LECȚIILE CORONAVIRUSULUI COVID-19

0
102

 

În aproape patru luni de când a început să acționeze virusul COVID-19, am învățat foarte multe lecții referitoare la această boală respiratorie atât de contagioasă. În acest timp ni s-a explicat cum a apărut acest virus, cum se propagă, care sunt simptomele celor infectați, cum să ne protejăm ca să nu ne îmbolnăvim, cum sunt tratați cei ce s-au îmbolnăvit, și care sunt previziunile pentru zilele care urmează. La fel, în acest timp se păstrează o monitorizare strictă la nivel mondial privind numărul îmbolnăvirilor, a celor ce sunt în carantină și în izolare, precum și numărul celor ce au decedat. Am putea spune că din punct de vedere medical, al protecției personale și al efectelor pe care le produce, am învățat multe lecții despre acest coronavirus. Totuși, mai sunt anumite lecții pe care trebuie să le învățăm, și care în tot acest timp au rămas neobservate. De aceea în acest articol voi aduce în atenție cinci dintre aceste lecții, însoțite de rugăciunea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să le putem învăța și aplica.

1. Pandemia generată de COVID-19 este o confirmare

Pandemiile nu sunt o noutate. Acestea au afectat omenirea în diferite momente ale istoriei, și sunt menționate și în Sfânta Scriptură. Astfel sub numirea termenului ebraic ”deber”, care poate fi tradus prin molimă, ciumă, sau plagă, pandemia apare menționată de 49 de ori în Vechiul Testament, iar sub numirea de ”loimos” din limba greacă, care are același înțeles, apare menționată de de patru ori în Noul Testament.

Un caz specific este cel din Apocalipsa 6:7, unde pentru molimă, în textul original este folosit termenul ”thanatos”, care în unul dintre sensurile lui, înseamnă moarte năpraznică cauzată de molimă.

Prima dată în Scriptură este menționată ciuma de către Moise, care îi spune lui faraon: ”Ni s-a arătat Dumnezeul Evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciuma sau cu sabie.” Ex.5:3. Iar ultima dată este menționată molima în timpul în care va fi ruptă pecetea a patra: ” Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând:”Vino și vezi!”M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, și împreună cu el venea după el Locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului.” Ap.6:7-8.

Sper să nu vă fi obosit deja cu această prezentare mai teologică. Dar ceea ce doresc să învățăm prin toate aceste sublinieri, este că prezența pandemiei este o confirmare a spuselor Sfintei Scripturi. Ceea ce a anunțat Dumnezeu cu mult timp înainte, s-a împlinit deseori în istorie, și este o realitate pe care o trăim și astăzi. De aceea, ar trebui să dăm mai mult credit Scripturii, pe care ar trebui să o citim, să o trăim și să o facem cunoscut și altora. Dacă unii așteaptă o dovadă a autenticității Scripturii, printre multe alte dovezi și pandemia generată de coronavirusul COVID-19 este o confirmare a faptului că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu care se împlinește întocmai.

2. Pandemia generată de COVID-19 este o atenționare

Spun aceasta deoarece în multe situații menționate de Cuvântul lui Dumnezeu, molima, ciuma și plăgile au fost îngăduite de Dumnezeu ca o pedeapsă pentru starea de necredință și de păcat. Astfel, plăgile au venit peste faraon și peste egipteni, fiindcă n-au crezut, n-au ascultat și s-au împotrivit lui Moise și lui Dumnezeu. Cele 10 plăgi au fost o dovadă dată lui faraon despre puterea lui Dumnezeu care are autoritate asupra fiecărui domeniu al existenței, dar și o mărturie a faptului că Dumnezeu este drept și pedepsește păcatul.

