ÎN CAMERA DE SUS

0
83

 

Timpul îndelungat de izolare la domiciliu, datorită pandemiei generate de COVID-19, ne-a limitat cu preponderență la activitățile pe care le putem desfășura în casă, sau de acasă. Cu siguranță că în această perioadă, ne-am uitat cu mai mare atenție în camerele în care locuim, și am observat că multe lucruri trebuie reparate, îmbunătățite, sau chiar schimbate. Angajați în acest sens, unii chiar și-au transformat locuințele într-un adevărat șantier.

Însă, pe lângă reparațiile fizice, referitoare la curățenie, văruit, schimbarea sau rearanjarea mobilei, și multe altele, stând în casă, am observat că sunt relații care nu merg așa cum trebuie, priorități care trebuie redefinite, obiceiuri care trebuie corectate și mai ales că trebuie întărită părtășia cu Dumnezeu și cu cei din familiile noastre. Acești factori au generat pentru unii un timp de frustrare și de luptă continuă, care au condus la dispute, depresii și accentuarea unor dependențe, precum: dependența de televizor, de facebook, de jocuri video, de tutun, de alcool, de filme, sau chiar de prornografie.

De aceea, a sta acasă, pentru aceștia a fost o adevărată povară și o înmulțire a fărădelegilor. Am auzit chiar spunându-se: ”suntem încarcerați la domiciliu! Cei ce privesc timpul de izolare sau de carantină în acest fel, așteaptă ridicarea ordinelor militare, precum soldații eliberarea, sau cei încarcerați, terminarea pedepsei.

Dar n-ar trebui să fie așa! Acasă ar trebui să fie locul cel mai bine venit, de unde să nu îți mai dorești să pleci niciodată, sau, locul în care să petreci cele mai înălțătoare momente.

Pentru a înțelege cum putem avea în casele noastre o așa binecuvântare, vă invit să petrecem câteva momente împreună cu ucenicii Domnului Isus, în camera de sus.

Pentru ucenici, camera de sus a fost un loc de referință, în care au petrecut cele mai înălțătoare momente. Însăși denumirea acestui loc ”camera de sus”, exprimă ceva special, mai presus de lucrurile lumii, sau de cele obișnuite, un loc mai aproape de Dumnezeu. Pentru ca să facem din casele noastre un loc asemănător camerei de sus, trebuie să înțelegem că pentru ucenici, camera de sus a fost:

1. Un loc al părtășiei

Ce loc binecuvântat a fost pentru ucenici, camera de sus, unde au putut fi numai ei, împreună cu Domnul și învățătorul lor. Într-o săptămână în care Domnul Isus a fost angajat în multe slujiri, a fost asaltat cu multe întrebări și a fost confruntat cu multă împotrivire, să își rezerve un timp special pentru ucenici, și să îi cheme deoparte de lume în camera de sus, a fost un adevărat privilegiu.

Nu-i așa că îți dorești aceeași binecuvântare și pentru căminul tău? După o zi de muncă istovitoare să ajungi acasă unde să fii numai tu cu Domnul și cu ai tăi?

Numai că pentru o părtășie deplină în camera de sus, a fost nevoie de o curățire fizică, de o cercetare spirituală și de o confruntare a celui rău. Pentru a fi împlinite aceste lucruri, Domnul Isus a luat ștergarul și la început a spălat picioarele ucenicilor Săi.

Ca să fie o părtășie deplină și în casa ta, trebuie ca cineva să își asume acest rol și să facă curățenie. Poate nu neapărat să spele picioarele, dar, să spele vasele, să spele rufele, să spele covoarele, dușumelele și multe altele! Nu-i așa că și noi asemenea ucenicilor, dăm înapoi în fața acestor slujiri, și așteptăm ca altcineva să le împlinească? În acest sens Domnul Isus ne-a dat o lecție, arătând că Cel mai mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. De aceea este binevenit îndemnul pe care Domnul L-a spus ucenicilor și ni-L spune și nouă: ”dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți”! Ioan 13:17

Pe lângă curățarea fizică a mediului în care trăim, pentru ca să avem o părtășie deplină, este nevoie și de o cercetare lăuntrică. Auzind că unul dintre ei are să-L vândă pe Domnul, toți ucenicii s-au întrebat rând pe rând : ”Nu cumva sunt eu Doamne?” Mat.26:23.

