INTRĂ ÎN CORABIA SALVĂRII

0
213

 

Dacă din punct de vedere fizic în aceste zile suntem îndemnați să stăm acasă, din punct de vedere spiritual este potrivit să auzim invitația: Intră în corabia salvării! Această invitație i-a fost adresată într-o vreme de criză lui Noe, dar este potrivită și pentru noi, care trăim vremuri asemănătoare. Știm aceasta deoarece însuși Domnul Isus a spus:

”Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.” Luca 17:26-27

De remarcat este faptul că în vremea în care trăim nu numai preocupările oamenilor sunt asemănătoare cu cele ale oamenilor din vremea lui Noe, ci, și atitudinile acestora sunt la fel. Astfel, și astăzi întîlnim aceeași stare de necredință, de aroganță, de sfidare și de batjocură, față de oamenii lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. De aceea invitația ”intră în corabia salvării” este un imperativ mult mai urgent. Pentru a înțelege ce înseamnă acestă invitație și de ce ar trebui să-i dăm curs, aduc în atenție câteva întrebări la care ar trebui să răspundem:

1. De ce să intrăm în corabia salvării?

Făcând o comparație cu experiențele trăite de Noe, înțelegem că trebuie să intrăm în corabia salvării, deoarece această invitație ne este adresată chiar de Dumnezeu. Acest fapt este confirmat de afirmatiile menționate în Genesa 7:1 în care ni se spune că: ”Domnul a zis lui Noe: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.”

Așa cum i-a vorbit în mod personal lui Noe, Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi, adresându-ne aceeași invitație prin chemarea facută de Domnul Isus, care ne spune: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Mat. 11:28

Trebuie însă să intrăm în corabia salvării nu numai pentru faptul că această invitație ne este adresată de Dumnezeu, ci și datorită faptului că urmează pedeapsa lui Dumnezeu. Noe a fost invitat să intre în corabie înainte ca să vină potopul. Dacă a fost o judecată și o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cei din vremea lui Noe, urmează o pedeapsă a lui Dumnezeu și pentru toți cei păcătoși din zilele noastre.

Sfânta Scriptură ne atenționează de acest fapt, menționând: ”Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! Evrei 10:31, și: ”suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?” 1 Pet. 4:17-18

În vremea lui Noe, pedeapsa lui Dumnezeu pentru oamenii care trăiau în păcat a fost prin potop, pe când în timpul în care trăim, pedeapsa lui Dumnezeu va fi prin foc. Despre acest fapt Sfânta Scriptură spune că: ”Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” 2Pet. 3:10.

În fața acestor fenomene cosmice care îi vor cuprinde pe toți locuitorii lumii, suntem invitați să intrăm în corabia salvării, fiindcă afară de corabia salvării nu este chip de scăpare. Sunt unii

oameni care încearcă să își construiască ei înșiși corabia lor, prin care să-și scape viața. Astfel unii își construiesc buncăre, alții se adăpostesc pe insule nelocuite, sau alții își caută scăparea la adăpostul religiei, a faptelor bune, sau a ajutorului oferit de oameni, de biserică sau de sfinți. Numai că niciunul dintre aceste locuri nu este o corabie sigură.

În ziua când va începe mania lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură arată că: ”Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: “Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” Apoc. 6:15-17.

Peșterile, munții și stîncile, nu vor fi loc de scăpare ci, factori de pedeapsă. Acest fapt arată că afară de corabia salvării nu există alt loc de scăpare. Robul care a ajuns la nunta fiului de împărat fără să aibe hiana de nuntă, a fost aruncat afară. Și afară este plânsul și scrâșnirea dinților. Mat. 25:30

Dacă prin cele afirmate am înțeles că trebuie să intrăm în corabia salvării, este important să știm și:

2. Care este această corabie a salvării?

Pentru corabia în care a fost invitat să intre, Noe a trebuit să lucreze zile în șir împreună cu familia lui. Unii exegeți afirmă că acest timp ar fi fost de 120 de ani. Gen. 6:3

Pentru noi însă, corabia salvării este pregătită de către Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru ale întregii lumi. Iar apostolul Pavel arată că toți cei păcătoși au parte de acest har oferit de Dumnezeu, spunând:

”Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Ef. 2:4-9

Ce mare oportunitate! Pentru noi corabia salvării este asigurată de către Dumnezeu și această corabie este reală, este unică, este suficientă, este sigură și accesibilă. Astăzi ușa acestei corăbii încă mai este deschisă, iar cei ce își doresc să își scape viața pot să intre, dând năvală. Dar pentru a ști cine poate avea parte de acest har trebuie să găsim răspuns și la întrebarea:

3. Cine poate intra în corabia salvării?

Faptul că Noe a fost invitat să intre în corabie n-a fost meritul lui, ci, un har oferit de Dumnezeu. Despre el Cuvântul Scripturii spune: Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu.” Gen. 6:8. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de Noe, El se îndură și de noi. De aceea intrarea în corabia salvării este o dovadă a dragostei, a milei și-a îndurării lui Dumnezeu. În acest sens, apostolul Pavel ne atenționează spunând:

”Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.

Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” Rom.2:1-6

Dacă intrarea în Corabia salvării este oferta dragostei lui Dumnezeu, cei care doresc să intre trebuie să creadă, să trăiască în neprihănire, să slujească lui Dumnezeu și să asculte necondiționat. Toate aceste condiții au fost împlinite de Noe. El a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt într-o vreme în care nu era nici un semn al pedepsei pe care Dumnezeu a anunțat-o. A fost un om care trăia o viață curată, încât despre el s-a afirmat: ”Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu” Gen. 6:9

Într-o vreme în care pământul era plin de sâlnicie și orice făptură își stricase calea pe pământ, Noe a trăit altfel. El a fost neprihănit și a umblat cu Dumnezeu.

Ce să mai spunem de felul în care el a împlinit ceea ce i-a cerut Dumnezeu. De mai multe ori se afirmă despre bel faptul că::” Noe a făcut tot ce-I poruncise Dumnezeu” Gen.6:22;7:5,9

El nu a făcut o parte din ceea ce Dumnezeu îi poruncise, nu a făcut ceea ce era mai ușor, sau ceea ce îi făcea plăcere, ci, a făcut întocmai și tot ce i-a poruncit Dumnezeu.

Dar, el rămâne un exemplu pentru noi și prin măsura ascultării. Astfel descoperim că el a ascultat atunci când i-a vorbit Dumnezeu, a ascultat atunci când Dumnezeu i-a poruncit să facă o corabie și a respectat întocmai dimensiunile anunțate, dar a ascultat și atunci când Dumnezeu i-a poruncit să intre în corabie.

El a ascultat și a luat cu sine pe toți cei din casa lui, si toate animalele si păsărtile conform instrucțiunilor date de Dumnezeu. Nu a spus mai sunt șapte zile în care ușa corabiei va fi deschisă. Voi intra în ultima zi. Și nici nu a zis nu pot să iau elefantul fiindcă este prea mare, sau maimutele fiindcă sunt prea gălăgioase, sau porcii fiindcă prea mizerabili. A ascultat pînă în cele mai mici detalii, împlinind imediat tot ce i-a cerut Dumnezeu.

Nu-i așa că îți dorești să fii în corabia salvării atunci când va începe mania lui Dumnezeu. Pandemia generată de coronavirus este un semn care anunță doar începutul durerilor. Însă nu mai este mult și se vor deschide zăgazurile cerului ca să cadă nu ploaie, ci foc și puceoasă, așa cum s-a întîmplat în cazul cetăților Sodoma și Gomora.

Fiindcă acest timp este așa de aproape, lasă-mă să te întreb: Ești în corabie, sau ești afară? Dacă încă ești afară, nu uita că harul lui Dumnezeu este valabil și pentru tine. De aceea crede în Dumnezeu și acceptă jertfa Domnului Isus ca să ai parte de mântuire. Apoi, umblă cu Dumnezeu în neprihănire, slujește lui Dumnezeu și împlinește tot ceea ce El îți poruncește și ascultă necondiționat, intrând în corabia salvării înainte ca ușa harului să se închidă.

Iar dacă tu ești în corabie, sunt și toți cei din casa ta împreună cu tine? Dacă unii lipsesc este timpul să te rogi pentru ei, să le vestești Evanghelia, și să le fii un exemplu, ajutându-i și pe ei să intre în corabia salvării înainte de a fi prea târziu.

Tot ce mă rog în această vreme este ca Dumnezeu să te ajute să intrii în corabia salvării și împreună cu tine să fie și toți cei din familia ta, încât să poți spune la fel ca Iosua: ”Cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului!”

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.