Și cei din neamul lui Israel au trebuit să învețe acest adevăr prin realitatea blestemelor de care vor avea parte în cazul necredinței și a neascultării. Lor Dumnezeu le-a spus prin Moise:

”Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile Mele şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi face atunci: ….”Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu; şi când vă veţi strânge în cetăţile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului.” Lev.16:1-39

Același adevăr este subliniat și în blestemele care vor urma din pricina necredinței și a neascultării rostite de Moise pentru a doua generație de israeliți, înainte de intrarea în Canaan:

” Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp. ……”Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în ţara pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu şi cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri.”

Împăratul David a înțeles grozăvia acestei pedepse după ce n-a ascultat pe Domnul și a făcut numărătoarea poporului pe care Dumnezeu îi poruncise să nu o facă.

” Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Şi David a zis lui Dumnezeu: “Am săvârşit un mare păcat făcând lucrul acesta! Acum, iartă fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun! 1 Cron.21:7-8

Cînd proorocul Gad i-a spus lui David că pentru necredința și neascultarea lui, urmează o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, David a răspuns: ” Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!” Domnul a trimis ciuma în Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel. 1Cron.21:13-14.

În toate aceste cazuri vedem că ciuma, molima și plăgile, sunt o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru starea de necredință și de păcat. Mai este însă un pasaj din Sfânta Scriptură în care ni se arată că ciuma și molima este o dovadă a slavei, a sfințeniei și a dreptății lui Dumnezeu. Habacuc a primit ca răspuns al rugăciunilor lui o dovadă a măreției lui Dumnezeu, despre care a mărturisit spunând:

” Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Sfânt vine din muntele Paran…- Măreţia Lui acoperă cerurile, şi slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele Lui. ” Habacuc 3:3-5

Atenționarea de care trebuie să ținem seama acum în timpul pandemiei generate de COVID-19 este că Dumnezeu pedepsește păcatul. El este un Dumnezeu de trei ori Sfânt care nu poate să

vadă nelegiuirea fără ca să o pedepsească. Dacă a venit pedeapsa peste Faraon și cei din Egipt, precum și peste poporul Israel atunci când acesta a păcătuit, oare ce ni se cuvine nouă astăzi? Nu cumva pandemia este prea puțin, față de pedeapsa pe care o merităm? Eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne oprim din păcat, pentru ca nu cumva să ne prindă dezlănțuirea mâniei Mielului.

3. Pandemia generată de COVID-19 este un semnal

Pe lângă faptul că trebuie să privim pandemia generată de COVID-19 ca o confirmare a autenticității Scripturii și ca o pedeapsă pentru păcat, trebuie să privim această pandemie ca un semnal al deșteptării. Domnul Isus a anunțat că înaintea revenirii lui, vor fi mai multe semne care vor preceda acest moment. Printre aceste semne, El a menționat și faptul că:

” Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumă:” Mat.24:7. De aceea pandemia (ciuma), trebuie privită ca un început al durerilor și ca un anunț care prevestește venirea Domnului Isus.

În același timp, ciuma este o prevestire a judecății lui Dumnezeu asupra armatei lui Gog și Magog. Profetul Ezechiel anunță că:

”În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: în ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.

Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi şi toate zidurile vor cădea la pământ.

Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năprasnică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui şi peste popoarele cele multe care vor fi cu el.

Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sunt Domnul.” Ezec. 38:18-23

Dumnezeu care vorbește când într-un fel când în altul, folosește această pandemie pentru a ne anunța că a venit începutul durerilor, că Domnul Isus este aproape să vină și că cei ce se vor împotrivi lui Dumnezeu și vor lupta împotriva Israelului, nu au nici o șansă de izbândă. Știu că pandemia generată de coronavirus te-a înspăimântat, această situație ar trebui însă să te trezească și să te ajute să înțelegi în ce situație te afli. Poate Dumnezeu ți-a vorbit de multe ori până acum și ai ignorat mesajul deșteptării. Vei face la fel și acum? Pentru a nu repeta greșelile anterioare ia seama la faptul că:

4. Pandemia generată de COVID-19 este o provocare

Nu este suficient să auzim despre această pandemie, sau să ne adăpostim de infestarea cu acest virus ca să scăpăm de ea, ci, trebuie să facem ceva mai mult.