Dacă ne dorim ca în casele noastre să fie o stare de părtășie ca în camera de sus, trebuie să ne cercetăm sincer având în atenție, ce am făcut, cu cine ne-am întâlnit, ce tranzacții am încheiat și cum ne-am raportat la Domnul Isus. Având în atenție aceste aspecte ale vieții, trebuie să recunoaștem că sunt multe lucruri pe care trebuie să le punem în ordine, să le mărturisim, și de care să ne pocăim,pentru a avea parte și de o curățire spirituală.

Dar nu numai atât; în camera de sus nu ar fi fost o părtășie deplină, dacă Iuda ar fi rămas prezent. De aceea Domnul Isus l-a identificat, l-a confruntat, și Iuda a trebuit să părăsească acea încăpere, și să iasă afară.

Ce lucruri trebuie să plece din casa ta pentru ca părtășia să fie deplină? Nu mă refer la vreunul dintre membrii familiei tale, deși unii s-ar grăbi să le rostească numele. Ci, trebuie să știm că Iuda se furișează și astăzi printre noi în forme diferite. Poate prin programe de televiziune nepotrivite, site-urile pornografice, sau a unor așa-ziși formatori de opinie, prooroci mincinoși, sau soli ai satanei, cărora le acordăm credit. Toți aceștia trebuie confruntați și scoși afară, asemenea lui Iuda. Numai în acest fel părtășia din casa ta va fi deplină, între membrii familiei tale și împreună cu Domnul. Apoi, camera de sus trebuie să fie:

2. Un loc al comemorării

În camera de sus ucenicii s-au adunat nu numai ca să fie împreună, ci, mai ales să sărbătorească două evenimente importante, și anume: paștele, care reprezenta amintirea eliberării din robia egipteană și Cina Domnului, care reprezintă eliberarea din robia păcatului, prin actul jertfei Domnului Isus. Datorită acestor motive, în camera de sus trebuie să fie o atmosferă de sărbătoare, în care sunt comemorate lucrările lui Dumnezeu și cele ale Domnului Isus.

Este în casa ta această atmosferă de sărbătoare? Și care sunt lucrurile pe care le comemorați? Este bine să îți amintești de evenimentele trecute și de obiectivele realizate, numai că motivele adevărate de sărbătoare, trebuie să fie cele legate de ceea ce a făcut Dumnezeu și Domnul Isus, în inima și în casa ta. În acest sens, apostolul Pavel spune:

” N-am de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit. 1 Cor.2:2,

și: ” Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeala nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului.” 1 Cor.5:7-8. Mai mult însă decât atât, camera de sus trebuie să fie și:

3. Un loc al experienței

În timpul slujirii publice a Domnului Isus, ucenicii au avut parte de multe experiențe frumoase alături de Domnul. Astfel pentru ei puteau fi memorabile experiențele pe care le-au trăit la Marea Tiberiadei, vindecările din Galileea, trezirea spirituală din Samaria, sau minunile din timpul călătoriei spre Ierusalim. Cele mai înălțătoare experiențe, aceștia le-au trăit însă în camera de sus.

Aici Domnul Isus li s-a arătat de cel puțin două ori după înviere, le-a arătat mâinile și coasta Sa și a mâncat înaintea lor pentru a-i ajuta să creadă că El este viu. Tot în camera de sus, ei au primit pacea Domnului, când El le-a zis:”Pace vouă!”, și au fost împuterniciți pentru pentru slujire atunci când Domnul a suflat peste ei Duhul Sfânt.

Cel mai înălțător moment a fost însă timpul în care prezenți în același loc, Duhul Sfânt a lui Dumnezeu s-a coborât peste ei în mod vizibil prin limbile de foc, și le-a schimbat vorbirea și viața. Cu siguranță că în urma acestor experiențe, ucenicii au păstrat întotdeauna proaspătă în atenția lor, camera de sus și minunile pe care le-au trăit în acest loc.

