29 Ianuarie ““ Pedeapsa veșnică

0
74

Iuda 7; Genesa 19:12-29 (Matei 13:41-42)

Scopul lecției: Să descoperim cauza pentru care a pedepsit Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora, modul în care a fost împlinită această pedeapsă, precum și condițiile în care Lot și fiicele sale au beneficiat de izbăvirea lui Dumnezeu.

Conținutul lecției: Ultimul caz la care a făcut referie Iuda pentru a ilustra starea de apostazie și pentru a prezenta urmările necredinței este cel al cetăților Sodoma și Gomora. Atunci însă când a menționat acest caz, Iuda a arătat că locuitorii acestor cetăți sunt o mărturie (o pildă ““ Iuda 7) privindmodul în care Dumnezeu condamnă și pedepsește păcatul.  Păstrând în atenție acest adevăr, descoperim:

1. Cauza pentru care a pedepsit Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora

Pedeapsa trimisă de Dumnezeu asupra cetăților Sodoma și Gomora a fost îndreptățită deoareceatât locuitorii acestor cetăți cât și Lot și cei din casa lui au ajuns vrednici de pedeapsă. Locuitorii acestor cetăți au ajuns la o adâncă decădere moral-spirituală deoarece practicau cel mai urâcios păcat, homosexualitatea sau sodomia (Genesa 19:5;Leviticul 18:22, 20:13; Deuteronomul 23:17; Romani 1:26-27). Acest păcat era o stare generalizată (era practicat atât de tineri cât și de vârstnici ““ Genesa 19:4, 11), era practicat în mod public (Genesa 19:4-11) și devenise un mod de viață (pentru oamenii din Sodoma, acest păcat ajunsese emblema și mândria cetății ““ Iuda 7/a; 2 Petru 2:6-10;Genesa 19:13).

Stricăciunea oamenilor din Sodoma l-a afectat însă și pe Lot și pe cei din casa lui. Lot a ajuns în Sodoma fiindcă a fost atras de această cetate (Genesa 13:10-11), a ales Sodoma (Genesa 13:10-11), s-a mutat în Sodoma (Genesa 14:12), a acceptat oportunitățile ofererite de Sodoma (a ajuns o persoană importantă fiindcă stătea la poartă – Genesa 19:1) și s-a reîntors în Sodoma (Genesa 14:1-16). Aceste alegeri și atitudini greșite au făcut ca Lot să se asemene cu locuitorii Sodomei și ai Gomorei (cu lumea). Dovada asemănării cu lumea este confirmată de faptul că, deși ajunsese un lider, n-a avut un impact pozitiv asupra locuitorilor Sodomei (Genesa 19:1,9; Deuteronomul 22:13-21), a acceptat compromisul(era împreună cu cei păcătoși, pe care i-a numit “frați” – Genesa 19:6-7; Palmul 1:1) și n-a luat atitudine față de păcat (în loc să condamne păcatul și-a oferit fetele pentru a fi necinstite ““ Genesa 19:8).

Aceste păcate săvârșite de Lot l-au făcut să-și piardă mărturia față locuitorii Sodomei (Genesa 19:9), autoritatea față de cei din familie (Genesa 19:12-14) și capacitatea de a împlini voia lui Dumnezeu (a întârziat atunci când a trebuit să împlinească porunca primită de la Dumnezeu ““ Genesa 19:15-16, a negociat atunci când a trebuit să aplice hotărârea lui Dumnezeu ““ Genesa19:18-22, s-a uitat înapoi atunci când trebuia să meargă înainte (Genesa 19:26) și a păcătuit, cu toate că știa cât de grozavă este pedeapsa lui Dumnezeu pentru imoralitate și incest ““ Genesa 19:30-38).

Aplicație practică: arătați ce asemănări pot fi făcute între locuitorii cetăților Sodoma și Gomora și oamenii zilelor noastre și ce păcate săvârșite de Lot sunt o cursă pentru credincioșii de astăzi.

