Rezoluții pentru anul 2019

0
337
Driving on idyllic open road against the setting sun forward to new year 2019. Concept for success and future.

 

Începutul de an este vremea când privim înainte și ne fixăm obiectivele pe care am vrea să le atingem în anul în care tocmai am pășit. De obicei avem în atenție lucrurile administrative referitoare la școală, serviciu, locuință, mașină, și enumerarea acestora ar putea să continue. Apoi, ne gândim la situația familiei, incluzând soțul, soția, copiii, nepoții, părinții și prietenii. Cine cu cine ar trebui să vorbească, ce ocazii nu ar trebui să le ratăm, pe cine ar trebui să ajutăm și cui ar trebui să oferim mai multă atenție. În același timp, nu pierdem din atenție nici activitățile recreative, privind concediul, dieta, sporturile, emisiunile și concursurile pe care urmează să le urmărim și pentru care ar trebui să ne pregătim în detaliu.

În cele din urmă, și dacă mai avem timp, ne gândim și la cele spirituale, anume: ce aspecte ale caracterului ar trebui să le schimbăm sau să le îmbunătățim, care sunt cărțile Bibliei cu care ar trebui să începem citirea Scripturii ca să ajungem să citim întreaga Biblie într-un an, care sunt slujbele din biserică la care ar trebui să fim prezenți sau care sunt darurile pe care ar trebui să le folosim în slujirea altora și slujirea lui Dumnezeu.

De multe ori însă, încurcați în primele aspecte enumerate, foarte mulți chiar dintre cei ce se numesc creștini, nu mai ajung la cele spirituale, sau amână acest domeniu pentru o vreme ulterioară. Însă n-ar trebui să fie așa, findcă însuși Domnul Isus ne-a spus:” Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Mat.6:33

De aceea, punând pe primul loc lucrurile spirituale, aș putea să spun că pentru anul 2019 sunt potrivite 3 imperative. Și anume ”uitați-vă în sus”, ”gândiți-vă la lucrurile de sus” și ”umblați după lucrurile de sus”! .

Am menționat aceste imperative având în atenție declarația Domnului Isus menționată de evanghelistului Luca care spune: ” Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Luca 21:25-28.

Acestui imperativ adresat de Domnul Isus, am adăugat însă și pe cele meționate de apostolul Pavel care spune:

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Col.3:2-3.

Și:

Dacă … aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Fiindcă atunci când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, .. vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” Col. 3:1,4

Pentru a înțelege și a descoperi modul în care ar trebui să împlinim aceste imperative, trebuie să ținem cont de:

I. SEMNIFICAȚIA ACESTOR IMPERATIVE

A ne ridica ochii în sus înseamnă să avem ca perspectivă cerul și să vedem lucrurile care se întâmplă sub ochii noștri din perspectiva lui Dumnezeu. A observa că profețiile care anunță evenimentele ce se vor desfășura la sfârșitul vremurilor, sunt întocmai și devin realitate. Cu alte cuvinte, a privi în sus nu înseamnă numai a contempla cerul, stare pe care au trait-o ucenicii atunci când Domnul Isus s-a înălțat la cer (Fapte.1:9-11), ci a vedea privind la cer faptul că trăim în zilele din urmă, iar evenimente precum începutul necazului, răpirea bisericii și revenirea în slavă a Domnului Isus sunt tot mai aproape.

Apoi, a gândi la lucrurile de sus, înseamnă a coborâ cerul în inimile noastre și a face din lucrurile cerești o realitate mai evidentă decât a lucrurilor de pe pământ. Iar umblarea după lucrurile de sus înseamnă a te consacra pentru lucrurile cerești și a împlini cu credincioșie tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine,făcând din lucrurile cerești scopul vieții tale.

Știind aceste adevăruri, lasă-mă să te întreb: ce-ți va atrage privirile în anul 2019? Se poate ca să fii ispitit să vezi doar strălucirea bogățiilor lumii, așa cum au fost ele prezentate de diavol în timpul ispitirii din pustiu a Domnului Isus. Sau, se poate ca văzând strălucirea lumii să alegi precum Lot, lucrurile sortite spre nimicire. Pentru ca să nu ajungi pradă acestor ispite, chiar de la începutul anului alege lucrurile de sus, spre care se merită să privești, la care trebuie să te gândești și pentru care se cuvine să trudești, findcă avându-le în atenție aici, vei fi pregătit să le primești atunci cînd vom ajunge împreună cu Domnul Isus în slavă.

După ce am văzut semnificația imperativelor alese pentru domeniul spiritual pentru anul 2019, pentru a le împlini cu prioritate, trebuie să cunoaștem și:

II. SENSUL ACESTOR IMPERATIVE

Și anume, ce ne motivează să împlinim aceste imperative:

Alegerea lucrurilor de sus, nu este o opțiune, ci mai degrabă o obligativitate. Această obligație este generată de faptul că aceste porunci sunt adresate de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată că atât Domnul Isus, cât și apostolul Pavel, adresează aceste îndemnuri folosind imperative.

Cu alte cuvinte, trebuie să ne uităm în sus, să gândim la lucrurile de sus și să umblăm după lucrurile de sus, fiindcă nu avem o altă alternativă. Nu putem spune, dacă vom avea timp, dacă vom avea o bună dispoziție, sau că vom împlini aceste imperative, doar după ce vom rezolva toate celelalte lucruri. Asemenea soldatului care primește un odin, și noi trebuie să spunem: am înțeles; iar ceea ce ni s-a ordonat, să împlinim cu prioritate.

