Iată-mă trimite-mă!

1
1163

 

Una dintre marile căutări ale Lui Dumnezeu este definită de întrebarea: ”Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” La acestă întrebare care a angajat într-o anume vreme cerul, a răspuns însuși Domnul Isus, care a spus: ”Iată-mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” Evrei 10:7

Când însă acestă întrebare a angajat pământul, pe vremea împăraților lui Iuda, cel care a răspuns, a fost proorocul Isaia, care a afirmat: ”Iată-mă, trimite-mă!” Isaia 6:8

Profetul Isaia a dat acest răspuns într-o vreme de criză, care a fost cauzată în primul rând de moartea împăratului Ozia, eveniment care a șocat pe toți cei din Iuda. Împăratul Ozia, sau Azaria cum a mai fost numit, a fost un împărat bun, care și-a început domnia la vârsta de șaisprezece ani, și a domnit timp de cincizeci și doi de ani, la Ierusalim. Câtă vreme a umblat în faptele tatălui său Amația, și a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să aibă progres în fiecare domeniu al împărăției lui.

Astfel, el a condus pe cei din Iuda la mari victorii militare împotriva filistenilor, și împotriva altor națiuni vecine mult mai puternice. La fel, a fost un constructor iscusit și un planificator excepțional, calități ce au făcut ca faima sa și a națiunii lui Iuda, să fie cunoscută pretutindeni. Despre acest fapt, a rămas scris în cartea cronicilor mărturia că: ”Amoniții aduceau daruri lui Ozia, și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic.” 2 Cron. 26:8

Numai că toate aceste lucruri l-au condus ca spre sfârșitul domniei, să ajungă plin de mândrie și să pretindă că totul i se cuvine. De aceea, Osea a intrat în templul Domnului ca să ardă tămâie, jertfă care era îngăduită numai preoților. 2 Cron.26:16. Acest păcat a atras însă mânia lui Dumnezeu, care l-a lovit cu lepră. Datorită acestei boli, el a fost carantinat, într-o casă izolată, unde a locuit ca lepros până la sfârșitul vieții. 2 Cron.26:21

Vremea de criză din timpul lui Isaia nu a fost cauzătă însă numai de moartea năpraznică a împăratului, ci și de faptul că păcatele celor din Iuda, care au ajuns la culme, au atras mânia lui Dumnezeu. Iar pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu bătea la ușă, prin invazia babilonienilor.

Într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu s-a arătat însă proferului Isaia, pe care l-a chemat la o misiune specială. El trebuia să meargă înaintarea națiunii lui Iuda și să anunțe iminența pedepsei lui Dumnezeu, și să întoarcă inima celor din Iuda, de la imoralitate și idolatrie, spre Dumnezeu.

Nu-i așa că în aceste zile trăim vremuri asemănătoare? Și noi suntem carantinați în casele noastre, și suntem izolați din cauza pandemiei generate de COVID-19. Din cauza acestui virus, numărul deceselor crește cu fiecare zi, iar din pricina leprei spirituale, mulți dintre aceștia mor în păcat. În același timp, declanșarea mâniei lui Dumnezeu împătriva acelor ce-I necinstesc numele, este aproape. În vremea împăraților lui Iuda, cel care a răspuns chemării lui Dumnezeu pentru a trezi națiunea lui Iuda în al doisprezecelea ceas, a fost profetul Isaia. Oare cine este omul care va spune astăzi, asemenea lui: Iată-mă, trimite-mă?”

Urmărind exemplul profetului Isaia, înțelegem că poate să exprime acest angajament:

1. Omul care are o întâlnire personală cu Dumnezeu

Înainte de a spune ”Iată-mă, trimite-mă”, Isaia a avut parte de o experiență a întâlnirii personale cu Dumnezeu. Chiar dacă la Templu, împăratul Ozia, a fost lovit cu lepră, în acea vreme de criză, profetul Isaia nu s-a temut să meargă la Casa Domnului. Iar la Templu, nu a avut parte de pedeapsă, ci, de o experiență înălțătoare. El a văzut manifestarea prezenței lui Dumnezeu, care ședea pe un scaun de domnie foarte înalt, iar poalele mantiei Lui umpleau Templul. Isaia 6:1.

