștepta. El, s-a oprit în dreptul pomului în care Zacheu se urcase, i-a vorbit pe nume spunându-i ”Zachee , dă-te jos în grabă”, și S-a oferit să meargă în casa lui . Acest fapt este confirmat de afirmația:”Astăzi trebuie să rămân în casa ta” Luca 19:5/b. Iar, pe când se afla în casa lui Zacheu, Domnul Isus a întărit această promisiune, spunând: ”Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta” Luca 19:9/a

Ce experiență minunată; să primești daruri mai mari decât cele pe care le-ai aștepta. Experiența lui Zacheu confirmă faptul că atunci când cineva face un pas spre Domnul, Dumnezeu face doi pași spre el!

Nu trebuie să-l invidiem însă pe Zacheu, fiindcă oferta primită de Zacheu este și pentru noi. Așa cum s-a oprit atunci în dreptul lui Zacheu, astăzi Domnul Isus se oprește și în dreptul tău. El știe unde te-ai ascuns și te cheamă pe nume. Lui Zacheu i-a vorbit în mod direct. Astăzi însă îți vorbește prin Cuvântul Scripturii, împrejurările vieții, și experiențele directe. Îi auzi glasul care te cheamă pe nume.

Mântuirea este oferta lui Dumnezeu și pentru tine. Fii gata să-I răspunzi Domnului și primește prin credință ceea ce El îți oferă, fiindcă mâine s-ar putea să fie prea târziu. Acest adevăr este confirmat de atenționarea: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Evrei 4:7

3. Onorarea mântuirii

Surprinzător este nu numai faptul că Domnul Isus s-a oprit în fața lui Zacheu, ci și modul în care care Zacheu a onorat oferta făcută de Domnul. Astfel el a crezut spusele Domnului, a ascultat și s-a dat jos în grabă, și L-a primit pe Domnul Isus cu bucurie.

Mai mult decât atât, Zacheu s-a pocăit. Descoperim aceasta fiindcă stând în fața Domnului, el a mărturisit:”Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” Luca 19:8. Această declarație ne arată că pocăința lui Zacheu n-a fost formală, sau numai de pe buze, ci a fost una reală, confirmată de fapte. Ca să se bucure de prezența Domnului și de oferta lui Dumnezeu, el și-a mărturisit trecutul și a îndreptat greșelile. Cum onorezi tu oferta lui Dumnezeu?

Durerea inimii mele este că în această vreme așa de mulți oameni nu cred în ceea ce spune Domnul, nu sunt gata să asculte, și mai mult, nu sepocăiesc. Deși își doresc un viitor binecuvântat, nu-și rezolvă problemele trecutului. Ca să nu te numeri printre acești oameni, ia aminte la făgăduința Domnului care ne asigură că:

” … tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:11-12

4. Oportunitățile mântuirii

Cei ce l-au însoțit pe Domnul în călătoria spre Ierusalim, n-au înțeles nimic din ceea ce i s-a întâmplat lui Zacheu. În loc să-L slăvească pe Dumnezeu, pentru că un vameș s-a pocăit, ei s-au poticnit în faptul că Domnul Isus a intrat în casa acestuia, și au început să cârtească spunând: “A intrat să găzduiască la un om păcătos!”Luca 19:7/b

Numai că în acea vreme, Zacheu cel mântuit, a avut parte de alte oportunități oferite de Domnul. Și anume: a fost apărat de Domnul Isus în fața disprețuitorilor și a fost înălțat de Domnul, care l-a numit un fiu a lui Avraam. ” Isus i-a zis: “Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.”Luca 19:9 .

Ce mare contrast: mulțimea îl vedea pe Zacheu fiind un om păcătos, iar Domnul Isus l-a văzut ca fiu a lui Avraam. Pînă atunci Zacheu era urmaș a lui Avraam după trup, deoarece făcea parte din neamul lui Israel, Acum însă el a ajuns un urmaș a lui Avraam prin credință. În acest sens apostolul Pavel spune:

” Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel; şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: “În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele.” Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.” Rom.9:6-8

Nu cumva te mândrești cu numele de creștin și te lauzi cu faptul că împlinești datinile și obiceiurile păstrate din moși strămoși? Adevărații creștini sunt nu cei ce au o religie ci, cei ce au o relație cu Dumnezeu având credința lui Avraam și L-au primit și îl urmează pe Domnul Isus.

5. Obligațiile celor mântuiți

Experiența lui Zacheu este un contrast cu cea a tânărului bogat, care a venit la Domnul Isus căutând să găsească răspuns pentru viața veșnică, când Domnul Isus și-a început călătoria spre Ierusalim. Acesta a plecat de la Domnul Isus întristat de tot, fără să primească ceea ce și-a dorit. Deși îi lipsea numai un singur lucru, acesta n-a crezut, și acest fapt a făcut să piardă mântuirea și viața veșnică pe care și-o dorea.

Zacheu însă a fost un alt bogat, care a fost chemat de Domnul pe când trecea prin Ierihon, tot în timpul aceleiași călătorii spre Ierusalim, dar care a crezut, a ascultat și L-a primit pe Domnul în casa și inima lui.

Tânărul bogat a rămas întristat, pe când Zacheu a fost plin de bucurie. Scriptura nu ne mai spune nimic despre ceea ce s-a întâmplat cu Zacheu, după întâlnirea cu Domnul Isus. Tradiția însă menționează faptul că Zacheu a rămas credincios.

El a fost unul dintre cei 70 de urmași ai Domnului, iar după moartea, învierea și înălțarea Domnului la cer, l-a însoțit în misiune pe apostolul Petru. A fost numit episcop al bisericilor din Cezarea și a murit în pace, de moarte naturală. El este sărbătorit și astăzi, în ziua de 20 Aprilie.

Acest fapt ne arată că cei ce au primit mântuirea trebuie să continue să trăiască ca oameni mântuiți. Nu-i suficientă doar o ocazie a întâlnirii cu Domnul, ci trebuie să trăim ca oameni mântuiți urmând și slujind pe Domnul până la moarte. Cu cine te asemeni? Ești asemenea tânărului bogat care a avut sărbători întristate, sau asemenea lui Zacheu care a avut sărători fericite?

Pentru că îți doresc ”sărbători fericite”, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să ai inima și casa deschise pentru Domnul, pentru ca prin jertfa Lui să primești mântuirea, și împreună cu El să ai parte de bucurie și binecuvântare deplină. Sărbători fericite!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.