CÂNTAREA MARIEI

2
816

Luca 1:39-56

În sirul evenimentelor care au precedat nasterea Domnului Isus, este cuprinsa si vizita Mariei la matusa ei Elisaveta. Trecuse putin timp de cînd Maria , primise prin mesagerul ceresc ,înstiintarea ca ea va fi mama Domnului Isus. Cui sa-I spuna despre aceste noutati ? În Nazaret în afara de logodnicul ei Iosif ,nu-I putea face cunoscut nimanui acest adevar .

Cu multe întrebari în suflet , dar si cu multe subiecte de conversatie, ea se îndreapta spre munti, la casa Elisavetei , cu dorinta de a se destainui aceleia pe care o considera cea mai apropiata .
Cu fiecare pas facut spre casa Elisavetei emotiile cresteau si întrebarile erau tot mai tulburatoare . Cu fiecare bataie a inimii îi rasunau si întrebarile : Cum sa-I pun ? C u ce voi începe ? Cum voi dovedi adevarul ?
Ajunsa în prag , dupa ce a reusit sa spuna doar ” Salom ” urînd de bine Elisavetei, în timp ce primea raspunsul acesteia , inima ei preaplina a explodat !

Ne-am astepta ca revarsarea inimii ei sa fie cea a revoltei si a durerii . Avea toate motivele sa o faca. Era o fecioara curata ce astepta ziua împlinirii visului ei, casatoria cu Iosif ce-I era logodnic. Înainte ca acest vis sa devina realitate , urma sa aiba un copil.
Neînteleasa de Iosif putea pierde pe cel iubit , sau descoperita infidela , sa fie omorîta cu pietre dupa Legea Mozaica. Trecînd dincolo de simtamintele pentru Iosif si de pericolele ce o pîndeau , Maria, în casa Elisavetei cînta !. În ciuda acestor situatii care puteau sa stoarca lacrimi , Maria cînta cea mai frumoasa cîntare , cunoscuta sub numele de ” Magnificat”. Ce a motivat-o sa cînte Cîntarea Bucuriei în mijlocul atîtor dureri ?

Cîntarea Mariei este imnul recunostintei pentru ceea ce-a primit.

Maria exprima bogatia lucrurilor primite prin declaratia : “Cel Atot Puternic a
facut lucruri mari pentru mine”¦.” Luca 1:49/a. Desi anuntul nasterii Domnului Isus I-a pricinuit multe dureri si a trebuit sa plateasca o mare jertfa, ea a privit prin credinta dincolo te toate acestea si a vazut lucrarile mari pe care Dumnezeu le-a facut pentru ea si bogatia darurilor pe care le-a primit :

Maria a primit trecere înaintea lui Dumnezeu.

Ea pumnul de tarîna, în saracia si simplitatea în care traia , tresalta de bucurie si cînta , pentru ca a ajuns în atentia lui Dumnezeu. Nu numai ochiul lui Iosif a observat-o ci marturiseste ea , Dumnezeu însusi ,”¦” a privit spre starea smerita a roabei Sale ..”Luca 1:48. Putem întelege mai bine aceast motiv de bucurie , amintindu-ne de împarateasa Estera si Ahasveros. În împaratia Medo-Persana exista o lege care prevedea ca împarateasa putea sa fie vazuta de împarat numai atunci cînd acesta o chema ,sau cînd mergînd la împrat, acesta îi întindea toiagul ca semn al acceptarii. Sub osînda mortii prin complotul pus la cale de Haman, dupa ce a postit împreuna cu slujnicile ei Estera, merge la împarat fara sa fie chemata. Putea sa fie omorîta avînd doua capete de acuzare : decretul ce anunta moartea evreilor semnat de împaratul spre neschimbare dupa legea Mezilor si-a Persilor, si faptul ca a calcat legea împaratului. În loc sa fie osîndita la moarte , Estera este observata de împarat care îi întinde toiadul ca semn al acceptarii. Maria traieste o bucurie mult mai mare .
La ea cea condamnata la moarte datorita decretului divin, care arata ca plata pacatului este moartea (Rom. 6:23), vine însusi Împaratul , dovedindu-I ca are trecere înaintea Lui si este pretuita de cer. Ce motiv de bucurie , dar nu-I singurul ,
pentru ca :

Maria a primit harul alegerii de catre Dumnezeu

Salutul îngerului cuprindea urarea : “”¦Plecaciune tie careia ti s-a facut mare
har ; ” Luca 1:28. Era aleasa lui Iosif , acum a înteles ca este aleasa si de cer.Ea fiind prima care a beneficiat de harul lui Dumnezeu. Daca pîna atunci Legea cerea pentru apropierea de Dumnezeu jertfe si fapte savîrsite în ascultare, prin Domnul Isus , Dumnezeu stabileste o noua cale de comunicare cu omul . Esenta harului înseamna apropierea de Dumnezeu prin credinta .Maria a fost prima care a beneficiat de acest favor si de aceea putea sa cînte imnul recunostintei .Intensitatea acestei cîntari este amplificata de faptul ca :