Mai întâi pandemia generată de coronavirusul COVID-19, trebuie să ne antreneze la rugăciune. În rugăciune înălțată de Solomon la sfințirea Templului de la Ierusalim, el a strigat către Dumnezeu spunând:

” Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi în ţară, când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel: dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel, va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte mustrarea cugetului lui şi va întinde mâinile spre casa aceasta – ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; lucrează şi răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de Tine în tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri! ” 1 Împ.8:37-40

Așa cum cei din neamul lui Israel, atunci când venea ciuma, trebuiau să-și întindă mâinile spre templul din Ierusalim și să se roage, acum când a venit pandemia peste noi, trebuie să ne ridicăm mâinile spre cer, spre locul unde este adevăratul templu și să ne rugăm cu stăruință.

Pe lângă rugăciune, în timpul pandemiei suntem chemați și la pocăință. Trebuie să ne recunoaștem păcatele, să le mărturisim și să părăsim orice faptă care atrage mânia lui Dumnezeu: Despre cei din neamul lui Israel, Dumnezeu spune cu mare durere:

” V-am lovit cu rugină în grâu şi cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii şi măslinii voştri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul! – Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia şi am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Şi cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul. Amos.4:9-10.

Câtă nepăsare și câtă indiferență: În mijlocul atâtor necazuri cei din neamul lui Israel nu s-au pocăit. Oare astăzi nu este la fel?

Dacă dorim ca Dumnezeu să oprească urgia și să ne vindece țara trebuie să ascultăm îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu care ne spune și nouă așa cum i-a spus lui Solomon:

” Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara”.2Cron.7:13-14.

Dar pe lângă rugăciune și pocăință, trebuie să folosim această vreme pentru a mărturisi Evanghelia. În pandemia generate de Coronavirusul Covid-19 sunt oameni paralizați de teamă, în singurătate, și fără nădejde în fața morții și a întâlnirii cu Dumnezeu. Este de datoria noastră să arătăm că Evanghelia este o veste bună și există nădejde și în fața pandemiei. De aceea mărturisiți Evanghelia celor nemântuiți din casele voastre, celor pe care îi întâlniți la izolare și carantină, colegilor de școală sau de serviciu și tuturor celor cu care vă întâlniți. În felul acesta să-i ajutăm pe cei ce nu-L cunosc pe Domnul să ajungă la mântuire, fiind smulși ca din foc.

5. Pandemia generată de COVID-19 este o oportunitate

În încheiere doresc să arăt că pandemia generată de Covid-19, este și o mare oportunitate. Dumnezeu a îngăduit această încercare și avem siguranța că ”toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” Rom.8:28.

Numai în veșnicie vom vedea ce mare binecuvântare a însemnat pentru cei credincioși această încercare. Dar până atunci nu trebuie să pierdem ocazia de a ne pregăti pentru sfârșitul vieții, și pentru întâlnirea cu Domnul Isus. În aceste zile suntem îndemnați mereu să ne spălăm mâinile.

Avem însă oportunitatea să ne spălăm inima, fiindcă Domnul Isus a spus:”ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” Mat.5:9

Mai avem însă o oportunitate, și aceasta înseamnă slujire. În vremuri ca acestea biserica trebuie să slujească. De aceea, fiți alături de cei ce au nevoie de încurajare, de hrană, îmbrăcăminte, și multe alte nevoi zilnice. Slujind în acest fel veți fi apreciați de Domnul Isus care va spune celor de la dreapta lui:

“Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Mat.25:34-36

Dacă ați învățat lecțiile privitoare la apariția, simptomele și modul de propagare a coronavirusului COVID-19, precum și modul în care trebuie să prevenim infectarea sau să ne tratăm de această boală, rugăciune mea este ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm și lecțiile spirituale care ne sunt transmise prin această pandemie, pentru ca punându-le în practică să fim pregătiți pentru sfârșitul vieții și întâlnirea cu Domnul Isus.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.