VINDECĂRI LA IERIHON

0
38
După ce a fost respins de către cei din Samaria, Domnul Isus și-a continuat călătoria spre Ierusalim, mergând pe drumul pelerinilor. A traversat Iordanul și a călătorit spre sud prin Pereea. În timpul acestei călătorii, pe lângă, grupul de ucenici s-au alăturat și mulți pelerini, care la fel, mergeau spre Ierusalim. Ajungând aproape de Marea Moartă, Domnul Isus a traversat înapoi Iordanul, și S-a îndreptat spre Iudeea și Ierusalim. Prima localitate prin care a trecut a fost Ierihonul.
Orașul Ierihon, care tradus înseamnă ”orașul parfumului” sau al ”palmierilor” este cel mai vechi oraș din lume, care a fost locuit permanent, având o vechime de aproape 9.000 de ani.
Dacă orașul vechi este în ruină, fiind identificat cu Movila Tell es-Sultan, lângă, aceste ruine s-a dezvoltat orașul modern de astăzi, care are aproximativ 20.300 de locuitori.
Cu toate că în scrierile ebraice ale Vechiului Testament, Ierihonul este menționat de 57 de ori, această așezare a rămas cunoscută prin faptul că a fost prima cetate cucerită de Iosua și de poporul Israel, la intrarea în Canaan (Iosua 6:1-27).
În scrierile Noului Testament Ierihonul este menționat numai de 7 ori, respectiv de șase ori în Evanghelii, atunci când este prezentată trecerea Domnului Isus prin acest oraș (Mat.20:29-34;Marcu 10:46-52;Luca 19:2-10), și o singură dată în epistole (Evrei 11:30), când este menționat modul în care au căzut zidurile acestei cetăți).
Păstrând în atenție aceste evenimente, putem spune că intrarea lui Iosua în Ierihon a adus nimicire, fiindcă zidurile cetății au căzut și cetatea a fost cucerită prin puterea lui Dumnezeu, pe când venirea Domnului Isus la Ierihon, a adus vindecare.
Ce mare șansă a fost oferită de Domnul Isus, celor din Ierihonul de atunci! Numai că de aceeași șansă pot avea parte și cei ce se aseamănă cu cei din Ierihon, din zilele noastre.
Spun acesta făcând referire mai ales la cei care trăiesc aceleași experiențe prin care au trecut locuitorii Ierihonului de altădată.
De aceea, dacă ești dărâmat, zdrobit, însingurat și părăsit, și în moarte spirituală, poți avea parte de vindecare și de restaurare, prin Hristos. Iar vindecarea pe care Domnul o oferă, este deplină, însemnând atât vindecare fizică, cât și vindecare spirituală.
În cazul celor din Ierihon, atât vindecarea fizică, cât și cea spirituală, au fost înfăptuite prin puterea lui Dumnezeu și prin lucrarea directă a Domnului Isus. Numai că aceste vindecări au fost un proces, în care au avut parte activă și cei care au fost vindecați. Atât Bartimeu, cât și Zacheu, (ca să folosesc doar numele celor menționați în mod concret în Sfânta Scriptură), au avut parte de vindecare fizică și spirituală fiindcă:
Au AUZIT că prin cetatea lor trece Domnul Isus.
Acest fapt este menționat în mod direct de evanghelistul Matei, care a spus: ”Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus..” (Mat.19:29-30), și de evanghelistul Marcu a spus același lucru:” Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșător orb, ședea jos lângă drum, și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret…”( Marcu 10:46-47).
Și Zacheu a auzit că prin cetatea lui trece Isus, iar acest fapt este dovedit de interesul lui de a-l vedea pe Domnul. Ei puteau să nu audă că trece Isus, din cauza zgomotului produs de mulțime, a piedicilor cauzate de infirmitate, sau, Zacheu putea să fi fost concentrat asupra slujbei și statutului său, și să fie dezinteresat că trece Domnul. Numai că urechile și inimile lor au fost sensibilizate și n-au trecut cu vederea oportunitatea care se crease.
Spre deosebire de aceștia, în timpul slujirii sale publice, Domnul Isus i-a mustrat pe cei cărora le vestea Cuvântul, spunându-le: ” Aveţi ochi, dar nu vedeţi şi aveţi urechi, dar nu auziţi? (Marcu 8:18)
Oare câți oameni din vremea noastră mai aud că pe lângă ei trece Domnul? Nu cumva îți întorci urechea atunci când auzi despre oportunitatea de a te întâlni cu Domnul?
Numai că după ce au auzit că trece Domnul, cei vindecați la Ierihon, au APELAT la Domnul Isus.
Bartimeu a apelat la Domnul Isus strigând cu putere: ” Isuse, fiul lui David, ai milă de mine!”. Iar când mulți îl certau să tacă, el a strigat și mai tare: ”Fiul lui David, ai milă de mine!” (Marcu 10:47-48;Mat.19:30-31) Și Zacheu a apelat la Domnul Isus, numai că el a făut-o altfel. Nu a strigat prin cuvinte, dar a alergat înainte pe drumul pe care urma să treacă Domnul, căutând să-L vadă (Luca 19:1-4)
La cine apelezi atunci când ai nevoie de vindecare? Poate ai alergat la oameni și ai fost dezamăgit. De aceea strigă cu credință către Dumnezeu și apelează la mila și la îndurarea Lui și El se va opri și în dreptul tău și te va asculta.