Maria a primit Binecuvîntarea lui Dumnezeu

Aceasta binecuvîntare a fost rostita de înger : “¦.”binecuvîntata esti tu între femei ” . Luca 1:28/b si de matusa ei Elisabeta : ..”binecuvîntata esti tu între femei , si binecuvîntat este rodul pîntecelui tau” . Luca 1:42. Mai mult decît atît , în cîntarea ei marturiseste :..”de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericita ” ( binecuvîntata în original ). Luca 1.48/b. Binecuvîntarea rostita de Dumnezeu lui Avraam si generatiilor care îl vor urma , n-a putut fi primita de copiii lui Israel . Acestia desi s-au angajat sa asculte , nu si-au împlinit promisiunile facute si în locul binecuvîntarii au avut parte de blestem. În mijlocul acelei lumi aflata sub blestemul pacatului si-a mortii , Maria a primit binecuvîntarea lui Dumnezeu pentru ca a fost gata sa creada si sa asculte. De aceea avea toate motivele sa cînte : a primit trecere înaintea lui Dumnezeu, a fost aleasa si a primit binecuvîntarea. Lauda buzelor si-a inimii ei exprima recunostinta fata de aceste daruri . Mai mult decît atat.

Cîntarea Mariei dovedeste adoratia inimii pentru Dumnezeu

În cantarea ei , Maria a facut cîteva declaratii care îl prezinta pe Dumnezeu si arata adoratia inimii ei pentru ceea ce El este.

a.Dumnezeu este Mîntuitorul .

Prin scrierile Vechiului Testament evreii stiau ca într-o zi samînta femeii va zdrobi capul sarpelui, iar din casa lui David , Dumnezeu va ridica un urmas care va domni vesnic pe tronul lui Israel. Maria declara : ” Sufletul meu mareste pe Domnul, si mi se bucura duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul meu. Luca 1:46-47, aratînd ca a descoperit pe acest Mîntuitor. Daca pentru izbavirea din Egipt, cel folosit pentru a aduce eliberarea a fost Moise , unul dintre oameni , Maria a înteles ca acum Mînduiorul care aduce izbavirea spirituala este însusi Dumnezeu. Ea cînta pentru ca a descoperit un Mîntuitor si o mîntuire mai buna. Apoi :

b.Dumnezeu este Atotputernic

Maria marturiseste despre Dumnezeu spunînd : “¦” Cel Atot Puternic a facut lucruri mari pentru mine “.. Luca 1:49 . Îl recunoaste asfel pe Dumnezeu în atotputernicia Lui , pe care a experimentat-o prin prezenta îngerului si prin puterea cu care a fost umbita pentru al concepe pe Domnul Isus. Iar mesajul pe care l-a auzit a înteles ca este adevarat si se va împlini întocmai, pentru ca niciunul dintre cuvintele lui Dumnezeu nu este lipsit de putere.Luca 1:32-38. Dar nu numai atît , Maria îl cinsteste pe Dumnezeu pentru ca:

c). Dumnezeu este Sfînt.

În cîntarea ei gasim declaratia : “¦.” Numele Lui este sfînt” Luca 1:49
Toti cei nascuti din Adam mostenesc firea pacatoasa .În natura Sa divina Dumnezeu este Sfînt.El a pastrat aceasta sfintenie si prin actul Întruparii. Domnul Isus s-a facut asemenea noua dar fara a mosteni pacatul. A fost conceput prin puterea Duhului Sfînt , de aceea îngerul a putut afirma : “¦” Sfîntul care se va naste din tine , va fi chemat Fiul Lui Dumnezeu ” Luca 1:35. ? Privind Slava lui Dumnezeu, asemenea corului serafimilor care în adoratie declara : Sfînt , sfînt ,sfînt este Domnul Ostirilor ! Tot pamîntul este plin de marirea Lui ! Isaia 6:3 , Maria poate sa cînte aceeasi cîntare. Mai mult decît atît ea afirma :

d). Dumnezeu este îndurator

“¦”Îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El .” Luca 1:50
Maria a avut parte de aceasta îndurarea a lui Dumnezeu. Mesajul îngerului pentru ea a fost : “¦” Nu te teme , Marie; caci ai capatat îndurare înaintea lui Dumnezeu” Luca 1:30. Dar ea nu a fost ultima beneficiara a acestei binecuvîntari .Îndurarea Lui Dumnezeu va cuprinde generatie dupa generatie pe toti aceea ce vor umbla în fica de El. Ce binecuvîntare : nu mînia , judecata si pedeapsa pe care o meritam,se va arata dealungul timpului printre generatii, ci îndurarea Lui Dumnazeu. Întelegînd mai mult ca oricine altul din generatia ei , cine este Dumnezeu fecioara Maria putea sa cînte , dar a mai avut un motiv de lauda :

