FERICE DE CEI FLĂMÂNZI ȘI ÎNSETAȚI DUPĂ NEPRIHĂNIRE

0
1331

 

În șirul fericirilor rostite în Predica de pe Munte, a fost anunțată și o binecuvântare pe care o pot primi cei flămânzi și însetați după neprihănire. Despre aceștia, Domnul Isus a spus: ”Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!” (Mat.5:6)

Această fericire nu implică însă o nouă categorie de oameni, ci, definește o nouă măsură de fericire, sau de binecuvântare, pe care o pot avea cei ce sunt cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu.

Până acum am învățat că sunt fericiți cei ce au o atitudine corectă față de ei înșiși, fiind săraci în duh, căreia i se adaugă o nouă măsură de fericire pe care o primesc cei ce au o atitudine corectă față de păcat, și anume își plâng păcatul și se pocăiesc. Apoi, acestă măsură de fericire este amplificată pentru cei ce au o atitudine corectă în relația cu ei înșiși, cu semenii, și cu Dumnezeu, fiind oameni blânzi.

Numai că așa cum a anunțat Domnul Isus, această măsură de fericire crește și prin faptul că se adaugă și binecuvântarea de care au parte cei ce au o atitudine corectă față de Dumnezeu și de lucrurile de sus, fiind flămânzi și însetați după neprihănire. Înțelegem ce înseamnă această fericire și cine sunt cei ce au parte de ea, urmărind:

1. Definiția neprihănirii

Pentru a înțelege ce înseamnă neprihănirea, la care a făcut referire Domnul Isus, prin termenul ”dikaiosine” pe care l-a rostit în cea de-a patra fericire, trebuie să luăm în considerare următoarele definiții:

a. După cea mai frecventă formă în care apare acest termen, înțelegem că ”dikaiosine” sau neprihănire, înseamnă o virtute sau o stare spirituală de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Știm aceasta după mărturisirea apostolului Pavel care spune:

”… acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răs-cumpărarea care este în Hristos Isus.” (Rom.3:21-24). Apoi,

b. După înțelesul specific al acestui termen”dikaiosine” sau neprihănire, acesta definește starea spirituală a unei persoane considerată (socotită) fără de păcat, care împlinește astfel condiția cerută de către Dumnezeu, privind statutul spiritual plăcut înaintea Lui. În acest sens apostolul Pavel spune:

”Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”(Rom.1:16-17) și,

”Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” (Rom.5:1-2) Numai că,

c. După înțelesul figurativ ”dikaiosine” sau neprihănire, înseamnă mai mult decât o virtute care definește o stare spirituală la care poate să ajungă o ființă umană, ci, acestă stare de neprihănire și de dreptate, îl definește chiar pe Dumnezeu, care este neprihănit și îi socotește neprihăniți pe cei ce cred în Domnul Isus. Acest adevăr este dovedit de cuvântul scripturii rostit tot de apostolul Pavel care spune:

”Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” (Rom.3:25-26).

Pe lângă faptul că în cea de-a patra fericire a vorbit despre neprihănire, Domnul Isus a arătat și cât de mare trebuie să fie:

2. Dorința după neprihănire

Pentru a descrie ce înseamnă această dorință după neprihănire, Domnul Isus a adus în atenție, două experiențe umane foarte cunoscute, vorbind despre foame și sete. În acest sens, el a spus: ”Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire” (Mat.5:6).

Fiecare dintre noi am avut momente în viață când am flămânzit și am însetat, dorind cu ardoare hrană și apă, pentru ca să ne potolim foamea și setea fizică. Numai că pe lângă această foame și sete fizică, mai există o foame determinată de dorința după păcat și o sete după dragoste, apreciere, și împlinire. Însă acestă goană după lucrurile materiale și după împlinirea dorințelor egoiste și păcătoase, înăbușă deseori foamea după neprihănire, după cuvântul Scripturii, sau după părtășia și asemănarea cu Dumnezeu.

De aceea, pentru a înțelege ce înseamnă acestă foame și sete după neprihănire, trebuie să luăm în considerare declarația fiilor lui Core, care au definit foamea și setea din sufletul lor, spunând:

”Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?” (Ps.42:1-2).

Și David, omul după inima lui Dumnezeu, exprimă aceeași dorință după Dumnezeu când spune:

”Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava.” (Ps.63:1-2) sau:

”Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat.” (Ps.143:6).

Exemplul desăvârșit privind dorința după Dumnezeu ne este dat însă de Domnul Isus care în timpul ispitirii din pustiu a afirmat: “Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Mat.4:4), iar față de ucenicii angajați să caute de mâncare în Sa-maria: “Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.” (Ioan 4:34).

Păstrând în atenție aceste mărturisiri, lasă-mă să te întreb: care sunt lucrurile cu care încerci să-ți potolești foamea spirituală și setea sufletului? Dacă până acum ai căutat împlinirea în lucrurile care nu-ți pot satisface foamea și setea sufletului, caută pe Dumnezeu și ia aminte la invitația care El ți-o adresează spunând:

” Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată!

De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.

Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi:” (Is. 55:1-3).

Aceste declarații ne arată și că este posibilă:

3. Dobândirea neprihănirii

Neprihănirea nu poate fi dobândită prin merite personale sau prin strădanii omenești. Acest fapt este foarte bine subliniat de Domnul Isus care a spus că ”cei flămânzi și însetați după neprihănire … vor fi săturați” (Mat 5:6). Folosind un verb la forma pasivă, Domnul Isus arată că acțiunea de potolire a foamei și a setei spirituale, este împlinită de altcineva. Și cel care aduce această împlinire, este chiar Dumnezeu. Sunt multe alte versete ale Scripturii care confirmă acest fapt, precum:

”Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.” (Gal.2:16) sau,

”Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. …..Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” (Rom.3:23-24,28)

Neprihănirea este de fapt, darul lui Dumnezeu care este oferit tuturor oamenilor, fără deosebire, sau alte condiții, ci, numai prin credința în Domnul Isus. Apostolul Pavel subliniază acest adevăr spunând:

”… acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.” (Rom.3:21-22)

Numai că atunci când Dumnezeu îi satură pe cei flămânzi și însetați, nu le potolește doar foamea și setea spirituală, ci, le oferă o binecuvântare abundentă care le aduce satisfacție și împlinire deplină. Sensul afirmației ”vor fi săturați” indică în mod clar acest fapt, sugerând că binecuvântarea oferită de Dumnezeu, aduce o împlinire totală și permanentă. Acest fapt este subliniat chiar de Domnul Isus care a spus:

”Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4:13-14). Sau,

”Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10).

Cunoscând aceste adevăruri, aș dori să te întreb: ai gustat din această binecuvântare? Îți este sufletul stâmpărat și ai parte de această împlinire abundentă? Dacă sufletul îți este gol, fii flămând și însetat după neprihănire și tânjește după părtășia și asemănarea cu Dumnezeu, și vei fi săturat și satisfăcut.

Ca unul care a gustat din această binecuvântare, omul după inima lui Dumnezeu, David, ne îndeamnă:

”Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.” (Ps.34:8-10).

Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să te ajute să ai parte de această binecuvântare deplină, pentru ca să poți spune așa cum a mărturisit altădată David: ”paharul meu este plin de dă peste el.” ( Ps.23:5).

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.