După ce au auzit și au apelat la Domnul pentru ajutor, procesul vindecării atât în cazul lui Bartimeu, cât și în cel a lui Zacheu, a continuat prin ASCULTARE.
Orbul Bartimeu a ascultat chemarea adresată de Domnul Isus, și îndată și-a lăsat hiana, a sărit și a venit la Domnul Isus (Marcu 10:50). Aceste acțiuni dovedesc urgență, hotărâre, și angajament, factori care arată că el nu voia să piardă ocazia prezentă. Iar atunci când Domnul l-a întrebat: ”Ce vrei să-ți fac”, el a răspuns imediat și fără ezitare ” Rabuni…..să capăt vederea” (Marcu 10:51)
Aceeași măsură de ascultare a dovedit și Zacheu, care și-a auzit numele rostit de Domnul Isus, însoțit de chemarea:”Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta” (Luca 19:5). După ce a auzit spusele Domnului, Zacheu nu a spus: Doamne mai vorbește odată, sau mai treci pe aici mâine. Eu sunt mai marele vameșilor și ce vor zice cei care mă cunosc?
El nu a amânat și nici nu a cerut mai multe detalii, ci, a ascultat întocmai, împlinind imediat tot ceea ce i se ceruse. Această atitudine este confirmată de mărturisirea: ”Zacheu s-a dat jos în grabă, și L-a primit cu bucurie.”(Luca 19:6)
Cum ai răspuns atunci când ți-a vorbit Domnul și ți-a rostit numele? Ai fost gata să asculți și să împlinești întru-totul ceea ce El ți-a cerut? Dacă ai amânat să asculți și să împlinești cuvântul Domnului, nu uita că Domnul așteaptă răspunsul tău astăzi. Fiindcă mâine s-ar putea să fie prea târziu!
Urmărind însă cazul celor care au fost vindecați la Ierihon, descoperim și faptul că procesul vindecării a continuat prin ACCEPTARE
Orbul Bartimeu nu a fost asemenea lui Naaman de altădată spunând Domnului cum să procedeze, ci, el a crezut și a acceptat modul în care Domnul Isus avea să lucreze. Și într-adevăr; Domnul a lucrat în mod diferit, când i-a zis: ”du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea…”(Marcu 10:52) I. Același fapt este menționat și de evanghelistul Matei, care a afirmat: ”Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, și îndată orbii și-au căpătat vederea” (Mat.20:34).
Și în cazul lui Zacheu este evidentă acceptarea. El și-a deschis mai întâi inima și apoi și casa ca să-L primească pe Domnul.
Nu a ținut cont de criticile și presupozițiile celorlalți, ci, L-a acceptat pe Domnul fiind gata să plătească orice preț.
Cum stai cu acceptarea? Este nevoie de multă credință să poți spune: nu cum voiesc eu, ci, cum voiești Tu! Fii gata să accepți vindecarea oferită de Domnul, dar așa cum El o oferă, nu cum ai dori tu să se întâmple. Și nu uita că mai întâi vine vindecarea spirituală și apoi cea fizică.
Dar, procesul vindecării mai are o treaptă. După auzire, apelare, ascultare și acceptare, urmează un timp de ATESTARE.
Atât orbul Bartimeu cât și Zacheu au atestat faptul că au fost vindecați. Bartimeu a confirmat vindecarea fiindcă a mers pe drum după Isus (Marcu 10:52;Mat.20:34). Putea să se ducă acasă, sau la afacerile pe care și le dorea. Putea să aleagă să meargă într-o excursie ca să vadă frumusețile creației pe care nu le văzuse până atunci. Numai că cel care a fost vindecat de două ori, nu are alt drum, decât cel parcurs pe urmele Domnului Isus.
Zacheu și-a atestat vindecarea spirituală prin mărturii și mai concrete. Astfel, el a dovedit o atitudine diferită față de valorile materiale. Dacă înainte era obișnuit să adune, acum a fost gata să împartă, mărturisind:” jumătate din avuția mea o dau săracilor” (Luca 19:8).
Apoi, el s-a pocăit de fărădelegile trecute și nu a făcut-o doar prin declarații, ci, a îndreptat nedreptățile anterioare, angajându-se: ”..dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit”.(Luca 19:8/b)
Dacă înainte de întâlnirea cu Domnul în viața lui Zacheu erau evidente simptomele păcatului, după întâlnirea cu Domnul, în viața lui, au început să se vadă roadele neprihănirii. De aceea și Domnul Isus a atestat această schimbare, spunând: ”Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam”(Luca 19:9)
La aceste sărbători, Domnul Isus care altădată a trecut prin Ierihon, trece și prin cetatea unde locuiești tu. Ce ți-ai dori să-ți ofere? El te întreabă ce vrei să-ți fac? Numai că răspunsul la această întrebare îți aparține.
De aceea, cere-I, vindecare fizică indiferent de care este boala de care suferi, dar mai întâi cere-i vindecare spirituală.
Așa cum Domnul Isus a intrat în inima și în casa lui Zacheu, mă rog ca la aceste sărbători, El să intre și în inima și în casa ta. Iar dacă ai avut parte deja de vindecare fizică și spirituală, fii gata să confirmi aceste minuni din viața ta, urmându-l pe Domnul cu pocăință, în curăție și în armonie cu cei din jur, pentru ca sărbătorile care vin să-ți aducă o nouă măsură de binecuvântare.
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.