Pe lângă vederea lui Dumnezeu, la Templu, Isaia a fost martor la manifestarea slavei lui Dumnezeu și la slujirea împlinită de oștirea cerească. Serafimii cu șase aripi, zburau deasupra scaunului de domnie a lui Dumnezeu și se închinau prin mărturie și cântare, încât se cutremurau ușiorii ușii Templului, care s-a umplut de fum. Isaia 6:2-4

Tot la templu, Isaia a înțeles și planul lui Dumnezeu cu privire la întregul pământ. Acest plan a fost exprimat de mesajul serafimilor care strigau: ”Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Isaia 6:3/b.

Ce lecții importante putem învăța din această experiență! Dumnezeu stă pe tron și în vremuri de criză, iar măreția Lui atinge pământul. În aceste vremuri, trebuie să avem în atenție Casa Domnului și să căutăm mai întâi apropierea de Dumnezeu și împărăția Lui.

Pentru cei ce îl caută, Dumnezeu se descoperă, iar dovezile sfințeniei și atotputerniciei Lui, sunt cutremurătoare. Aceștia au parte de o nouă manifestare a prezenței lui Dumnezeu, sunt martori la slujirea celor ce stau în prezența lui Dumnezeu, aud mesajul transmis de cei ce se închină lui Dumnezeu și înțeleg misiunea la care sunt chemați de Dumnezeu. Această misiune înseamnă a lucra împreună cu Dumnezeu ca tot pământul să ajungă plin de slava lui Dumnezeu.

Ai avut parte de un moment al întâlnirii personale cu Dumnezeu? Cu siguranță că Dumnezeu ți s-a descoperit și ție. Numai că nu în același fel cum a facut-o pentru Isaia, fiindcă El vorbește când într-un fel când în altul. Dar, cu siguranță că a fost un moment când ți-a ieșit înainte și ți-a vorbit și ție, pe înțelesul tău. Ai luat seama la această experiență și la măreția lui Dumnezeu? Nu uita că cei ce sunt gata să spună: ”Iată-mă, trimite-mă!” înainte ca să fie trimiși de Dumnezeu, trebuie să aibă o întâlnire personală cu El. Apoi, ce-L pe care îl trimite Dumnezeu este:

2. Omul care este echipat de Dumnezeu

Isaia înainte de a spune: ”Iată-mă, trimite-mă!”, după ce a văzut slava lui Dumnezeu, a spus: ”Vai de mine!” Acest fapt arată cât era de nepregătit ca să fie trimis de Dumnezeu. El însuși a mărturisit despre acest fapt, declarând: ”Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul Oștirilor!” Isaia 6:5

După acestă declarație înțelegem că în starea lui de păcat, omul este nepregătit și nevrednic să împlinească voia lui Dumnezeu și să meargă acolo unde este trimis de Domnul. Numai că după

ce și-a mărturisit păcatul și și-a recunoscut nevrednicia, Isaia a fost echipat de Dumnezeu pentru slujire. Unul dintre serafimi a luat un cărbune aprins de pe altarul dinaintea lui Dumnezeu, i-a atins buzele cu el. În acel moment nelegiuirea lui a fost îndepărtată, iar păcatul i-a fost ispășit. Isaia 6:7.

Dacă pentru profetul Isaia, curățirea păcatelor a fost una figurativă, sau simbolică, pentru noi, curățirea de păcate este una reală. Aceasta este realizată pe baza jertfei Domnului Isus, prin cercetarea Cuvântului Scripturii, și prin lucrarea de înnoire împlinită de Duhul Sfânt. Numai că au parte de această curățire cei ce își recunosc, își mărturisesc păcatul, și cred în jetfa Domnului Isus.

Studiind însă cartea profetului Isaia, înțelegem că pe lângă curățirea de păcate, Dumnezeu la echipat pe Isaia, arătându-i unde trebuie să meargă, ce trebuie să spună și cui să se adreseze. Acest fapt arată că Isaia nu și-a împlinit singur chemarea încredințată, ci a fost susținut de prezența și de ajutorul lui Dumnezeu.