Cîntarea Mariei exprima bucuria biruintei slujirii Domnului Isus

A cîntat Maria imnul recunostintei , multumind Lui Dumnezeu pentru ceea ce a primit si a exprimat adoratia inimii ei pentru ceea ce Dumnezeu este , dar în cîntarea ei mai descoperim o noua motivatie . Bucuria pentru ceea ce avea sa faca Domnul Isus. Ea prin credinta a înteles lucrarea aceluia pe care îl purta în pîntece si a marturisit :

Domnul Isus va înalta pe cei smeriti

În lucrarea Sa Domunl Isus va risipi gîndurile celor mîndri, va rasturna pe cei puternici si va înalta pe cei smeriti.Luca 1:51-52 . Aceste lucrari împlinite de Domnul Isus redau imaginea biruintei Lui asupra împaratiei pacatului si a sistemului lumii , prin întemeierea împaratiei Sale. Originea tuturor pacatelor este mîndria , iar sistemul lumii promoveaza pe cei puternici. Domnul Isus a venit sa înalte pe cei smeriti, cei ce sunt gata sa asculte si sa se supuna autoritatii puterii Sale.

Domnul Isus va satura pe cei flamînzi

Nu exista bucurie mai mare pentru un flamînd decît sa gaseasca pîine pe saturate. În cîntarea sa Maria spune : “¦” Pe cei flamînzi I-a saturat de bunatati, si pe cei bogati I-a scos afara cu mîinile goale.” Luca 1:53 . Aceasta este imaginea slujirii Domnului Isus care împlineste nevoile umane. Domnul Isus a oferit pîinea fizica prin hranirea multimilor, dar mai mult decît atît , pentru cei flamînzi si însetati dupa neprihanire a venit sa dea Pîinea Vietii. El este aceasta pîine care se pogoara din cer si aduce sat, daruind viata. Ioan 6:32-33.

Domnul Isus va împlini promisiunile Lui Dumnezeu.

Cu prioritate Domnul Isus avea sa vina în ajutoril poporului ales Israel , dar va împlini ce-a fagaduit “¦.” fata de Avraam si samînta lui în veac. ” Luca 1:56. Promisiunea facuta lui Avraam a fost ca prin el, vor fi binecuvîntate toate familiile pamîntului. Gen.12:3 Binecuvîntarea lui Dumnezeu care cuprinde toate natiunile ne este oferita acum prin Domnul Isus. Vazînd prin credinta ca Domnul Isus va întemeia o înparatie în care va fi împlinire deplina si binecuvîntare, Maria avea motive sa se bucure si sa exprime aceasta bucurie în cîntare.

Poti tu sa cînti aceeasi cîntare ca si fecioara Maria ? Poate ca si tu ai necazuri si durei care te împiedica . În ijlocul acestora si tu poti sa cînti , daca întelegi ca darurile primite de feciopara Maria sunt si pentru tine, ca Dumnezeu nu s-a scimbat si pentru ceea ce El este , merita adorarea si din partea inimii tale. Lucrarea vazuta de Maria prin credinta , s-a împlinit în timpul misiunii Domnului Isus în mijlocul lumii , dar continua si astazi Si tu poti sa beneficiezi de ea , fiind înaltat ca cetatean al împaratiei Sale , sa fii împlinit cu ceea ce satura si sa ai parte de binecuvîntarile Lui , primindu-L prin credinta . Traieste aceasta experienta si în inima ta va clocoti aceiasi cîntare.

2 COMENTARII

  1. in situati in care ni se pare ca dumnezeu da buzna in viata noastra si ne rastoarna planurile se poate vedea relatia noastra stransa cu el as cum a facut maria

  2. Din cintarea Mariei eu inteleg ca ea nu a fost o fata obisnuita, ea a stiut sa puna pret pe lucrurile sfinte, jertfindu-si identitatea. Eu cred ca Dumnezeu a sadit aceste calitati in inima ei, ca mai apoi sa-i incredinteze aceasta misiune mare pe care a facut-o ia. In cintarea Mariei pot vedea credinta ei, si locul ocupat de Dumnezeu in viata ei. Vreau si eu la fel ca Maria sa pot cinta chiar si in ziua neczului meu cintari de lauda in adresa celui PREAINALT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.