Apoi, trebuie să împlinim aceste imperative, datorită statutului pe care l-am dobândit. Apostolul Pavel adresează aceste îndemnuri celor ce au înviat împreună cu Hristos, a căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Col.3:1-3). Acest fapt arată că cei ce au dobândit o viață nouă, care au murit și au înviat împreună cu Hristos, trebuie să aibă o altă perspectivă asupra vieții și alte priorități în trăirea de fiecare zi. Pentru ei nu mai au preț lucrurile de jos ci, cele de sus.

Există însă și o altă motivație care ne urgentează să împlinim aceste imperative. Aceasta este generată de strălucirea viitorului care ne așteaptă. În acest sens, apostolul Pavel spune: ” Când se va arăta Hristos , viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă (Col.3:4).

Lucrurile de sus spre care suntem îndemnați să privim, la care trebuie să gândim și pentru care trebuie să umblăm acum, în curând vor deveni o realitate pe care o vom experimenta. Și anume: vom veni împreună cu Hristos în slavă!. Acum încă mai suntem jos aici pe pământ, dar nu mai este mult și vom ajunge sus, unde vom experimenta părtășia cu Domnul nostru Isus Hristos și ne vom bucura de lucrurile care ne sunt pregătite pentru veșnicie.

Dacă ai înțeles care este sensul acestor imperative, privind factorii care ne motivează să le împlinim, angajează-te deplin pentru a le pune în practică. Acesta însamnă ca în anul 2019, să nu mai cauți lucrurile pe care neamurile le caută (Mat.6:31-32), să nu te mai uiți la vrăjmașii tăi, așa cum cele zece iscoade au facut-o (Num.12:27-33) și nici să nu te mai uiți la valuri, asemenea lui Petru (Mat.14:22-31), ci să te uiți țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre (Evrei 12:2), având în atenție cerul cu o motivație corectă pentru felul în care vei trăi.

Odată ce am înțeles semnificația imperativelor spirituale alese pentru anul 2019 și am descoperit ce ne motivează pentru a le pune în practică, pentru a trăi acestă experiență, trebuie să fim atenți și la:

III. SECRETUL ACESTOR IMPERATIVE

Dacă te întrebi cum se poate să-ți întorci privirea de la lucrurile de pe pământ și să ai ca perspectivă cerul, descoperi răspunsul în explicațiile pe care le prezintă apostolul Pavel, care îi îndeamnă pe credincioșii din Colose, să nu mai aibă nici o legătură cu lucrurile de pe pământ, spunându-le:

” De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Col.2:5-6

Apoi, făcând un contrast între felul de viață din trecut și cel pe care trebuie să-l trăiască în prezent, el spune:

” Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui…..” Col.3:7-9

Deci, pentru ca să avem ca perspectivă cerul, mai întâi trebuie să ne rezolvăm situația trecutului. Și anume: să ne dezbrăcăm de felul de viață pe care l-am avut în trecut și să ne lăsăm de lucrurile specific trecutului, murind și înviind împreună cu Domnul. Apoi, trebuie să ne îmbrăcăm în omul cel nou, potrivit cu statutul pe care l-am primit prin Hristos.

Pentru a a avea parte de această înnoire, apostolul Pavel spune:” Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.

.Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” Col.3:12-14

Iar după eliberarea de trecut și înnoirea prin Hristos, apostolul Pavel îndeamnă la o stare de plinătate, care trebuie să cuprindă măsura Cuvântului lui Dumnezeu care să umple viața noastră, măsura dedicării în slujire pentru Dumnezeu și unii față de alții, măsura relațiilor din familie și din societate, precum și măsura răsplătirii pe care o vom primi de la Domnul. Col.3:16-25.

În acest fel, cei credincioși vor privi la lucrurile de sus, se vor gândi la lucrurile de sus și vor umbla după lucrurile de sus, experimentând plinătatea, în viața personală, în familie, în societate, în slujirea lui Dumnezeu și în răsplatirea pe care o vor primi.

Păstrând în atenție secretul împlinirii acestor imperative și măsura plinătății pe care trebuie s-o experimenteze cei credincioși, lasă-mă să te întreb încă odată: cât mai păstrezi din lucrurile trecutului? În ce măsură trăiești înnoirea vieții și experimentezi plinătatea cu Dumnezeu? Nu vei avea parte de aceste binecuvântări dacă ai trecut în anul nou, cu toate bagajele vechi! De aceea mărturisește-ți păcatele și bazează-te pe jertfa Donului Isus, pentru ca prin credință să ai parte de o înnoire deplină a vieții. În acest fel vei avea nu numai un an nou, ci și o viață nouă.

Iar pentru a experimenta plinătatea având parte de un an îmbelșugat, lasă Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în viața ta, împlinește orice lucru în Numele Domnului Isus, întregește măsura părtășiei din familie potrivit cu standardul lui Dumnezeu și lucrează cu dedicare, făcând orice lucru ca pentru Domnul. În acest fel vei reuși să privești în sus conștient de vremea în care trăim, să te gândești la lucrurile de sus, având ca perspectivă cerul și să umbli după lucrurile de sus, fiind pregătit să le primești, având ca moștenire răsplata care vine de la Domnul. Dumnezeu să îți facă parte de toate aceste binecuvântări pentru ca anul 2019 să fie deosebit pentru tine, casa ta și biserica în care slujești.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.