Cât de minunat și cât de complet îi echipează Dumnezeu pe acei pe care îi trimite! Vrei să intri în atelierul lui Dumnezeu ca să fii pregătit de El pentru misiunea pe care ți-a prefătit-o? Începe prin ați recunoaște și ați mărturisi păcatul, acceptă apoi înnoirea și sfințirea vieții, prin puterea sângelui jertfei Domnului Isus și lucrarea Duhului Sfânt. Apoi, fii pregătit să mergi acolo unde te trimite Domnul, fiindcă El nu te va lăsa singur, ci pe lângă faptul că va fi cu tine îți va da și tot ceea ce ai nevoie pentru slujire.

Numai că pe lângă experiența întâlnirii personale cu Dumnezeu și echipare pentru slujire, este gata să spună ”Iată-mă, trimite-mă!”, si să meargă acolo unde este trimis de Domnul:

3. Omul care se angajează în mod personal

Este interesant faptul că Dumnezeu nu l-a silit pe Isaia să meargă în misiune, deși putea să o facă. Ci Isaia a dat un răspuns benevol, și s-a angajat în mod personal spunând: ”Iată-mă, trimite-mă!” Isaia 6:8. În fața chemării lui Dumnezeu, Isaia putea să amâne, să se scuze, să spună să meargă altcineva, așa cum s-a întâmplat cu alți slujitori chemați de Domnul dar el nu s-a asemănat acestora, ci a dat un răspuns imediat, în care a exprimat un angajament voluntar și hotărât.

Cum ai răspuns tu chemării lui Dumnezeu? Dacă ai tot amânat până acum și ai găsit multe scuze, este momentul potrivit să te angajezi personal spunând: “Iată-mă trimite-mă!”. Fii pregătit însă că cel ce dă acest răspuns este:

4. Omul care împlinește voia lui Dumnezeu

Când s-a angajat să fie omul trimis de Dumnezeu, profetul Isaia, n-a mers acolo unde el și-ar fi dorit să ajungă, ci, a mers acolo unde Domnul l-a trimis. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte explicit în acest sens, fiindcă însuși Dumnezeu i-a spus: ”Du-te și spune poporului acestuia: ”Într-una veți auzi, și nu veți înțelege, într-una veți vedea, și nu veți pricepe!” Isaia 6:9. Isaia a trebuit să meargă la poporul său, unde la trimis Dumnezeu, și să le spună cuvintele pe care Dumnezeu i le-a încredințat să le spună, împlinind astfel întru totul voia lui Dumnezeu.

Nu-i așa că ai dori ca Dumnezeu să te trimită acolo unde ai dori tu să ajungi, și să spui ceea ce ți-ar plăcea ție să spui? Cel ce împlinește cu adevărat voia lui Dumnezeu, trebuie însă să spună: ”Nu cum voiesc eu, ci, cum voiești tu!” Dar, mai mult decât atât, acesta trebuie să fie și:

5. Omul care este gata să plătească prețul

Când a hotărât să răspundă: ”Iată-mă, trimite-mă!”, profetul Isaia a acceptat nu numai să meargă acolo unde Dumnezeu avea să-l trimită, ci, și să plătească prețul acestei slujiri. Și anume: să vorbească unui popor care nu voia să-l asculte, să suporte împotrivirea și dezaprobarea celorlalți și să suporte durerile care i-au fost pricinuite. Tradiția spune că profetul Isaia a avut o moarte de martir, fiind tăiat în două cu ferăstrăul, din porunca împăratului Manase. El s-a angajat în al sluji pe Dumnezeu, și a rămas credincios, slujind până la moarte.

Dumnezeu repetă și astăzi întrebarea: ”Pe cine să trimit, și cine va merge pentru Noi?” Ești tu omul pe care Dumnezeu îl caută, care să stea în spărtură și să împlinească voia lui Dumnezeu, pentru ca peste țară să nu vină pedeapsa, ci, binecuvântarea lui Dumnezeu? Dacă până astăzi ai amânat să dai un răspuns lui Dumnezeu, fii gata să spui înainte de a fi prea târziu: ”Iată-mă, trimite-mă!”

Nu uita însă că înainte de a exprima acestă hotărâre, trebuie să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, să fii curățit și echipat de Domnul, să te angajezi în mod personal, să împlinești voia lui Dumnezeu, și să fii pregătit să plătești prețul acestei slujiri. Fii gata să faci toți acești pași și vei fi omul pe care Dumnezeu îl caută; un Isaia al vremurilor noastre!

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.