31 Octombrie – Misiunea din Tesalonic

0
79

Fapte 17:1-9 (1 Tesaloniceni 2:13-14)

Scopul lecției: Să cunoaștem modul în care a luat ființă biserica din Tesalonic, trăsăturile specifice ale acestei biserici și să descoperim factorii ce au făcut ca biserica din Tesalonic să fie o biserică cu mare impact.

Contextullecției: În perioada primului veac, orașul Tesalonic a fost capitala provinciei romane Macedonia. Fiind un oraș liber, așezat la intersecția unor mari drumuri comerciale, Tesalonicul a devenit un important centru maritim și comercial, fiind rivalizat în acea vreme doar de Corint. Cu toate că locuitorii acestui oraș erau în majoritate greci, în Tesalonic erau și aproximativ 20.000 de evrei, care își desfășurau viața religioasă la sinagogă (Fapte 17:1).

Cu toate că în drum spre Tesalonic apostolul Pavel a trecut prin Amfipoli și Apolonia, nu s-a oprit în aceste orașe, ci a lăsat în grija celor din Filipi misiunea în aceste localități, fiindcă avea ca strategie vestirea Evangheliei în orașele cheie (Fapte 19:10,26;1 Tesaloniceni 1:8).

Conținutul lecției: Urmărind slujirea echipei de misiune în Tesalonic, descoperim:

1. Modul în care a luat ființă biserica din Tesalonic

Apostolul Pavel a ajuns în Tesalonicîn primăvara anului 52 d.Hr. la începutul celei de-a doua călătorii misionare. Pentru a ajunge în Tesalonic el a parcurs o distanță de aproximativ 160 de km, mergând spre sud-vest față de Filipi, pe drumul comercial numit Egnatian. În această călătorie el a fost însoțit de Sila și probabil și de alți frați din Filipi. Fiindcă numele lui Timotei este menționat numai în contextul slujirii din Berea (Fapte 17:14), se presupune că el ar fi rămas în Filipi, de unde a ajutat misiunea din Tesalonic (Filipeni 4:15-16).

Biserica din Tesalonic a fost înființată prin slujirea apostolului Pavel, care a predicat în sinagoga din acest oraș trei sabate consecutive (Fapte 17:2). Șederea lui Pavel în Tesalonic a fost însă mai lungă de trei săptămâni deoarece în acest timp el a primit de două ori ajutor financiar din partea bisericii din Filipi (Filipeni 4:15-16) și a lucrat făcând corturi (Fapte 18:3; 1 Tesaloniceni 2:9; 2Tesaloniceni 3:7-10).

Urmărind felul slujirii apostolului Pavel în Tesalonic, descoperim patru cuvinte-cheie care ne arată modul în care a predicat el Evanghelia: “a vorbit” (a predicat, a proclamat, saua conversat cu cei cărora le-a vestit Evanghelia), “a dovedit” (a argumentat cu scrierile Vechiului Testament declarațiile pe care le-a făcut), “a lămurit” (a explicat Cuvântul ca să poată fi înțeles, răspunzând întrebărilor ce i-au fost adresate) și “a confirmat” (a arătat prin mărturie personală) că Isus este Hristosul (Fapte 17:2-3).  Esența mesajului pe care l-a propovăduit apostolul Pavel a fost moartea și învierea Domnului Isus (Fapte 17:3; 1 Corinteni 15:1-4).

Rezultatul acestei slujiri a fost că o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe persoane influente din Tesalonic au crezut, formând nucleul bisericii (Fapte 17:4).

Deși vestirea Evangheliei a fot urmată de o mare biruință, membrii bisericiidin Tesalonic au trebuit să plătească prețul suferințelor chiar de la începutul vieții lor de credință. Cei ce au generat aceste necazuri au fost iudeii necredincioși (iudaizatorii), care au acționat din invidie (pizmă), au folosit oameni cu o reputație proastă (oameni fără căpătâi), au făcut galerie (o gloată care a întărâtat cetatea), au intrat în cetate și au vandalizat casa lui Iason, au acționat cu premeditare, intenționând să-i aducă pe Pavel și pe Sila în fața mulțimii învrăjbite, au lucrat cu brutalitate (l-au târât pe Iason în fața dregătorului), au adus acuzații mincinoase (i-au învinuit pe misionari de răzvrătire împotriva Cezarului și a legilor romane), au tulburat mulțimea și l-au influențat pe dregător (Fapte 17:5-8).

În pofida acestor acuzații, Iason și ceilați credincioși au fost eliberați pe cauțiune (pe un zălog). Această cauțiune putea să însemne o sumă de bani, sau un angajament ferm că Pavel și Sila nu se vor mai întoarce în Tesalonic. Indiferent însă de ceea ce a reprezentat acest zălog (această cauțiune), apostolul Pavel a văzut în acest act o cursă a diavolului, care l-a împiedicat să revină în Tesalonic (1 Tesaloniceni 2:18).

2. Trăsăturile bisericii din Tesalonic

Biserica din Tesalonic a fost o biserică de care apostolul Pavel și echipa de misiune își aduceau aminte cu placere. Deși în Tesalonic misionarii au fost primiți cu împotrivire și au trebuit să plece din oraș noaptea și pe furiș (Fapte 17:10), ori de câte oriîși aminteau de cele petrecute în acest oraș,  retrăirea acelor experiențe era pentru ei o plăcută aducere aminte (1 Tesaloniceni 1:3).

În același timp, biserica din Tesalonic a fost pentru echipa de misiune un motiv de mulțumire permanentă înaintea lui Dumnezeu. Viața și slujirea celor din Tesalonic l-a determinat pe apostolul Pavel și pe toți acei ce l-au însoțit să aducă totdeauna mulțumiri lui Dumnezeu pentru ei (1Tesaloniceni 1:2). Apoi, mărturia celor din biserica din Tesalonic a fost un exemplu pentru credincioșii din Macedonia și o pricină de laudă pentru apostoli (1 Tesaloniceni 1:7; 2 Tesaloniceni 1:4).

3. Factorii ce au făcut ca biserica din Tesalonic să aibă un mare impact

Biserica din Tesalonic a avut un mare impact în zona în care era așezată și a avut o contribuție importantă la înaintarea Evangheliei deoarece membrii bisericii au avut o atitudine corectă față de Cuvântul lui Dumnezeu (1Tesaloniceni 1:5-6;2:13), au dovedit o bună mărturie personală (1 Tesaloniceni 1:1; 9-10; 2 Tesaloniceni 2:13-14), au fost antrenați în slujire (1 Tesaloniceni 1:3-9; 4:9-10; 5:12-13; 2 Tesaloniceni 1:3; 2 Corinteni 8:1), au dovedit statornicie în mijlocul necazurilor (1 Tesaloniceni 2:14; 1 Tesaloniceni 3:7-8; 2Tesaloniceni 2:4-5) și au așteptat cu nădejde revenirea Domnului Isus (1 Tesaloniceni 1:10; 2:19-20; 3:13).

Întrebări pentru discuții:

1. Cum a luat ființă biserica din Tesalonic ?
2. În ce mod a predicat apostolul Pavel Evanghelia în Tesalonic ?
3. Care a fost esența Evangheliei propovăduită de apostolul Pavel ?
4. Ce greșeli privind vestirea Evangheliei sunt întâlnite astăzi ?
5. În ce fel s-au împotrivit iudaizatorii vestirii Evangheliei în Tesalonic ?
6. Cum caracterizați biserica din Tesalonic ?
7. Ce a făcut ca biserica din Tesalonic să aibă un mare impact ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.