N-ai dori ca Dumnezeu să facă același minuni și în casa ta? Cu siguranță că sunt momente când în situații de conflict, Domnul ar trebui să vină și să ne spună și nouă ”Pace vouă!” Sau să își dovedească prezența Sa, printr-o nouă dimensiune a revelației primită prin Cuvântul Scripturii, sau prin minunile pe care le înfăptuiește în casa noastră. Și noi avem nevoie de o nouă măsură a umplerii cu Duhul Sfânt și de o transformare și o creștere în asemănarea cu Domnul. Fiindcă acestea sunt experiențe pe care le poți avea împreună cu Domnul chiar în casa ta, lasă ca Duhul Sfânt să lucreze în inima și în casa ta. În acest fel, aceste minuni vor fi pentru tine și cei din casa ta o experiență reală. Camera de sus, a fost însă pentru ucenici și:

4. Un loc al echipării

În camera de sus, Domnul Isus S-a arătat ucenicilor nu numai ca să confirme că El este viu, și să-i ajute prin multe dovezi, să creadă în El și în înviere. În camera de sus, Domnul Isus i-a instruit pe ucenici și i-a echipat pentru misiunea pe care aceștia urmau s-o împlinească. Astfel, după ce a mâncat înaintea lor, Domnul Isus le-a reamintit spusele Lui din timpul slujirii publice și le-a tâlcuit Scripturile, arătându-le tot ce era scris despre Sine în Legea lui Moise, Prooroci și Psalmi. Luca.24:44

Apoi, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și planul lui Dumnezeu, privind mântuirea celor păcătoși. În acest fel, ucenicii au înțeles că trebuie să vestească tuturor oamenilor pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Luca 24:45-47

Dacă în familie este locul unde ne pregătim pentru viață, tot în familie și în casele noastre, trebuie să fie locul unde trebuie să ne pregătim și pentru cer și pentru lucrarea pe care Dumnezeu așteaptă să o facem. Am auzit deseori spunându-se despre anumiți oameni că le lipsesc cei șapte ani de acasă! Dacă așa se spune pentru cei ce nu au primit în familie o educație potrivită pentru viață, oare pentru câți ar trebui să se spună același lucru privind educația și echiparea spirituală necesară pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Pentru ca să nu ți se potrivească și ție acest slogan, fă din casa ta o școală biblică, în care să fii echipat tu și toți ai tăi.

Camera de sus a fost pentru ucenici o binecuvântare nu numai pentru ceea ce s-a întâmplat aici în trecut, ci, și pentru ceea ce urmează să se întâmple în viitor. De aceea, camera de sus este și:

5. Un loc al anticipării

Părtășia ucenicilor cu Domnul Isus în camera de sus este o prefigurare a timpului când vom fi împreună cu Domnul în locașurile cerești. Iar părtășia la Masa Domnului, atunci când frângem pâinea în amintirea jertfei Domnului Isus, este o prefigurare a timpului când vom sta la masă cu Domnul în Împărăția Lui. Despre acest fapt, Domnul Isus a spus:

”Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea; căci vă spun, de acum încolo, nu le voi mai mânca, pînă la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu”. Luca 22:15-16.

Ce perspectivă măreață adeverește pentru noi camera de sus! Aceasta include evenimente deosebite pe care le vom petrece în mileniu, precum și în locurile cerești. Domnul Isus i-a încurajat pe ucenici în acest sens spunându-le:

” În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi.” Ioan 14:2-3

Dacă îți dorești să trăiești ca în camera de sus, și să ai parte de toate binecuvântările anunțate prin această prefigurare, fă din casa ta un loc al părtășiei, un loc al comemorării, un loc al experienței, un loc al echipării și un loc al anticipării, și vei avea parte de binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru cei din camera de sus, aici în mijlocul lumii, cât și în vremurile viitoare în locurile cerești.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.