B. REACțII FAțĂ DE MĂRTURISIRILE FĂCUTE DE DOMNUL ISUS

0
83

1. Reacția fraților Domnului Isus Ioan 7:1-9

a. Cadrul în care au reacționat frații Domnului Isus Ioan 7:1-2

identitatea fraților Domnului Isus v.3/a Mat.13:55-56;Marcu3:31-32

– au reacționat în timpul misiunii Domnului Isus din Galileea v.1/a
– au reacționat într-o vreme de împotrivire a iudeilor v.1/b
– au reacționat în pargul sărbătorii corturilor v.2,10

b. Modul în care au reacționat frații Domnului Isus Ioan 7:3-4

– o provocare directă ““ arată-te public v.3-4
– o dovadă de necredință v.5
– o respingere fățișă
Domnul Isus respins de concetățeni Luca 4:16-30
Marcu 6:1-6;Mat.13:53-58
Domnul Isus respins de liderii religioși Ioan 7:1;5:16-18
Domnul Isus respins de neamul Său Ioan 1:11
Domnul Isus respins de cei ce au fost slujiți Marcu 3:20-21,22-30,31-35
Domnul Isus respins de familia Sa Ioan7:5;Mat.12:46-50;Luca 8:19-21

c. Răspunsul Domnului Isus față de reacția fraților Săi Ioan7:6-8

– arată că încă n-a sosit timpul confruntării publice Ioan 7:6;2:3-5;5:25;12:23-24
Ioan 12:27,32-33;Ioan 13:1;Ioan 7:30
– arată motivul pentru care lumea îl urăște Ioan 7:7;Ioan 15:22;I Ioan 1:8
– arată strategia care trebuie urmată Ioan 7:8-9

2. Recția Iudeilor față de Domnul Isus Ioan 7:10-19

a. modul în care s-au manifestat iudeii față de Domnul Isus

– iudeii L-au căutat pe Domnul Isus v.11
– iudeii au semănat panică cu privire la Domnul Isus v.13
– iudeii s-au mirat de învățătura Domnului Isus v.14-15

b. răspunsul Domnului Isus la reacția iudeilor

– a arătat că învățătura Sa vine de la Dumnezeu v.16;Ioan 6:38,7:29:8:42;9:4;10:3617:21
– a arătat că El este numai un Mesager (ambasador) care comunică ceea ce i s-a încredințat v.17;Ioan 8:28;17:8; 2Ioan 9.
– a descoperit condiția în care cineva poate să cunoască acest adevăr ” să facă voia lui Dumnezeu” v.17/a
– a prezentat testul ce confirmă acest adevăr
” nu caută slava Lui însuși” v.18:Ioan 14:6;18:37.
” în El nu există necurăție(strâmbătate) v.18/b;Ioan 8:46;2 Cor.5:21;Evrei
4:15;2 Pet.2:22
– a adresat o acuzație directă v.19
nu păzesc Legea dată de Moise Ex.24:3;Ioan 1:17
caută să Îl omoare Mat 12:14; Ioan 5:16,18;10:31,39;11:53.

3. Reacția mulțimii față de Domnul Isus Ioan 7:20-31

a. mulțimea avea păreri împărțite despre Domnul Isus v12
este un om bun v.12/a
este un înșelător v.12/b
b. pelerinii L-au acuzat pe Domnul Isus și au încercat să se desvinovățească
deoarece:
nu-L cunoșteau pen Domnul Isus foarte bine
nu știau ce se întâmplase în Ierusalim și Galileea
L-au acuzat că:
este stăpânit de puterea întunericului v.20/a
face presupuneri nefondate v.20/b

Răspunsul Domnului Isus la reacțiile mulțimii:

– a atras atenția asupra lucrărilor Sale v.21
– a justificat împlinirea acestei slujiri în ziua sabatului cu
practica tăierii împrejur v.22-23
– dacă sunt vinovat Eu de încălcarea sabatului, la fel sunteți și voi
– i-a îndemnat să judece cu dreptate v.24;1 Sam.16:7;Mat.23:27;Ioan 5:36
Ioan 10:24-25;37-38

c. Locuitorii Ierusalimului și-au ridicat întrebări cu privire la identitatea Domnului
Isus

– au fost surprinși că este liber v.25
– au căutat răspuns la această situație:
presupunând că liderii religioși au ajuns să creadă că El este Mesia v.26
apelând la învățăturile tradiției v.27

Răspunsul Domnului Isus la aceste întrebări:

– conștientizându-i de adevărurile pe care le-au auzit 28/a
– proclamând cu voce tare identitatea Sa v.28/b;15;21;16:3
– arătând relația Sa cu Tatăl v.28-29;8:42;10:36;17:21
– descoperindu-le atitudinea greșită față de Dumnezeu v.28/c
– înfrunând atitudine greșită pe care aceștia o aveau față de El v.30-31

4. Reacția autorităților față de Domnul Isus
Ioan 7:32-36

a. au auzit și ceea ce se spunea în șoaptă v.32/a
b. L-au considerat pe Domnul Isus un pericol v.32
c. au trimis aprozii ca să-L prindă pe Domnu v32/b

Răspunsul Domnului Isus față de reacția autorităților:

a anticipat moartea Sa v33/a;13:32-33;16:16
a anticipat înălțarea Sa v.33-34/;14:28;16:5;Ioan 6:62
a anticipat destinul lor v34/b;8:14;13:3;16:10,17
a provocat o cercetare ca să vadă:
cât de limitați sunt în apreciere v.35
cât de limitați sunt în cunoaștere v.36;mat.6:23;2Cor.4:4;Ef.4:18;1 Ioan
2:11

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.