2. Modul în care a pedepsit Dumnezeu cetățileSodoma și Gomora

Pedeapsa trimisă de Dumnezeu asupra cetăților Sodoma și Gomora a fost anunțată (Genesa 18:16-21), îndreptățită (Genesa 19:1-11) și severă (Genesa 19:24-25). Cu toate că Lot și fiicele sale au scăpat cu viață, au trebuit totuși să plătească un preț pentru păcatele săvârșite. Astfel Lot și-a pierdut posesiunile (a ieșit din Sodoma cu mâinile goale ““ Genesa 19:15-16), a pierdut ginerii și fiicele căsătorite (Genesa 19:12-14), și-a pierdut soția ( Genesa 19:26), a fost aproape de a-și perde viața (Genesa 19:19-20), și-a pierdut mărturia (Genesa 19:30-35) și a dat naștere la doi fii care au fost strămoșii popoarelor ce au provocat cele mai mari necazuri poporului Israel (Genesa 19:37-38).
Atunci însă când descrie pedeapsa suportată de locuitorii cetăților Sodoma și Gomora, Iuda vorbește despre un foc veșnic (Iuda 7). Această afirmație evidențiază faptul că, după focul și pucioasa care a adus celor din Sodoma și Gomora moartea fizică, urmează un foc veșnic care va împlini pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei necredincioși (Genesa 19:24; Matei 13:41-42; Apocalipsa 14:9-11). În același timp, această afirmație poate fi un exemplu (o pildă sau o mărturie) care arată că, așa cum a pedepsit Dumnezeu pe cei din cetățile Sodoma și Gomora pentru păcatele săvârșite, tot așa îi va pedepsi și pe toți cei necredincioși care trăiesc săvârșind aceleași păcate (Iuda 7; 2 Petru 2:6).

3. Condițiile în care au fost izbăviți Lot și fiicele lui din pedeapsa trimisă de Dumnezeu pentru cetățile Sodoma și Gomora

Izbăvirea lui Lot n-a fost determinată de merite personale, ci a fost o dovadă a îndurării lui Dumnezeu, care a ascultat rugăciunea lui Avraam (Genesa 18:23-33, 19:29). Pentru a beneficia însă de această izbăvire, Lot și cei din casa lui au trebuit să creadă hotărârea lui Dumnezeu, să asculte întocmai de ceea ce le-a cerut Dumnezeu, să părăsească cetatea, să fugă la munte și să nu se uite înapoi (Genesa 19:12-17). Mărturiilecare arată că Dumnezeu este îndurător și nu dorește moartea păcătosului sunt ilustrate de faptul că Dumnezeu l-a înștiințat pe Lot înainte de a trimite pedeapsa, i-a arătat în detaliu ceea ce trebuia să facă pentru a scăpa cu viață, atunci când zăbovea, îngerii l-au tras de mână până în afara cetății (Genesa 19:16) și i-a ascultat rugăciunea, deși cererea lui Lot părea a fi un compromis (Genesa 19:18-22).

Aplicație practică:
arătați care dintre condițiile împlinite de Lot pentru a-și salva viața ilustrează condițiile pe care trebuie să le împlinească cei păcătoși pentru a fi mântuiți.

Întrebări pentru discuții:

1. De ce a pedepsit Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora ?
2. Ce mărturii arată că Lot se asemăna cu locuitorii Sodomei și ai Gomorei ?
3. Ce urmări a avut pentru Lot asemănarea cu lumea ?
4. Cum a pedepsit Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora ?
5. Ce preț a plătit Lot din pricina păcatelor săvârșite ?
6. Ce condiții au trebuit să împlinească Lot și cei din casa lui pentru a fi izbăvițide pedeapsa lui Dumneezu ?
7. Ce mărturii din viața lui Lot evidențiază mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru cei credincioși ?
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.